EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0990

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2019/990, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019, neuvoston direktiivin 2002/55/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, neuvoston direktiivin 2008/72/EY liitteessä II ja komission direktiivin 93/61/ETY liitteessä olevan sukujen ja lajien luettelon muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/4308

OJ L 160, 18.6.2019, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/990/oj

18.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2019/990,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019,

neuvoston direktiivin 2002/55/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, neuvoston direktiivin 2008/72/EY liitteessä II ja komission direktiivin 93/61/ETY liitteessä olevan sukujen ja lajien luettelon muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan 15 päivänä heinäkuuta 2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/72/EY (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan ja 22 artiklan,

ottaa huomioon sellaiset vaatimukset, jotka vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, siemeniä lukuun ottamatta, on neuvoston direktiivin 92/33/ETY mukaisesti täytettävä, määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission direktiivin N:o 93/61/ETY (3) ja erityisesti sen 1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiveissä 2002/55/EY ja 2008/72/EY esitetään niiden kattamat lajit kaksisarakkeisissa taulukoissa, joissa taulukon toisessa sarakkeessa luetellaan lajin tieteellinen nimi ja toisessa lajin yksi tai useampi yleisnimi.

(2)

Tietyt vihanneslajien lajikkeet kuuluvat lajeihin, jotka on lueteltu niiden tieteellisellä nimellä, mutta eivät kuitenkaan lajiketyyppeihin, joita kuvataan yleisnimillä. Sen vuoksi olisi täsmennettävä, mitä lajikkeita direktiivit 2002/55/EY ja 2008/72/EY kattavat.

(3)

Tällaisen täsmennyksen yhteydessä olisi otettava huomioon, että joidenkin vihanneslajien lajikkeita saatetaan markkinoille kaikkialla unionissa, kun taas toisilla lajikkeilla on pelkästään kansalliset tai alueelliset markkinat. Sen vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista kattaa näiden vihanneslajien kaikkia lajikkeita. Siksi olisi täsmennettävä, että joidenkin lajien osalta olisi katettava kaikki lajikkeet ja joidenkin muiden lajien osalta vain tietyt lajikkeet.

(4)

Teoksessa International Code of Nomenclature for Cultivated Plants on otettu käyttöön virallinen kategoria ’ryhmä’ viljelykasvien lajikkeiden luokittelua varten. Kategoria ’ryhmä’ soveltuu niiden lajikkeiden määrittelemiseen, jotka kuuluvat direktiivien 2002/55/EY ja 2008/72/EY kattamiin lajeihin.

(5)

Direktiiveissä 2002/55/EY ja 2008/72/EY olevia lajitaulukkoja olisi muutettava sen täsmentämiseksi, katetaanko vihanneslajin kaikki lajikkeet vai ainoastaan tietyt ryhmät. Vihanneslajien vastaavat tieteelliset nimet ja niihin kuuluvat ryhmänimet olisi esitettävä hierarkkisessa järjestyksessä, jotta ei ole epäselvyyttä siitä, mitkä asianomaisten lajien lajikkeet otetaan huomioon.

(6)

Lajikkeiden lajienvälisen ja lajinsisäisen risteyttämisen käyttö saattaa johtaa siihen, että jotkin vihanneslajien lajikkeet eivät kuulu mihinkään vakiintuneeseen lajiin tai ryhmään. Jotta tällaiset lajiketyypit voidaan sisällyttää direktiivin 2002/55/EY soveltamisalaan, lajiluetteloon olisi sisällyttävä risteymät sellaisten lajien ja ryhmien välillä, jotka luetellaan mainitun direktiivin 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

(7)

Direktiivin 2002/55/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetellut ryhmät olisi myös tarpeen mukaan otettava huomioon mainitun direktiivin liitteessä II olevan 3 kohdan a alakohdassa ja liitteessä III olevassa 2 kohdassa.

(8)

Direktiivejä 2002/55/EY, 2008/72/EY ja N:o 93/61/ETY olisi sen vuoksi muutettava.

(9)

Lisäksi direktiivillä N:o 93/61/ETY (4) pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 92/33/EY 4 artikla, joka on kumottu ja korvattu direktiivin 2008/72/EY 4 artiklalla. Vihannesten lisäysaineistolta edellytettyjä vaatimuksia koskevan direktiivin N:o 93/61/ETY liitteessä on taulukko, jossa luetellaan lisäysaineiston laatua heikentävät haitalliset organismit.

(10)

Tiettyjen direktiivissä N:o 93/61/ETY mainittujen lajien kasvitieteelliset nimet olisi asianomaisen taulukon ajantasaistamisen yhteydessä mukautettava tieteen kehitykseen.

(11)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2002/55/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2002/55/EY tämän direktiivin liitteessä olevan A osan mukaisesti.

2 artikla

Direktiivin 2008/72/EY muuttaminen

Korvataan direktiivin 2008/72/EY liite II tämän direktiivin liitteessä olevan B osan mukaisesti.

3 artikla

Direktiivin N:o 93/61/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivin N:o 93/61/ETY liite tämän direktiivin liitteessä olevan C osan mukaisesti.

