EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0039

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/2195, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta annetun päätöksen EKP/2010/14 muuttamisesta (EKP/2019/39)

OJ L 330, 20.12.2019, p. 91–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2195/oj

20.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/91


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/2195,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2019,

eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta annetun päätöksen EKP/2010/14 muuttamisesta (EKP/2019/39)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankilla (EKP) on yksinoikeus antaa lupa setelien liikkeeseen laskemiseen unionissa. Tähän sisältyy toimivalta toteuttaa toimenpiteitä, joilla voidaan suojata eurosetelien luotettavuutta maksuvälineenä. Päätöksessä EKP/2010/14 (1) vahvistetaan yhteiset säännöt eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta. Päätöksen EKP/2010/14 soveltamisesta ja tulkinnasta saatujen kokemusten perusteella on myös tarpeen tehdä muutamia teknisiä muutoksia sekä selkiyttää joitakin sääntöjä, menettelyjä ja määritelmiä. Erityisesti tarvitaan selkeimpiä ohjeita ja määritelmiä niihin tietoihin liittyen, jotka on annettava käsiteltyjen, huonokuntoisiksi todettujen ja kiertoon palautettujen eurosetelien lukumäärästä.

(2)

Tällä hetkellä 3-ryhmän eurosetelit on toimitettava toimivaltaisille kansallisille keskuspankeille välittömästi tai viimeistään 20 työpäivän kuluessa laitteeseen tallettamisesta. Koska 3-ryhmän eurosetelit ovat joskus sekaisin 4a- ja 4b-ryhmien eurosetelien kanssa, seurauksena on, että enemmän aitoja seteleitä lähetetään turhaan lisätutkimuksiin. Tästä syystä on syytä säätää 3-ryhmän eurosetelien uudelleenkäsittelystä, jotta ne voidaan erotella 4a- ja 4b-ryhmien euroseteleistä.

(3)

Päätöksen EKP/2010/14 liitteessä IV vahvistetaan rahaa käsitteleviltä laitoksilta kerättäviä tietoja koskevat yksityiskohdat. Selkeyden vuoksi olisi tarpeen täsmentää edelleen raportoitavien tietojen yksityiskohdat sen varmistamiseksi, että tiedot ovat mahdollisimman kattavat ja paikkansapitävät.

(4)

Päätöksellä EKP/2013/10 (2) otettiin käyttöön uusia sääntöjä tulevia eurosetelisarjoja varten sekä eurosetelien vaihtamista, käytöstä poistamista ja seteliaiheen jäljentämistä koskevien tiettyjen menettelyjen selkiyttämiseksi ja parantamiseksi. Näin ollen on tarpeen tehdä myös tiettyjä muutoksia päätöksen EKP/2010/14 säännöksiin.

(5)

Näin ollen päätös EKP/2010/14 olisi muutettava vastaavasti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös EKP/2010/14 seuraavasti:

1)

korvataan 2 artiklan 13 kohta seuraavasti:

”(13)   ’euroseteleillä’ seteleitä, jotka ovat päätöksen EKP/2013/10 (*1) tai kyseisen päätöksen korvaavan tai täydentävän muun säädöksen vaatimusten ja EKP:n neuvoston vahvistamien teknisten määrittelyjen mukaisia.

(*1)  Päätös EKP/2013/10, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37).”;"

2)

korvataan liite I tämän päätöksen liitteellä I;

3)

Korvataan liite IIa tämän päätöksen liitteellä II.

4)

Korvataan liite IV tämän päätöksen liitteellä III.

2 artikla

Loppusäännökset

1.   Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jäsenvaltiossa, joka ottaa euron käyttöön tämän päätöksen tekemisen jälkeen, rahaa käsittelevien laitosten on sovellettava tätä päätöstä päivämäärästä, jona niiden sijaintijäsenvaltio ottaa euron käyttöön.

Tehty Frankfurt am Mainissa, 5 päivänä joulukuuta 2019.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  Päätös EKP/2010/14, tehty 16 päivänä syyskuuta 2010, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta (EUVL L 267, 9.10.2010, s. 1).

(2)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2013/10, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37).


LIITE I

‘LIITE I

SETELINKÄSITTELYLAITTEET

1.   Yleiset tekniset vaatimukset

1.1

Jotta laitetta voidaan pitää setelinkäsittelylaitteena, sen on kyettävä käsittelemään euroseteleitä, luokittelemaan yksittäiset eurosetelit ja erottelemaan eurosetelit niiden saamien luokitusten mukaan ilman koneen käyttäjän myötävaikutusta, jollei liitteistä IIa ja IIb muuta johdu. Setelinkäsittelylaitteissa, metalliraha-automaatteja lukuun ottamatta, on oltava vaadittu määrä tarkoitukseen varattuja lajittelulokeroita ja/tai muita keinoja, joilla voidaan varmistaa se, että käsitellyt eurosetelit erotellaan toisistaan luotettavasti.

