EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0026

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1377, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2019, yksikönpäälliköiden nimittämisestä tekemään delegoituja päätöksiä EU:n laajuisen toimiluvan antamisesta, määräosuuksien hankkimisesta ja luottolaitosten toimilupien peruuttamisesta (EKP/2019/26)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Kumoaja 32020D1335

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1377/oj

28.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/6


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1377,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2019,

yksikönpäälliköiden nimittämisestä tekemään delegoituja päätöksiä EU:n laajuisen toimiluvan antamisesta, määräosuuksien hankkimisesta ja luottolaitosten toimilupien peruuttamisesta (EKP/2019/26)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6 artiklan,

ottaa huomioon valvontatehtäviä koskevien säädösten päätöksentekovaltuuksien siirtämistä koskevista yleisistä säännöistä 16 päivänä marraskuuta 2016 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) (1) ja erityisesti sen 4 ja 5 artiklan,

ottaa huomioon EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja luottolaitosten toimilupien peruuttamista koskevien päätöksentekovaltuuksien siirtämisestä 23 päivänä heinäkuuta 2019 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (3) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKP:n on tehtävä huomattavan paljon päätöksiä valvontatehtäviään hoitaessaan. Tästä syystä on otettu käyttöön menettely erityisten delegoitujen päätösten tekemiseksi.

(2)

Delegointipäätös on voimassa, kun johtokunta on nimittänyt yhden tai useamman yksikönpäällikön tekemään päätöksiä delegointipäätöksen nojalla.

(3)

Nimittäessään yksikönpäälliköitä johtokunta ottaa huomioon delegointipäätöksen tärkeyden sekä sen, kuinka monelle adressaatille delegoituja päätöksiä on lähetettävä.

(4)

Valvontaelimen puheenjohtajaa on kuultu yksikönpäälliköistä, joille pitäisi siirtää toimivalta tehdä delegoituja päätöksiä EU:n laajuisen toimiluvan antamisesta, määräosuuksien hankkimisesta ja luottolaitosten toimilupien peruuttamisesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 1 artiklaan sisältyviä määritelmiä.

2 artikla

Delegoidut päätökset määräosuuksien hankkimisesta

1.   Päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 3 ja 4 artiklan mukaiset delegoidut päätökset, jotka liittyvät merkittäviin valvottaviin yhteisöihin, siten kuin ne on määritelty Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (4) 2 artiklan 16 kohdassa, tekee valvontaelimen sihteeristön pääosaston johtaja tai varajohtaja, tai heidän ollessaan estyneitä toimilupaosaston osastopäällikkö, sekä yksi seuraavista yksikönpäälliköistä:

a)

mikrovalvonnan pääosaston I johtaja tai varajohtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto I valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää;

b)

mikrovalvonnan pääosaston II johtaja tai varajohtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto II valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää.

Jos päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 3 ja 4 artiklan mukainen delegoitu päätös liittyy useampaan kuin yhteen merkittävään valvottavaan yhteisöön, kyseinen valvottava yhteisö on valvottava yhteisö tai ryhmittymä, josta määräosuus hankitaan.

2.   Päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 3 ja 4 artiklan mukaiset delegoidut päätökset, jotka eivät liity merkittäviin valvottaviin yhteisöihin, tekee mikrovalvonnan pääosaston III johtaja tai varajohtaja.

3 artikla

Delegoidut päätökset toimilupien peruuttamisesta

1.   Päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 3 ja 5 artiklan mukaiset delegoidut päätökset merkittävien valvottavien yhteisöjen osalta, siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 16 kohdassa, tekee valvontaelimen sihteeristön pääosaston johtaja tai varajohtaja, tai heidän ollessaan estyneitä toimilupaosaston osastopäällikkö, sekä yksi seuraavista yksikönpäälliköistä:

a)

mikrovalvonnan pääosaston I johtaja tai varajohtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto I valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää;

b)

mikrovalvonnan pääosaston II johtaja tai varajohtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto II valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää.

2.   Päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 3 ja 5 artiklan mukaiset delegoidut päätökset vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen osalta, siten kuin ne on määritelty Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 7 kohdassa, tekee mikrovalvonnan pääosaston III johtaja tai varajohtaja.

4 artikla

Delegoidut päätökset EU:n laajuisen toimiluvan antamisesta

Päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 3 artiklan mukaiset delegoidut päätökset tekee yksi seuraavista yksikönpäälliköistä:.

a)

mikrovalvonnan pääosaston I johtaja tai varajohtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto I valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää;

b)

mikrovalvonnan pääosaston II johtaja tai varajohtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto II valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 31 päivänä heinäkuuta 2019.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(3)  OJ L 80, 18.3.2004, p. 33.

(4)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).


Top