4 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2020.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33.

(2)  EUVL L 205, 1.8.2008, s. 28.

(3)  EYVL L 250, 7.10.1993, s. 19.

(4)  Neuvoston direktiivi 92/33/ETY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan (EYVL L 157, 10.6.1992, s. 1).


LIITE

A OSA

Muutetaan direktiivi 2002/55/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

 

Allium cepa L.

Cepa-ryhmä (Ruokasipuli)

Aggregatum-ryhmä (Salottisipuli)

 

Allium fistulosum L. (Pillisipuli)

kaikki lajikkeet

 

Allium porrum L. (Purjosipuli)

kaikki lajikkeet

 

Allium sativum L. (Valkosipuli)

kaikki lajikkeet

 

Allium schoenoprasum L. (Ruohosipuli)

kaikki lajikkeet

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Kirveli)

kaikki lajikkeet

 

Apium graveolens L.

Lehtiselleri-ryhmä

Mukulaselleri-ryhmä

 

Asparagus officinalis L. (Parsa)

kaikki lajikkeet

 

Beta vulgaris L.

Punajuurikas-ryhmä (Punajuurikas, mukaan lukien Cheltenham-juurikas)

Lehtijuurikas-ryhmä (Lehtijuurikas tai lehtimangoldi)

 

Brassica oleracea L.

Lehtikaali-ryhmä

Kukkakaali-ryhmä

Keräkaali-ryhmä (Punakaali ja valkokaali)

Ruusukaali-ryhmä

Kyssäkaali-ryhmä

Kurttukaali-ryhmä

Parsakaali-ryhmä (calabrese-tyyppi ja sprouting-tyyppi)

Palmukaali-ryhmä

Tronchuda-ryhmä (Portugalinkaali)

 

Brassica rapa L.

Kiinankaali-ryhmä

Nauris-ryhmä

 

Capsicum annuum L. (Paprika tai chilipaprika)

kaikki lajikkeet

 

Cichorium endivia L. (Endiivi)

kaikki lajikkeet

 

Cichorium intybus L.

Salaattisikuri-ryhmä

Lehtisikuri-ryhmä (Isolehtiskuri tai italiansikuri)

Teollisuussikuri-ryhmä (juurisikuri-ryhmä)

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Vesimeloni)

kaikki lajikkeet

 

Cucumis melo L. (Meloni)

kaikki lajikkeet

 

Cucumis sativus L.

Kurkku-ryhmä

Avomaakurkku-ryhmä

 

Cucurbita maxima Duchesne (Jättikurpitsa)

kaikki lajikkeet

 

Cucurbita pepo L. (Kesäkurpitsa, mukaan lukien tuleentunut kurpitsa sekä tuleentunut ja tuleentumaton kiekkokurpitsa)

kaikki lajikkeet

 

Cynara cardunculus L.

Latva-artisokka-ryhmä

Kardoni-ryhmä

 

Daucus carota L. (Porkkana ja Rehuporkkana)

kaikki lajikkeet

 

Foeniculum vulgare Mill. (Fenkoli)

Salaattifenkoli-ryhmä

 

Lactuca sativa L. (Lehtisalaatti)

kaikki lajikkeet

 

Solanum lycopersicum L. (Tomaatti)

kaikki lajikkeet

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lehtipersilja-ryhmä

Juuripersilja-ryhmä

 

Phaseolus coccineus L. (Ruusupapu)

kaikki lajikkeet

 

Phaseolus vulgaris L.

Tarhapapu-ryhmä

Salkopapu-ryhmä

 

Pisum sativum L.

Silpoherne-ryhmä

Silpoydinherne-ryhmä

Sokeriherne-ryhmä

 

Raphanus sativus L.

Retiisi-ryhmä

Retikka-ryhmä

 

Rheum rhabarbarum L. (Raparperi)

kaikki lajikkeet

 

Scorzonera hispanica L. (Kaurajuuri tai mustajuuri)

kaikki lajikkeet

 

Solanum melongena L. (Munakoiso)

kaikki lajikkeet

 

Spinacia oleracea L. (Pinaatti)

kaikki lajikkeet

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Vuonankaali)

kaikki lajikkeet

 

Vicia faba L. (Härkäpapu)

kaikki lajikkeet

 

Zea mays L.

Sokerimaissi-ryhmä

Paukkumaissi-ryhmä

Edellä lueteltujen lajien ja ryhmien kaikki risteymät.”

2)

Korvataan liitteessä II olevan 3 kohdan a alakohdassa olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa ilmaisujen ”Asparagus officinalis” ja ”Cichorium endivia” välissä olevat ilmaisut seuraavasti:

 

Beta vulgaris (Punajuurikas-ryhmä)

 

Beta vulgaris (muu kuin Punajuurikas-ryhmä)

 

Brassica oleracea (Kukkakaali-ryhmä)

 

Brassica oleracea (muu kuin Kukkakaali-ryhmä)

 

Brassica rapa (Kiinankaali-ryhmä)

 

Brassica rapa (Nauris-ryhmä)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (Salaattisikuri-ryhmä, lehtisikuri-ryhmä)

 

Cichorium intybus (teollisuussikuri-ryhmä (juurisikuri-ryhmä))”.