1.2

Setelinkäsittelylaitteiden on oltava muunneltavissa sen varmistamiseksi, että ne kykenevät luotettavasti havaitsemaan uudet väärennökset. Lisäksi niiden on oltava muunneltavissa, jotta on mahdollista asettaa tiukempia tai vähemmän tiukkoja kuntoa koskevia lajittelukriteereitä, jos se on tarpeen.

2.   Setelinkäsittelylaitteiden ryhmät

Setelinkäsittelylaitteet ovat joko asiakkaiden käyttämiä laitteita tai henkilökunnan käyttämiä laitteita.

Taulukko 1

Asiakkaiden käyttämät laitteet

A.

Asiakkaiden käyttämät laitteet, joihin käteistä talletetaan niin, että asiakas kyetään jäljittämään

1.

Talletusautomaatit

Talletusautomaatit antavat asiakkaille mahdollisuuden tallettaa euroseteleitä pankkikorttia tai muita keinoja käyttämällä pankkitileilleen, mutta niissä ei ole käteisnostotoimintoa. Talletusautomaatit tarkastavat eurosetelien aitouden ja mahdollistavat tilinhaltijan jäljittämisen; kuntotarkastukset ovat valinnaisia.

2.

Käteisen kierrätysautomaatit

Käteisen kierrätysautomaatit antavat asiakkaille mahdollisuuden tallettaa euroseteleitä pankkikorttia tai muita keinoja käyttämällä pankkitileilleen ja nostaa euroseteleitä pankkitileiltään. Käteisen kierrätysautomaatit tarkastavat eurosetelien aitouden ja kunnon ja mahdollistavat tilinhaltijan jäljittämisen. Nostoihin käteisen kierrätysautomaatit voivat käyttää aitoja ja hyväkuntoisia euroseteleitä, jotka muut asiakkaat ovat tallettaneet aiemmissa tapahtumissa.

3.

Yhdistetyt talletusautomaatit

Yhdistetyt talletusautomaatit antavat asiakkaille mahdollisuuden tallettaa euroseteleitä pankkikorttia tai muita keinoja käyttämällä pankkitileilleen ja nostaa euroseteleitä pankkitileiltään. Yhdistetyt talletusautomaatit tarkastavat eurosetelien aitouden ja mahdollistavat tilinhaltijan jäljittämisen; kuntotarkastukset ovat valinnaisia. Nostoihin yhdistetyt talletusautomaatit eivät käytä sellaisia euroseteleitä, jotka muut asiakkaat ovat tallettaneet aiemmissa tapahtumissa, vaan ainoastaan erikseen niihin ladattuja euroseteleitä.

B.

Käteisnostoautomaatit

4.

Käteisnostoautomaatit

Käteisnostoautomaatit ovat käteisnostolaitteita, jotka tarkastavat eurosetelien aitouden ja kunnon ennen niiden jakamista asiakkaille. Käteisnostoautomaatit käyttävät rahaa käsittelevien laitosten tai muiden automatisoitujen järjestelmien (kuten myyntiautomaattien) niihin lataamia euroseteleitä.

C.

Metalliraha-automaatit

5.

Metalliraha-automaatit

Asiakkaat saavat metallirahoja metalliraha-automaatista syöttämällä siihen seteleitä. Metalliraha-automaatti tarkistaa eurosetelien aitouden ennen kuin se jakaa eurometallirahoja. Näitä euroseteleitä ei palauteta kiertoon.

Käteisen kierrätysautomaatteja voidaan käyttää talletusautomaatteina tai yhdistettyinä talletusautomaatteina, jos niiden ydintoimintojen toteuttamiseksi tarvittavat havaitsemisjärjestelmät, ohjelmistot ja muut komponentit ovat samat kuin EKP:n verkkosivuilla olevaan luetteloon listatut käteisen kierrätysautomaattityypit (*1).

Yhdistettyjä talletusautomaatteja voidaan käyttää talletusautomaatteina, jos niiden ydintoimintojen toteuttamiseksi tarvittavat havaitsemisjärjestelmät, ohjelmistot ja muut komponentit ovat samat kuin EKP:n verkkosivuilla olevaan luetteloon listatut yhdistetyt talletusautomaattityypit.

Taulukko 2

Henkilökunnan käyttämät laitteet

1.

