Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0600

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/600, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2831) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/2831

OJ L 103, 12.4.2019, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/600/oj

12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/600,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisen osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2831)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, 50 artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto antoi 22 päivänä maaliskuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/476 (2) SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä. Kyseisen päätöksen mukaan SEU 50 artiklan 3 kohdassa määrättyä määräaikaa pidennetään 12 päivään huhtikuuta 2019 asti, jos Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ei hyväksy erosopimusta viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019. Koska erosopimusta ei ole hyväksytty viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 13 päivästä huhtikuuta 2019, jäljempänä ’eroamispäivä’.

(2)

Direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa edellytetään, että kolmannet maat, joista jäsenvaltiot saavat tuoda mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvia eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita, toimittavat jäämiä koskevat valvontasuunnitelmat, jotka sisältävät vaadittavat takeet, jäljempänä ’suunnitelmat’. Suunnitelmien olisi katettava vähintään mainitun direktiivin liitteessä I luetellut jäämäryhmät ja aineet.

(3)

Komission päätöksessä 2011/163/EU (3) hyväksytään tiettyjen kolmansien maiden toimittamat suunnitelmat, jotka koskevat mainitun päätöksen liitteessä lueteltuja tiettyjä eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita.

(4)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut komissiolle kyseisen maan ja sen kruunun alaisten alueiden osalta nautaeläimiä, lammas- ja vuohieläimiä, sikaeläimiä, hevoseläimiä, siipikarjaa, vesiviljelyä, maitoa, munia, kaneja, luonnonvaraista riistaa, tarhattua riistaa ja hunajaa koskevat suunnitelmat. Suunnitelmat tarjoavat riittävät takeet, ja ne olisi hyväksyttävä.

(5)

Jotta vältettäisiin tarpeettomat kaupan häiriöt eroamispäivän jälkeen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ja sen kruunun alaiset alueet olisi sisällytettävä päätöksessä 2011/163/EU vahvistettuun luetteloon kolmansista maista, joita koskevat suunnitelmat on hyväksytty. Sen vuoksi päätöksen 2011/163/EU liitettä olisi muutettava.

(6)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 13 päivästä huhtikuuta 2019, ellei unionin lainsäädäntöä sovelleta edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2011/163/EU liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivästä huhtikuuta 2019.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Jyrki KATAINEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Euroopan neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Komission päätös 2011/163/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2011/163/EU liite seuraavasti:

1)

Lisätään Färsaarten ja Georgian väliin kohta seuraavasti:

”GB

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

2)

Lisätään Georgian ja Ghanan väliin kohta seuraavasti:

”GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

3)

Lisätään Israelin ja Intian väliin kohta seuraavasti:

”IM

Mansaari

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

4)

Lisätään Iranin ja Jamaikan väliin kohta seuraavasti:

”JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”


Top