EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0491

Komission päätös (EU) 2020/491, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2020, covid-19-epidemian vaikutusten torjumiseksi vuonna 2020 tarvittavien tavaroiden tuonnille myönnettävästä vapautuksesta tuontitulleista ja arvonlisäverosta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 2146)

C/2020/2146

OJ L 103I , 3.4.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/491/oj

3.4.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 103/1


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2020/491,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2020,

covid-19-epidemian vaikutusten torjumiseksi vuonna 2020 tarvittavien tavaroiden tuonnille myönnettävästä vapautuksesta tuontitulleista ja arvonlisäverosta

(tiedoksiannettu numerolla C(2020) 2146)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja c alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta 19 päivänä lokakuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/132/EY (1) ja erityisesti sen 53 artiklan ensimmäisen kohdan yhdessä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen 131 artiklan kanssa,

ottaa huomioon yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 16 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (2) ja erityisesti sen 76 artiklan ensimmäisen kohdan yhdessä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen 131 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti covid-19-epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhkaksi 30 päivänä tammikuuta 2020. Se julisti covid-19-epidemian pandemiaksi 11 päivänä maaliskuuta 2020. Covid-19 on nyt aiheuttanut tartuntoja kaikissa jäsenvaltioissa. Koska tapausten määrä kasvaa hälyttävästi ja koska covid-19-epidemian torjumiseen ei ole riittävästi resursseja, useat jäsenvaltiot ovat julistaneet kansallisen hätätilan.

(2)

Covid-19-epidemian vaikutusten torjumiseksi Italia esitti 19 päivänä maaliskuuta 2020, Ranska 21 päivänä maaliskuuta 2020, Saksa ja Espanja 23 päivänä maaliskuuta 2020, Itävalta, Kypros, Tšekki, Viro, Kreikka, Kroatia, Liettua, Alankomaat, Puola, Portugali ja Slovenia 24 päivänä maaliskuuta 2020, Belgia, Bulgaria, Tanska, Suomi, Unkari, Irlanti, Luxemburg, Latvia, Romania, Slovakia ja Yhdistynyt kuningaskunta 25 päivänä maaliskuuta 2020 ja Ruotsi ja Malta 26 päivänä maaliskuuta 2020 pyynnöt maahantuotujen tavaroiden vapauttamisesta tuontitulleista ja arvonlisäverosta.

(3)

Covid-19-pandemia ja sen aiheuttamat äärimmäiset haasteet muodostavat asetuksen (EY) N:o 1186/2009 XVII luvun C jaksossa ja direktiivin 2009/132/EY VIII osaston 4 luvussa tarkoitetun katastrofin. Tämän vuoksi on aiheellista myöntää asetuksen (EY) N:o 1186/2009 74 artiklassa kuvattuihin tarkoituksiin maahantuoduille tavaroille vapautus tuontitulleista ja direktiivin 2009/132/EY 51 artiklassa kuvattuihin tarkoituksiin maahantuoduille tavaroille vapautus arvonlisäverosta.

(4)

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle covid-19-epidemian vaikutusten torjumista silmällä pitäen maahantuotujen ja tuontitulleista ja arvonlisäverosta vapautettujen eri tavaroiden luonne ja paljoudet, kyseisten tavaroiden jakelua tai käyttöön asettamista varten hyväksymänsä organisaatiot sekä toimenpiteet, jotka on toteutettu sen estämiseksi, että kyseisiä tavaroita käytetään muihin tarkoituksiin kuin tämän epidemian vaikutusten torjumiseen.

(5)

Ottaen huomioon jäsenvaltioiden kohtaamat äärimmäiset haasteet vapautus tuontitulleista ja arvonlisäverosta olisi myönnettävä 30 päivästä tammikuuta 2020 alkaen tapahtuneelle tuonnille. Vapautuksen olisi oltava voimassa 31 päivään heinäkuuta 2020 saakka. Tilannetta tarkastellaan uudelleen ennen tämän ajanjakson päättymistä, ja tarvittaessa vapautuksen voimassaoloa voidaan jäsenvaltioita kuullen jatkaa.

(6)

Jäsenvaltioita kuultiin 26 päivänä maaliskuuta 2020 asetuksen (EY) N:o 1186/2009 76 artiklan ja direktiivin 2009/132/EY 53 artiklan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tavarat on vapautettava asetuksen (EY) N:o 1186/2009 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisista tuontitulleista ja direktiivin 2009/132/EY 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

(a)

tavarat on tarkoitettu johonkin seuraavista käyttötarkoituksista:

(i)

c alakohdassa tarkoitettujen elinten ja organisaatioiden suorittama maksuton jakelu niille henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada covid-19-tartunnan tai jotka osallistuvat covid-19-epidemian torjumiseen;

(ii)

niiden asettaminen maksutta niiden henkilöiden käyttöön, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada covid-19-tartunnan tai jotka osallistuvat covid-19-epidemian torjumiseen, siten, että tavarat jäävät c alakohdassa tarkoitettujen elinten ja organisaatioiden omistukseen;

(b)

tavarat täyttävät asetuksen (EY) N:o 1186/2009 75, 78, 79 ja 80 artiklassa sekä direktiivin 2009/132/EY 52, 55, 56 ja 57 artiklassa säädetyt vaatimukset;

(c)

tavarat tuodaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden toimesta tai puolesta.

2.   Tavarat on lisäksi vapautettava asetuksen (EY) N:o 1186/2009 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisista tuontitulleista ja direktiivin 2009/132/EY 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta, kun ne tuodaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten katastrofiapujärjestöjen toimesta tai niiden puolesta niiden tarpeiden täyttämiseksi ajanjaksona, jona ne tarjoavat katastrofiapua niille henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada covid-19-tartunnan tai jotka osallistuvat covid-19-epidemian torjumiseen.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2020 annettava seuraavat tiedot komissiolle:

(a)

luettelo 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymistä organisaatioista;

(b)

tiedot 1 artiklan nojalla tuontitulleista ja arvonlisäverosta vapautettuna tuotujen eri tavaroiden luonteesta ja paljouksista;

(c)

toimenpiteet, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvat tavarat ovat asetuksen (EY) N:o 1186/2009 78, 79 ja 80 artiklan ja direktiivin 2009/132/EY 55, 56 ja 57 artiklan säännösten mukaisia.

3 artikla

Edellä olevaa 1 artiklaa sovelletaan 30 päivän tammikuuta 2020 ja 31 päivän heinäkuuta 2020 välisenä aikana tapahtuvaan tuontiin.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Paolo GENTILONI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 292, 10.11.2009, s. 5.

(2)  EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23.


Top