Setelinlajittelulaitteet

Setelinlajittelulaitteet tarkastavat eurosetelien aitouden ja kunnon.

2.

Setelien aitouden tarkastuslaitteet

Setelien aitouden tarkastuslaitteet tarkastavat eurosetelien aitouden.

3.

Pankkivirkailijaa avustavat käteistä kierrättävät laitteet

Pankkivirkailijaa avustavat käteistä kierrättävät laitteet ovat käteistä kierrättäviä laitteita, joita käyttävät rahaa käsittelevät laitokset ja jotka tarkastavat eurosetelien aitouden ja kunnon. Pankkivirkailijaa avustavat käteistä kierrättävät laitteet voivat käyttää nostoihin aitoja ja hyväkuntoisia euroseteleitä, jotka muut asiakkaat ovat tallettaneet aiemmissa tapahtumissa. Sen lisäksi ne pitävät eurosetelit turvassa ja mahdollistavat sen, että rahaa käsittelevät laitokset hyvittävät tai veloittavat asiakkaiden pankkitilejä.

4.

Pankkivirkailijaa avustavat laitteet

Pankkivirkailijaa avustavat laitteet ovat laitteita, joita käyttävät rahaa käsittelevät laitokset ja jotka tarkastavat eurosetelien aitouden. Sen lisäksi ne pitävät eurosetelit turvassa ja mahdollistavat sen, että rahaa käsittelevät laitokset hyvittävät tai veloittavat asiakkaiden pankkitilejä.

Henkilökunnan käyttämien laitteiden tulee käsitellä setelit erissä.

Jos laite on testattu ja listattu EKP:n verkkosivuilla olevaan luetteloon käteisen kierrätysautomaatiksi tai yhdistetyiksi talletusautomaatiksi/talletusautomaatiksi, sitä voidaan käyttää pankkivirkailijaa avustavana käteistä kierrättävänä laitteena tai pankkivirkailijaa avustavana laitteena. Tässä tapauksessa ainoastaan rahaa käsittelevien laitosten henkilökunta saa käyttää laitetta.

3.   Setelinkäsittelylaitetyypit

Eurojärjestelmä testaa setelinkäsittelylaitetyyppejä. Setelinkäsittelylaitetyypit voidaan erottaa toisistaan niiden erityisten havaitsemisjärjestelmien, ohjelmiston ja muiden niiden ydintoimintojen suorittamisen osatekijöiden avulla. Niitä ovat a) aitojen eurosetelien tunnistaminen; b) vääriksi epäiltyjen eurosetelien havaitseminen ja erotteleminen; c) huonokuntoisten eurosetelien havaitseminen ja erotteleminen hyväkuntoisista euroseteleistä, jos näin tehdään ja d) mahdollisesti vääriksi euroseteleiksi tunnistettujen esineiden ja sellaisten eurosetelien jäljittäminen, joita ei ole selvästi todettu aidoiksi, jos näin tehdään.


(*1)  www.ecb.europa.eu.’


LIITE II

‘LIITE IIa

EUROSETELIEN LUOKITTELU JA KÄSITTELY ASIAKKAIDEN KÄYTTÄMILLÄ LAITTEILLA

Eurosetelit luokitellaan yhteen seuraavista ryhmistä ja erotellaan ryhmittäin. Laitteiden, jotka eivät tarkasta eurosetelien kuntoa, ei tarvitse erotella 4a- ja 4b-ryhmiä.

Taulukko 1

Eurosetelien luokittelu ja käsittely asiakkaiden käyttämillä laitteilla, joilla talletetaan käteistä siten, että asiakas on jäljitettävissä

Ryhmä

Ominaisuudet

Käsittely

1.

Esineet, joita ei ole tunnistettu euroseteleiksi

Ei ole tunnistettu euroseteleiksi jostakin seuraavasta syystä:

laite ei tue euroseteleitä

kyseessä on muu kuin euroseteli

kyseessä on eurosetelien kaltainen esine

kuva tai muoto on väärä

kulmassa tai kulmissa on suuri taitos tai osa tai osia puuttuu

laitteessa on syöttö- tai siirtovirhe

laite palauttaa esineen asiakkaalle

2.

Mahdollisesti väärät eurosetelit

Kuva ja muoto tunnistettu, mutta yksi tai useampi aitoustekijä, jonka laite on tarkastanut, on jäänyt havaitsematta tai se on selkeästi sietorajan ulkopuolella

Kierrosta poistaminen

Toimitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille aitouden tarkastamista varten yhdessä tilinhaltijaa koskevien tietojen kanssa välittömästi tai viimeistään 20 työpäivän kuluessa laitteeseen tallettamisesta. Tilinhaltijan tiliä ei hyvitetä.

