Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0450

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/450, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 tueksi laadittujen rakennustuotteita koskevien eurooppalaisten arviointiasiakirjojen julkaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/2026

OJ L 77, 20.3.2019, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj

20.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/78


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/450,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 tueksi laadittujen rakennustuotteita koskevien eurooppalaisten arviointiasiakirjojen julkaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaan teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten kuuluu käyttää eurooppalaisten arviointiasiakirjojen, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mukaisia menetelmiä ja perusteita arvioidessaan kyseisten asiakirjojen piiriin kuuluviin rakennustuotteisiin liittyvien perusominaisuuksien suoritustasoja.

(2)

Valmistajat ovat esittäneet useita eurooppalaista teknistä arviointia koskevia pyyntöjä, joiden perusteella teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaatio on asetuksen (EU) N:o 305/2011 19 artiklan mukaisesti laatinut ja hyväksynyt useita eurooppalaisia arviointiasiakirjoja.

(3)

Komissio on arvioinut, täyttävätkö teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaation laatimat eurooppalaiset arviointiasiakirjat asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteessä I esitettyihin rakennuskohteen perusvaatimuksiin liittyvät vaatimukset.

(4)

Teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten organisaation laatimat eurooppalaiset arviointiasiakirjat täyttävät asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteessä I esitettyihin rakennuskohteen perusvaatimuksiin liittyvät vaatimukset. Sen vuoksi on aiheellista julkaista kyseisten eurooppalaisten arviointiasiakirjojen viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Julkaistaan tämän päätöksen liitteessä lueteltujen, asetuksen (EU) N:o 305/2011 tueksi laadittujen rakennustuotteita koskevien eurooppalaisten arviointiasiakirjojen viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.


LIITE

Eurooppalaisen arviointiasiakirjan viitenumero ja otsikko

040427-00-0404

Pakkaus seinien ulkopuolisille lämmöneristyksen komposiittijärjestelmille (ETICS), joissa lämmöneristeenä käytetään laastia ja ulkopintana rappausta tai epäjatkuvaa verhousta

060012-00-0802

Lasikuidusta, mineraaleista ja orgaanisista aineista valmistettu savuhormin vuoraus ja lisävarusteet

090119-00-0404

Sarja mineraalilevyistä tehtäville ulkoseinäverhouksille ja paikan päällä levitettävälle sementtilaastieristeelle

090120-00-0404

Sarja mineraalilevyistä valmistetuille ei-kantaville ulkoseinäjärjestelmille

130031-00-0304

Metalliverkkopalkit ja -pilarit

130082-00-0603

Julkisivun kiinnitysjärjestelmä – muovinen kannatin puuelementtien kiinnittämiseen alusrakenteeseen

260014-00-0301

Kalsinoitu, silikaattipohjainen tyypin II lisäkerros


Top