EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0254

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/254, annettu 9 päivänä marraskuuta 2018, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III mukauttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/7375

OJ L 43, 14.2.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/254/oj

14.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/254,

annettu 9 päivänä marraskuuta 2018,

unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III mukauttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 (1) ja erityisesti sen 49 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 säädetään mahdollisuudesta mukauttaa tiettyihin naapurimaihin laajennettua Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevia alustavia karttoja unionin ja kyseisten naapurimaiden välillä tehtyjen liikenneinfrastruktuuriverkkoja koskevien korkean tason sopimusten perusteella.

(2)

Kattavien TEN-T-karttojen alustavan laajennuksen tarkistuksesta ja ydinverkon yhteyksien yksilöimisestä kattavilla verkkokartoilla päästiin korkean tason sopimuksiin unionin ja itäisten kumppanimaiden (Armenian tasavalta, Azerbaidžanin tasavalta, Moldovan tasavalta, Ukraina ja Valko-Venäjän tasavalta) kanssa 24 päivänä marraskuuta 2017. Unionin ja Georgian välinen korkean tason sopimus allekirjoitettiin 18 päivänä heinäkuuta 2018. Edellä mainitut sopimukset koskevat rautatie- ja maantieverkkojen linjauksia sekä satamia ja lentoasemia. Alustavien kattavien verkkokarttojen mukauttamisen ja erityisesti alustavan ydinverkon yksilöimisen avulla unionin pitäisi pystyä kohdentamaan paremmin itäisten kumppanimaiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1315/2013 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

Muutetaan liite III seuraavasti:

1)

Lisätään 15 kohtaan (Armenia, Azerbaidžan, Georgia) seuraavat kartat (Armeniaa koskevat kartat 15.3 ja 15.4):

Image 1

Image 2

2)

Lisätään 15 kohtaan (Armenia, Azerbaidžan, Georgia) seuraavat kartat (Azerbaidžania koskevat kartat 15.5 ja 15.6):

Image 3

Image 4

3)

Lisätään 15 kohtaan (Armenia, Azerbaidžan, Georgia) seuraavat kartat (Georgiaa koskevat kartat 15.7 ja 15.8):

Image 5

Image 6

4)

Lisätään 16 kohtaan (Valko-Venäjä, Moldova, Ukraina) seuraavat kartat (Valko-Venäjää koskevat kartat 16.3 ja 16.4):

Image 7

Image 8

5)

Lisätään 16 kohtaan (Valko-Venäjä, Moldova, Ukraina) seuraavat kartat (Moldovaa koskevat kartat 16.5 ja 16.6):

Image 9

Image 10

6)

Lisätään 16 kohtaan (Valko-Venäjä, Moldova, Ukraina) seuraavat kartat (Ukrainaa koskevat kartat 16.7 ja 16.8):

Image 11

Image 12


Top