3.

Eurosetelit, joita ei ole selvästi todettu aidoiksi

Kuva ja muoto on tunnistettu, mutta kaikkia laitteen tarkastamia aitoustekijöitä ei ole tunnistettu laatu- ja/tai sietorajapoikkeamien vuoksi. Useimmissa tapauksissa huonokuntoisia euroseteleitä.

Kierrosta poistaminen

Eurosetelit toimitetaan kansalliselle keskuspankille aitouden tarkastamista varten välittömästi tai viimeistään 20 työpäivän kuluessa laitteeseen tallettamisesta.

Tiedot tilinhaltijasta säilytetään kahdeksan viikon ajan sen jälkeen, kun laite on havainnut eurosetelit. Tiedot annetaan kansalliselle keskuspankille pyynnöstä. Vaihtoehtoisesti kansallisen keskuspankin kanssa voidaan sopia, että tilinhaltijan jäljittämisen mahdollistavat tiedot toimitetaan kyseiselle keskuspankille yhdessä eurosetelien kanssa.

Tilinhaltijan tiliä voidaan hyvittää.

4a

Eurosetelit, jotka tunnistetaan aidoiksi ja hyväkuntoisiksi

Kaikki laitteen suorittamat aitous- ja kuntotarkastukset antavat positiivisen tuloksen

Seteli voidaan palauttaa kiertoon

Tilinhaltijan tiliä hyvitetään

4b

Eurosetelit, jotka tunnistetaan aidoiksi ja huonokuntoisiksi

Kaikki laitteen suorittamat aitoustarkastukset antavat positiivisen tuloksen. Ainakin yksi tarkastetuista kuntokriteereistä antaa negatiivisen tuloksen.

Ei voida palauttaa kiertoon ja palautetaan kansalliselle keskuspankille.

Tilinhaltijan tiliä hyvitetään

Taulukkoa 1 koskevat erityissäännöt:

1.

Setelinkäsittelylaite ei palauta asiakkaalle 2- ja 3-ryhmiin kuuluvia euroseteleitä, jos kyseinen laite sallii talletustapahtuman peruuttamisen. Mainitunlaisten eurosetelien pitäminen laitteessa silloin, kun tapahtuma peruutetaan, voidaan toteuttaa varastoimalla ne laitteessa olevaan erilliseen väliaikaiseen varastoon.

2.

Ei ole tarpeen erotella fyysisesti 3-ryhmän euroseteleitä 4a- tai 4b-ryhmän euroseteleistä. Jos fyysistä erottelua ei tapahdu, sovelletaan edelleen määräaikaa, jossa sekä 3-, 4a- että 4b-ryhmän euroseteleitä sisältävä nippu luovutetaan kansalliselle keskuspankille, ja vaatimuksia, jotka koskevat asiakkaan jäljittämistä 3-ryhmän euroseteleissä.

3.

Kaikki 3-ryhmän eurosetelit, myös tapauksissa joissa ne ovat nipussa 4a- tai 4b-ryhmän euroseteleiden kanssa, voidaan käsitellä uudestaan käyttäen mitä tahansa setelinkäsittelylaitetta, jonka tyyppi on läpäissyt testauksen. Näissä tapauksissa katsotaan, että kyseiset eurosetelit on luokitellut tämä toinen setelinkäsittelylaite, ja uudelleenkäsittelyssä alkuperäisen tilinhaltijan jäljitettävyys on säilytettävä sen varalta, että tämä toinen setelinkäsittelylaite hylkää eurosetelit euroseteleinä, joita ei ole selvästi todettu aidoiksi.

Taulukko 2

Eurosetelien luokittelu ja käsittely käteisnostoautomaateilla

Ryhmä

Ominaisuudet

Käsittely

1.

Esineet, joita ei ole tunnistettu euroseteleiksi

Ei ole tunnistettu euroseteleiksi jostakin seuraavasta syystä:

laite ei tue euroseteleitä

kyseessä on muu kuin euroseteli

kyseessä on eurosetelien kaltainen esine

kuva tai muoto on väärä

kulmassa tai kulmissa on suuri taitos tai osa tai osia puuttuu

laitteessa on syöttö- tai siirtovirhe

Ei voida jakaa asiakkaille

2.

Mahdollisesti väärät eurosetelit

Kuva ja muoto tunnistettu, mutta yksi tai useampi aitoustekijä, jonka laite on tarkastanut, on jäänyt havaitsematta tai se on selkeästi sietorajan ulkopuolella.

