EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0545

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2020/545, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2020, joustovälineen varojen käyttöönotosta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien välittömien talousarviotoimenpiteiden ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistamisen rahoittamiseksi

OJ L 125, 21.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/545/oj

21.4.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/545,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2020,

joustovälineen varojen käyttöönotosta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien välittömien talousarviotoimenpiteiden ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistamisen rahoittamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 12 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Joustovälineen avulla on tarkoitus rahoittaa selkeästi määriteltyjä menoja, joita ei ole pystytty rahoittamaan yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien puitteissa.

(2)

Joustovälinettä varten käytettävissä oleva vuotuinen enimmäismäärä on 600 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (2) 11 artiklassa säädetyn mukaisesti, ja tähän määrään voidaan tarvittaessa lisätä peruuntuneet määrät, jotka otetaan käyttöön kyseisen artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin vastata covid-19:n puhkeamisen aiheuttamiin haasteisiin, on tarpeen ottaa käyttöön määriä, joilla rahoitetaan kiireellisesti asianmukaisia toimenpiteitä. On myös tarpeen säätää Euroopan syyttäjänviraston tarvittavan vahvistamisen rahoittamisesta.

(4)

Kun on tarkasteltu kaikkia mahdollisuuksia kohdentaa uudelleen määrärahoja otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) sisällä sen enimmäismäärän puitteissa, voidaan todeta, että joustovälineestä on tarpeen ottaa käyttöön otsakkeen 3 enimmäismäärän ylittävä 73 300 000 euron määrä, jolla rahoitetaan covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavia välittömiä toimenpiteitä ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen.

(5)

Joustovälineestä käyttöön otettuja varoja vastaavat maksumäärärahat olisi jaettava kahdelle varainhoitovuodelle maksettavien määrien odotetun kehityksen perusteella.

(6)

Tämä päätös liittyy rahoitukseen, joka sisältyy lisätalousarvioesitykseen nro 1 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon. Jotta varmistetaan, että päätös on täysin johdonmukainen kyseisen lisätalousarvion kanssa, päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön joustovälineestä 73 300 000 euroa otsakkeeseen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) sisältyvinä maksusitoumusmäärärahoina unionin varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon.

Tämä määrä käytetään covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien välittömien toimenpiteiden ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistamisen rahoittamiseen.

2.   Joustovälineestä käyttöön otettuja varoja vastaavat maksumäärärahat ovat maksettavien määrien odotetun kehityksen perusteella seuraavat:

a)

43 300 000 euroa vuonna 2020;

b)

30 000 000 euroa vuonna 2021.

“Kunkin varainhoitovuoden maksumäärärahojen täsmälliset määrät hyväksytään vuotuisen talousarviomenettelyn mukaisesti.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivästä huhtikuuta 2020.

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

David Maria SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puhemies

Gordan GRLIĆ RADMAN


(1)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


Top