EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0138

Euroopan Keskuspankin Päätös (EU) 2020/138, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta, ja päätöksen (EU) 2019/44 kumoamisesta (EKP/2020/4)

OJ L 27I , 1.2.2020, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/138/oj

1.2.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 27/6


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/138,

annettu 22 päivänä tammikuuta 2020,

niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta, ja päätöksen (EU) 2019/44 kumoamisesta (EKP/2020/4)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 28.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2019/44 (EKP/2018/28) (1) määritettiin niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ’euroalueen kansalliset keskuspankit’), maksettavaksi tuleva Euroopan keskuspankin (EKP) pääoman määrä ja maksutapa 1 päivästä tammikuuta 2019.

(2)

Iso-Britannia ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’) ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti aikomuksestaan erota Euroopan unionista. Sopimusta Euroopan unionista ja sopimusta Euroopan unionin toiminnasta lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2019/1810 (2) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua päivämäärää seuraavasta päivästä. Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista merkitsee, että Bank of England lakkaa olemasta jäsenvaltion kansallinen keskuspankki ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsen. Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2020/137 (EKP/2020/3) (3) säädetään EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteen (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’) tarkistamisesta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 29.3 ja 29.4 artiklan mukaisesti ja vahvistetaan 1 päivästä helmikuuta 2020 kansallisille keskuspankeille uudet painoarvot tarkistetussa pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ’painoarvot’).

(3)

EKP:n pääoman jakoperusteen tarkistus, joka johtuu siitä, että Bank of England lakkaa olemasta jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, edellyttää uutta EKP:n päätöstä, jolla kumotaan päätös (EU) 2019/44 (EKP/2018/28) 1 päivästä helmikuuta 2020 ja määritetään euroalueen kansallisten keskuspankkien maksettavaksi 1 päivänä helmikuuta 2020 tulevan EKP:n pääoman määrä ja maksutapa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Merkityn ja maksettavan pääoman määrä ja maksutapa

1.   Kun otetaan päätöksen (EU) 2020/137 (EKP/2020/3) 2 artiklassa vahvistetut painoarvot huomioon, kullakin euroalueen kansallisella keskuspankilla on 1 päivästä helmikuuta 2020 se osuus merkitystä pääomasta, joka esitetään sen nimen perässä seuraavassa taulukossa:

Euroalueen kansallinen keskuspankki

Euroa

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

320 744 959,47

Deutsche Bundesbank

2 320 816 565,68

Eesti Pank

24 800 091,20

Central Bank of Ireland

149 081 997,36

Bank of Greece

217 766 667,22

Banco de España

1 049 820 010,62

Banque de France

1 798 120 274,32

Banca d’Italia

1 495 637 101,77

Central Bank of Cyprus

18 943 762,37

Latvijas Banka

34 304 447,40

Lietuvos bankas

50 953 308,28

Banque centrale du Luxembourg

29 000 193,94

Bank Ċentrali ta’Malta / Central Bank of Malta

9 233,731,03

De Nederlandsche Bank

515 941 486,95

Oesterreichische Nationalbank

257 678 468,28

Banco de Portugal

206 054 009,57

Banka Slovenije

42 390 727,68

Národná banka Slovenska

100 824 115,85

Suomen Pankki

161 714 780,61

2.   Kukin euroalueen kansallinen keskuspankki maksaa osuutensa EKP:n pääomasta kokonaan erissä 2 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

1.   Koska kukin euroalueen kansallinen keskuspankki on jo maksanut kokonaan osuutensa 31 päivään tammikuuta 2020 saakka voimassa olevasta EKP:n merkitystä pääomasta päätöksen (EU) 2019/44 (EKP/2018/28) mukaisesti, kukin niistä siirtää tietyn lisäsumman EKP:lle, jotta päästään 1 artiklan taulukossa esitettyihin määriin. Kukin euroalueen kansallinen keskuspankki toteuttaa nämä siirrot kolmessa erässä. Euroalueen kansalliset keskuspankit maksavat ensimmäisen erän – jonka kokonaismäärä on 47 539 371,66 euroa – 1 päivänä helmikuuta 2020. Jäljellä olevat kaksi erää – joiden kokonaismäärät ovat 610 088 603,17 euroa ja 610 088 603,05 euroa – maksetaan vuonna 2020 ja 2021.

2.   Kaikki tämän artiklan mukaiset siirrot on tehtävä Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2020/137 (EKP/2020/5) (4) mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

2.   Kumotaan päätös (EU) 2019/44 (EKP/2018/28) 1 päivästä helmikuuta 2020.

3.   Tämän päätöksen soveltamispäivämäärästä päätökseen (EU) 2019/44 (EKP/2018/28) tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä tammikuuta 2020.

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/44, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta, päätöksen EKP/2014/61 muuttamisesta ja päätöksen EKP/2013/30 kumoamisesta (EKP/2018/28). (EUVL 9, 11.1.2019, s. 180).

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/1810, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 278I, 30.10.2019, s. 1).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/137, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen (EU) 2019/43 kumoamisesta (EKP/2020/3) (katso tämän virallisen lehden sivu 4).

(4)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/139, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen (EU) 2019/45 kumoamisesta (EKP/2020/5) (katso tämän virallisen lehden sivu 9).


Top