Ei voida jakaa asiakkaille

Toimitettava oikeaksi tunnistamista varten toimivaltaisille kansallisille viranomaisille välittömästi tai viimeistään 20 työpäivän kuluessa siitä, kun laite on havainnut ne yhdessä tilinhaltijaa koskevien tietojen kanssa, jos nämä tiedot ovat saatavilla.

3.

Eurosetelit, joita ei ole selvästi todettu aidoiksi

Kuva ja muoto on tunnistettu, mutta kaikkia laitteen tarkastamia aitoustekijöitä ei ole tunnistettu laatu- ja/tai sietorajapoikkeamien vuoksi. Useimmissa tapauksissa huonokuntoisia euroseteleitä.

Ei voida jakaa asiakkaille

Eurosetelit toimitetaan kansalliselle keskuspankille aitouden tarkastamista varten välittömästi tai viimeistään 20 työpäivän kuluessa laitteeseen tallettamisesta.

4a

Eurosetelit, jotka tunnistetaan aidoiksi ja hyväkuntoisiksi

Kaikki laitteen suorittamat aitous- ja kuntotarkastukset antavat positiivisen tuloksen

Voidaan jakaa asiakkaille.

4b

Eurosetelit, jotka tunnistetaan aidoiksi ja huonokuntoisiksi

Kaikki laitteen suorittamat aitoustarkastukset antavat positiivisen tuloksen

Ainakin yksi tarkastetuista kuntokriteereistä antaa negatiivisen tuloksen

Ei voida jakaa asiakkaille ja palautetaan kansalliselle keskuspankille

Taulukkoa 2 koskevat erityissäännöt:

1.

Ei ole tarpeen erotella fyysisesti 1-, 2- ja 3-ryhmien euroseteleitä. Jos näiden ryhmien setelit sekoittuvat, tulee niitä kohdella 2-ryhmän euroseteleinä. Jos jokin toinen setelinkäsittelylaite tai, kansallisen keskuspankin suostumuksella, koulutettu henkilökunta voi erotella 1-, 2- ja 3-ryhmien eurosetelit, tulee niitä kohdella taulukon 2 mukaisesti.

2.

Ei ole tarpeen erotella fyysisesti 3-ryhmän euroseteleitä 4a- ja 4b-ryhmän euroseteleistä. Jos fyysistä erottelua ei tapahdu, sovelletaan edelleen 3-ryhmää varten määriteltyä määräaikaa, jossa sekä 3-, 4a- että 4b-ryhmän euroseteleitä sisältävä nippu luovutetaan kansalliselle keskuspankille.

3.

Kaikki 3-ryhmän eurosetelit, myös tapauksissa joissa ne ovat nipussa 4a- tai 4b-ryhmän euroseteleiden kanssa, voidaan käsitellä uudestaan käyttäen mitä tahansa setelinkäsittelylaitetta, jonka tyyppi on läpäissyt testauksen. Näissä tapauksissa katsotaan, että kyseiset eurosetelit on luokitellut tämä toinen setelinkäsittelylaite.

Taulukko 3

Eurosetelien luokittelu ja käsittely metalliraha-automaateilla

Metalliraha-automaattien on tarkastettava vastaanotettujen eurosetelien aitous ja pidettävä laitteessa vääriksi epäillyt eurosetelit, mutta niiden ei tarvitse fyysisesti erotella niitä ryhmittäin.

Vääriksi epäillyt eurosetelit on toimitettava oikeaksi tunnistamista varten toimivaltaisille kansallisille viranomaisille välittömästi tai viimeistään 20 työpäivän kuluessa siitä, kun laite on havainnut ne yhdessä tilinhaltijaa koskevien tietojen kanssa, jos nämä tiedot ovat saatavilla.

Vaihtoehtoisesti metalliraha-automaattien vastaanottamat setelit voidaan käsitellä uudestaan käyttäen mitä tahansa setelinkäsittelylaitetta, jonka tyyppi on läpäissyt testauksen; tämän jälkeen katsotaan, että kyseiset eurosetelit on luokitellut tämä laite. Niiden kappaleiden osalta, jotka on luokiteltu 2- tai 3-ryhmään, tilinhaltijaan liittyvät tiedot on säilytettävä uudelleenkäsittelyn aikana, jos ne ovat saatavilla”.


LIITE III

”LIITE IV

TIEDONKERUU RAHAA KÄSITTELEVILTÄ LAITOKSILTA

1.   Tavoitteet

Tiedonkeruun tavoitteena on mahdollistaa se, että kansalliset keskuspankit ja Euroopan keskuspankki (EKP) valvovat rahaa käsittelevien laitosten asianomaista toimintaa ja rahan kierron kehitystä.

