EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2167

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2167, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallintaverkon toimintoja koskevan verkon strategiasuunnitelman hyväksymisestä vuosiksi 2020–2029

C/2019/8926

OJ L 328, 18.12.2019, p. 89–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2167/oj

18.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/89


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/2167,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,

yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallintaverkon toimintoja koskevan verkon strategiasuunnitelman hyväksymisestä vuosiksi 2020–2029

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 551/2004 (1) (ilmatila-asetus) ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 677/2011 (2) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/123 (3) säädetään, että kyseisten asetusten mukaisesti nimitetyn verkon hallinnoijan on laadittava verkon strategiasuunnitelma ja pidettävä se ajan tasalla.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 677/2011 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/123 edellytetään, että komissio hyväksyy verkon strategiasuunnitelman verkon hallintoneuvoston vahvistettua sen.

(3)

Verkon hallintoneuvosto vahvisti 27 päivänä kesäkuuta 2019 verkon strategiasuunnitelman vuosiksi 2020–2029. Tämä ajanjakso noudattaa asianomaisia viiteajanjaksoja ja kattaa verkon hallinnoijan nimityskauden.

(4)

Verkon strategiasuunnitelma olisi hyväksyttävä.

(5)

Tämän päätöksen olisi tultava voimaan kiireellisesti ennen verkon strategiasuunnitelman kattaman kauden alkua.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (4) 5 artiklalla perustetun yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään verkon strategiasuunnitelma vuosiksi 2020–2029, sellaisena kuin verkon hallintoneuvosto vahvisti sen 25. kokouksessaan 27 päivänä kesäkuuta 2019 (5).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 677/2011, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2011, ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen toteuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta (EUVL L 185, 15.7.2011, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/123, annettu 24 päivänä tammikuuta 2019, ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen toteuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EU) N:o 677/2011 kumoamisesta (EUVL L 28, 31.1.2019, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1).

(5)  Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallintaverkon toimintoja koskeva verkon strategiasuunnitelma vuosiksi 2020–2029, julkaistu asiakirjana NMB/19/25/7 verkon hallinnoijan verkkosivustolla: https://www.eurocontrol.int/network-manager#key-documents


Top