3)

Korvataan liitteessä III olevassa 2 kohdassa olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa ilmaisujen ”Capsicum annuum” ja ”Cichorium endivia” välissä olevat ilmaisut seuraavasti:

 

Cichorium intybus (Salaattisikuri-ryhmä, lehtisikuri-ryhmä)

 

Cichorium intybus (teollisuussikuri-ryhmä (juurisikuri-ryhmä))”.

B OSA

”LIITE II

Luettelo 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista suvuista ja lajeista

Allium cepa L.

Cepa-ryhmä (Ruokasipuli)

Aggregatum-ryhmä (Salottisipuli)

Allium fistulosum L. (Pillisipuli)

kaikki lajikkeet

Allium porrum L. (Purjosipuli)

kaikki lajikkeet

Allium sativum L. (Valkosipuli)

kaikki lajikkeet

Allium schoenoprasum L. (Ruohosipuli)

kaikki lajikkeet

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Kirveli)

kaikki lajikkeet

Apium graveolens L.

Lehtiselleri-ryhmä

Mukulaselleri-ryhmä

Asparagus officinalis L. (Parsa)

kaikki lajikkeet

Beta vulgaris L.

Punajuurikas-ryhmä (Punajuurikas, mukaan lukien Cheltenham-juurikas)

Lehtijuurikas-ryhmä (Lehtijuurikas tai lehtimangoldi)

Brassica oleracea L.

Lehtikaali-ryhmä

Kukkakaali-ryhmä

Keräkaali-ryhmä (Punakaali ja valkokaali)

Ruusukaali-ryhmä

Kyssäkaali-ryhmä

Kurttukaali-ryhmä

Parsakaali-ryhmä (calabrese-tyyppi ja sprouting-tyyppi)

Palmukaali-ryhmä

Tronchuda-ryhmä (Portugalinkaali)

Brassica rapa L.

Kiinankaali-ryhmä

Nauris-ryhmä

Capsicum annuum L. (Paprika tai chilipaprika)

kaikki lajikkeet

Cichorium endivia L. (Endiivi)

kaikki lajikkeet

Cichorium intybus L.

Salaattisikuri-ryhmä

Lehtisikuri-ryhmä (Isolehtiskuri tai italiansikuri)

Teollisuussikuri-ryhmä (juurisikuri-ryhmä)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Vesimeloni)

kaikki lajikkeet

Cucumis melo L. (Meloni)

kaikki lajikkeet

Cucumis sativus L.

Kurkku-ryhmä

Avomaakurkku-ryhmä

Cucurbita maxima Duchesne (Jättikurpitsa)

kaikki lajikkeet

Cucurbita pepo L. (Kesäkurpitsa, mukaan lukien tuleentunut kurpitsa sekä tuleentunut ja tuleentumaton kiekkokurpitsa)

kaikki lajikkeet

Cynara cardunculus L.

Latva-artisokka-ryhmä

Kardoni-ryhmä

Daucus carota L. (Porkkana ja Rehuporkkana)

kaikki lajikkeet

Foeniculum vulgare Mill. (Fenkoli)

Salaattifenkoli-ryhmä

Lactuca sativa L. (Lehtisalaatti)

kaikki lajikkeet

Solanum lycopersicum L. (Tomaatti)

kaikki lajikkeet

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lehtipersilja-ryhmä

Juuripersilja-ryhmä

Phaseolus coccineus L. (Ruusupapu)

kaikki lajikkeet

Phaseolus vulgaris L.

Tarhapapu-ryhmä

Salkopapu-ryhmä

Pisum sativum L.

Silpoherne-ryhmä

Silpoydinherne-ryhmä

Sokeriherne-ryhmä

Raphanus sativus L.

Retiisi-ryhmä

Retikka-ryhmä

Rheum rhabarbarum L. (Raparperi)

kaikki lajikkeet

Scorzonera hispanica L. (Kaurajuuri tai mustajuuri)

kaikki lajikkeet

Solanum melongena L. (Munakoiso)

kaikki lajikkeet

Spinacia oleracea L. (Pinaatti)

kaikki lajikkeet

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Vuonankaali)

kaikki lajikkeet

Vicia faba L. (Härkäpapu)

kaikki lajikkeet

Zea mays L.

Sokerimaissi-ryhmä

Paukkumaissi-ryhmä.

C OSA

Muutetaan direktiivin N:o 93/61/ETY liitteessä oleva sarake ”Suku tai laji” seuraavasti:

a)

Korvataan ilmaisu ”Allium ascalonicum” ilmaisulla ”Allium cepa – Aggregatum-ryhmä”;

b)

ilmaisu ”Allium cepa” ilmaisulla ”Allium cepa – Cepa-ryhmä”;

c)

ilmaisu ”Brassica pekinensis” ilmaisulla ”Brassica rapa – Kiinankaali-ryhmä”;

d)

ilmaisu ”Lycopersicon lycopersicum” ilmaisulla ”Solanum lycopersicum”.


Top