2.   Yleiset periaatteet

2.1

Setelinkäsittelylaitteita koskevat tiedot on ilmoitettava, kun laitteita käytetään tämän päätöksen mukaisesti. Raportointivelvoitteita ei sovelleta metalliraha-automaatteihin.

2.2

Rahaa käsittelevät laitokset toimittavat jäsenvaltioidensa kansallisille keskuspankeille säännöllisesti seuraavat tiedot:

tiedot laitoksista, joissa rahaa käsitellään, kuten sivukonttoreista ja

tiedot setelinkäsittelylaitteista ja käteisautomaateista.

2.3

Lisäksi rahaa käsittelevät laitokset, jotka palauttavat euroseteleitä kiertoon seteleitä käsittelevien laitteiden ja käteisautomaattien välityksellä, toimittavat jäsenvaltionsa kansalliselle keskuspankille säännöllisesti kummatkin seuraavista tiedoista:

tiedot setelinkäsittelylaitteilla ja käteisautomaateilla suoritettujen käteisoperaatioiden määrästä (käsiteltyjen eurosetelien lukumäärä),

tiedot luottolaitosten syrjäisistä sivukonttoreista, joissa käteispalvelujen käyttö on vähäistä ja setelien kunto tarkastetaan käsin.

3.   Tiedon tyyppi ja raportointivaatimukset

3.1

Kerätty tieto jaetaan tyyppinsä mukaan perustietoihin (master data) ja toiminnallisiin tietoihin.

Perustiedot

3.2

Perustiedot kattavat seuraavat tiedot: a) yksittäiset rahaa käsittelevät laitokset ja niiden käytössä olevat setelien käsittelylaiteet ja käteisautomaatit ja b) luottolaitosten syrjäiset sivukonttorit.

3.3

Perustiedot toimitetaan kansallisille keskuspankeille tämän päätöksen soveltamispäivänä ja kuuden kuukauden välein soveltamispäivästä lukien. Lisäyksessä 1 esitetyssä mallissa yksilöidyt tiedot on toimitettava, vaikka kansallinen keskuspankki voi edellyttää tietojen toimittamista eri muodossa.

3.4

Kansallinen keskuspankki voi päättää valvontatarkoituksia varten kerätä tietoa paikallistasolla, kuten sivukonttoreilta.

3.5

Kansallinen keskuspankki voi vaatia rahaa käsitteleviä laitoksia ilmoittamaan ne käteisen kierrätysautomaatit, joita käytetään yhdistettyinä talletusautomaatteina tai talletusautomaatteina, sekä yhdistetyt talletusautomaatit, joita käytetään talletusautomaatteina.

3.6

Lisäyksessä 3 esitetyssä mallissa yksilöidyt syrjäisiä sivukonttoreita koskevat tiedot on toimitettava, vaikka kansallinen keskuspankki voi edellyttää tietojen toimittamista eri muodossa.

Toiminnalliset tiedot

3.7

Toiminnallisiksi tiedoiksi luokitellaan tiedot, jotka saadaan rahaa käsittelevien laitosten suorittamasta eurosetelien käsittelystä ja kiertoon palauttamisesta.

3.8

Kansallinen keskuspankki voi päättää, että neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2001 (1) 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla muilla talouden toimijoilla ei ole velvollisuutta toimittaa toiminnallisia tietoja, jos niiden eurosetelien lukumäärä, jonka ne palauttavat kiertoon käteisautomaattien välityksellä alittaa kansallisen keskuspankin määrittämän rajan.

3.9

Tiedot toimitetaan kuuden kuukauden ajanjaksoilta. Tiedot ilmoitetaan kansalliselle keskuspankille viimeistään kahden kuukauden kuluttua asianomaisesta raportointijaksosta eli helmikuun ja elokuun lopussa. Tiedot voidaan toimittaa käyttämällä lisäyksessä 2 olevaa mallia. Kansalliset keskuspankit voivat siirtymäkauden ajan pyytää kuukausittaista raportointia, jos niiden käytäntö oli sellainen ennen tämän päätöksen voimaantuloa, tai neljännesvuosittaista raportointia.

3.10

Tietoja toimittavat rahaa käsittelevät laitokset, jotka fyysisesti käsittelevät euroseteleitä. Jos rahaa käsittelevä laitos hankkii aitous- ja kuntotarkastukset alihankintana toiselta rahaa käsittelevältä laitokselta, tiedot toimittaa 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetty rahaa käsittelevä laitos.

