EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1925

Neuvoston päätös (EU) 2019/1925, annettu 14 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

ST/13477/2019/INIT

OJ L 299, 20.11.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1925/oj

20.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/11


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1925,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2019,

Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä maaliskuuta 2015 päätöksen (EU) 2015/384 (1) Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen (2), jäljempänä ’sopimus’, tekemisestä. Sopimus tuli voimaan 20 päivänä marraskuuta 2014, ja se on edelleen voimassa.

(2)

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevan tällä hetkellä voimassa olevan pöytäkirjan voimassaolo päättyy 19 päivänä marraskuuta 2019.

(3)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta sopimuksen täytäntöönpanoa koskevan uuden pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’. Neuvottelujen päätteeksi pöytäkirja parafoitiin 19 päivänä heinäkuuta 2019.

(4)

Pöytäkirjan tavoitteena on mahdollistaa unionille ja Senegalille aiempaa tiiviimpi yhteistyö kestävän kalastuspolitiikan edistämiseksi ja kalavarojen hyödyntämiseksi vastuullisesti Senegalin vesillä sekä tukea Senegalin pyrkimyksiä kalastusalan kehittämiseksi.

(5)

Pöytäkirja olisi allekirjoitettava ja sitä olisi sovellettava sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti.

(6)

Jotta unionin alusten kalastustoiminta ei keskeytyisi, pöytäkirjaa olisi sovellettava väliaikaisesti sen allekirjoittamisesta lukien,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin puolesta.

3 artikla

Pöytäkirjaa sovelletaan sen 16 artiklan mukaisesti sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä lukien.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. TUPPURAINEN


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/384, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 65, 10.3.2015, s. 1).

(2)  Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (EUVL L 304, 23.10.2014, s. 3).


Top