EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1829

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1829, annettu 30 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU muuttamisesta tavarahankinta-, palveluhankinta- ja rakennusurakkasopimuksiin sovellettavien kynnysarvojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2019/7692

OJ L 279, 31.10.2019, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1829/oj

31.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/27


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1829,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU muuttamisesta tavarahankinta-, palveluhankinta- ja rakennusurakkasopimuksiin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2014/115/EU (2) Maailman kauppajärjestön puitteissa tehdyn julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (3), jäljempänä ’sopimus’, muuttamista koskevan pöytäkirjan. Sopimus on monenvälinen väline, jonka tarkoitus on avata julkisten hankintojen markkinoita vastavuoroisesti sen osapuolten välillä. Sitä sovelletaan kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin siinä vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi direktiivin 2014/25/EU tavoitteista on se, että kyseistä direktiiviä soveltavat hankintayksiköt voivat samanaikaisesti noudattaa sopimuksessa olevia velvoitteita. Direktiivin 2014/25/EU 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio todentaa kahden vuoden välein, että kyseisen direktiivin 15 artiklan a ja b alakohdassa säädetyt kynnysarvot julkisille hankinnoille ja suunnittelukilpailuille vastaavat sopimuksessa vahvistettuja kynnysarvoja. Koska direktiivin 2014/25/EU 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti lasketut kynnysarvot eroavat kyseisen direktiivin 15 artiklan a ja b alakohdassa säädetyistä kynnysarvoista, kyseisiä kynnysarvoja on tarpeen tarkistaa.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2014/25/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2014/25/EU 15 artikla seuraavasti:

(1)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”443 000 euroa” ilmaisulla ”428 000 euroa”;

(2)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”5 548 000 euroa” ilmaisulla ”5 350 000 euroa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.

(2)  Neuvoston päätös 2014/115/EU, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EUVL L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUVL L 68, 7.3.2014, s. 2.


Top