3.11

Rahaa käsittelevät laitokset ilmoittavat tiedot kappaleina (määrä), yhteenlaskettuina kansallisella tasolla ja jaoteltuina eurosetelien nimellisarvoittain. Setelisarjojen mukaista erittelyä ei vaadita. Luottolaitosten syrjäisten sivukonttoreiden osalta toiminnalliset tiedot raportoidaan erikseen.

3.12

Kansallinen keskuspankki voi päättää valvontatarkoituksia varten kerätä tietoa paikallistasolla, kuten sivukonttoreilta.

3.13

Rahaa käsitteleviä laitoksia, jotka ovat hankkineet aitous- ja kuntotarkastukset alihankintana muilta rahaa käsitteleviltä laitoksilta, saatetaan pyytää toimittamaan kansalliselle keskuspankille yksityiskohtaisia tietoja näistä kuntotarkastuksista, alihankintajärjestelyt mukaan luettuina.

3.14

Lisäyksessä 3 esitetyssä mallissa yksilöidyt syrjäisiä sivukonttoreita koskevat tiedot on toimitettava, mutta kansallinen keskuspankki voi edellyttää tietojen toimittamista eri muodossa ja sopia rahaa käsittelevien laitosten kanssa siitä, että ne keräävät laajempia tietoja.

4.   Tietojen luottamuksellisuus ja julkaiseminen

4.1

Sekä perustietoja että toiminnallisia tietoja käsitellään luottamuksellisina.

4.2

Kansalliset keskuspankit ja EKP voivat päättää julkaista raportteja tai tilastoja, joissa käytetään tämän liitteen mukaisesti hankittuja tietoja. Tietoja julkaistessa ilmoitetaan vain kokonaissummat niin, ettei tietoja voida yhdistää yksittäisiin raportointiyksiköihin.

Lisäys 1

RAPORTOINTIMALLI

Perustiedot

Nämä tiedot on toimitettava seuraavalle taholle:

[Kansallisen keskuspankin nimi; yhteystiedot tiedusteluja varten; osoite]

1.   Rahaa käsittelevän laitoksen tiedot

Rahaa käsittelevän laitoksen nimi:

Päätoimipaikan osoite:

Postiosoite:

Kaupunki:

Katuosoite:

Yritystyyppi:

Luottolaitos

Valuutanvaihtopiste

Arvokuljetusyritys, joka ei ole maksulaitos

Kauppias (vähittäismyyjä)

Kasino

Muu, mukaan lukien maksulaitokset, jotka eivät sisälly yllä olevaan luetteloon (täsmennä)

Yhteyshenkilöt:

Nimet:

Puhelinnumerot:

Faksinumerot:

Sähköpostiosoitteet:

Alihankkija (jos sellainen on)

Nimi:

Osoite:

Postiosoite:

Kaupunki:

2.   Asiakkaiden käyttämät laitteet

Laiteryhmä

Tunnistenumero (2)

Valmistaja (2)

Laitteen nimi (2)

Tunnistusmenetelmä (2)

(ilmaisinjärjestelmä/ ohjelmistoversiot)

Käytössä olevien laitteiden lukumäärä yhteensä

Talletusautomaatit

 

 

 

 

 

Käteisen kierrätysautomaatit

 

 

 

 

 

Yhdistetyt talletusautomaatit

 

 

 

 

 

Käteisnostoautomaatit

 

 

 

 

 

3.   Henkilökunnan käyttämät laitteet

Laiteryhmä

Tunnistenumero (3)

Valmistaja (3)

Laitteen nimi (3)

Tunnistusmenetelmä (3)

(ilmaisinjärjestelmä/ ohjelmistoversiot)

Käytössä olevien laitteiden lukumäärä yhteensä

Setelinlajittelulaitteet

 

 

 

 

 

Setelien aitouden tarkastuslaitteet

 

 

 

 

 

Pankkivirkailijaa avustavat käteistä kierrättävät laitteet

 

 

 

 

 

Pankkivirkailijaa avustavat laitteet

 

 

 

 

 

4.   Käteisautomaatit, jotka eivät sisälly edellä olevaan asiakkaiden käyttämien laitteiden taulukkoon

 

Käytössä olevien laitteiden lukumäärä yhteensä

Käteisautomaatit

 

Itsepalveluun perustuvat maksupäätteet

 

Muut

 

Lisäys 2

RAPORTOINTIMALLI

Toiminnalliset tiedot

1.   Rahaa käsittelevän laitoksen tiedot

Rahaa käsittelevän laitoksen nimi

 

Raportointikausi

 

2.   Tiedot

Seuraavat tietoerät on laskettava yhteen kansallisella tai alueellisella tasolla, siten kuin kansallinen keskuspankki on päättänyt, syrjäisiä sivukonttoreita lukuun ottamatta.

 

Käsiteltyjen eurosetelien kokonaismäärä

Huonokuntoisiksi todetut eurosetelit

Kiertoon palautetut eurosetelit

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 

Edellä olevassa taulukossa otsakkeen ”Käsiteltyjen eurosetelien kokonaismäärä” alla olevaan sarakkeen on sisällettävä niiden eurosetelien kokonaismäärä, joiden aitous ja kunto on tarkastettu setelinkäsittelylaitteissa, eli käteisen kierrätysautomaateissa, käteisautomaateissa, pankkivirkailijaa avustavassa käteistä kierrättävissä laitteissa ja setelinlajittelulaitteissa sekä yhdistetyissä talletusautomaateissa, joissa kunnontarkastukset ovat valinnaisia. Seuraavia seteleitä ei sisällytetä näihin tietoihin: a) setelit, joiden aitous ja kunto tarkastetaan manuaalisesti, esim. OTC-operaatiot tai back-office-toiminnot, b) setelit, joiden aitous on tarkastettu setelinkäsittelylaitteilla niiden kuntoa tarkastamatta, esim. setelit joiden aitous on tarkastettu talletusautomaateilla, yhdistetyillä talletusautomaateilla (joissa ei ole kunnontarkastusoptiota), pankkivirkailijaa avustavilla laitteilla tai seteleiden aitouden tarkastuslaitteilla.

Otsakkeen ”Huonokuntoisiksi todetut eurosetelit” alla oleva sarake on käsiteltyjen eurosetelien kokonaismäärän alaerä ja sen on sisällettävä niiden setelien lukumäärä, jotka laitteet ovat luokitelleet aidoiksi ja huonokuntoisiksi (eli 4b-ryhmä). Tämä tietoerä liittyy käteisen kierrätysautomaatteihin, käteisnostoautomaatteihin, pankkivirkailijaa avustaviin käteistä kierrättäviin laitteisiin ja setelinlajittelulaitteisiin, sekä yhdistettyihin talletusautomaatteihin, joissa kunnontarkastukset ovat valinnaisia.

Otsakkeen ”Kiertoon palautetut eurosetelit” alla oleva sarake on käsiteltyjen eurosetelien kokonaismäärän alaerä ja

a)

käteisen kierrätysautomaattien, käteisautomaattien ja pankkivirkailijaa avustavien käteistä kierrättävien laitteiden osalta sen on sisällettävä niiden setelien lukumäärä, jotka laitteet ovat laitteiden tilastojen mukaisesti luokitelleet aidoiksi ja hyväkuntoisiksi (eli 4a-ryhmä) ja jakaneet asiakkaille laitteiden tilastojen mukaisesti.

b)

sellaisten setelinlajittelulaitteiden ja yhdistettyjen talletusautomaattien osalta, joissa kunnontarkastukset ovat valinnaisia, sen on sisällettävä niiden setelien lukumäärä, jotka laitteet ovat luokitelleet aidoiksi ja hyväkuntoisiksi (eli 4a-ryhmä) ja joita ei ole palautettu kansalliselle keskuspankeille vaan pidetty laitteessa aikomuksena palauttaa ne kiertoon.

Niiden eurosetelien lukumäärä, jotka on jaettu asiakkaiden käyttämien laitteiden ja käteisautomaattien välityksellä

 

Nämä tiedot ovat pakollisia jäsenvaltion luottolaitoksille, jos kyseisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki soveltaa 7 artiklan mukaista syrjäisiä sivukonttoreita koskevaa poikkeusta. Luottolaitosten on varmistettava kansallisilta keskuspankeiltaan, onko tiedot raportoitava.

Lisäys 3

LUOTTOLAITOSTEN SYRJÄISET SIVUKONTTORIT

Vain sellaiset luottolaitokset, joilla on 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja syrjäisiä sivukonttoreita, toimittavat nämä tiedot.

1.

Luottolaitosta koskevat tiedot

Luottolaitoksen nimi

 

Raportointikausi

 


2.

Tiedot

Syrjäisen sivukonttorin nimi

Osoite

Niiden eurosetelien lukumäärä, jotka on jaettu asiakkaiden käyttämien laitteiden ja käteisautomaattien välityksellä.

 

 

 


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä ( EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6 ).

(2)  (*) Nämä kohdat täytetään EKP:n verkkosivuilla olevien vastaavien kohtien mukaan.

(3)  (*) Nämä kohdat täytetään EKP:n verkkosivuilla olevien vastaavien kohtien mukaan.


Top