EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0022(01)

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1312, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) muuttamisesta (EKP/2019/22)

OJ L 204, 2.8.2019, p. 123–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1312/oj

2.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/123


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1312,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019,

toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) muuttamisesta (EKP/2019/22)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan, 18.1 artiklan toisen luetelmakohdan sekä 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 2014 annetut Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 1 artiklan 4 kohdan mukaan EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa niitä keinoja, välineitä, vaatimuksia, kriteerejä ja menettelyjä, joilla eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita toteutetaan.

(2)

EKP:n neuvosto antoi hintavakauden ylläpitämistä koskevan tehtävänsä mukaisesti 28 päivänä huhtikuuta 2016 Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) (2) lujittaakseen rahapolitiikan välittymismekanismia tarjoamalla lisäkannustimia yksityiseen ei-rahoitussektoriin suuntautuvalle pankkien lainanannolle. Tässä päätöksessä määrättiin toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (TLTRO II) toteutettavaksi kesäkuun 2016 ja maaliskuun 2017 välisenä aikana.

(3)

EKP:n neuvosto päätti 7 päivänä maaliskuuta 2019 toteuttaa uuden seitsemän kohdennetun pitempiaikaisen rahoitusoperaation sarjan (TLTRO III) edistääkseen edullisten pankkilainaehtojen säilymistä ja tukeakseen keveää rahapolitiikkaa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro. TLTRO III -operaatiota koskevat säännökset annetaan erillisellä päätöksellä.

(4)

Jotta helpotettaisiin tarjouksen ylärajojen laskemista TLTRO III -operaatioita varten ja otettaisiin huomioon kaikki mahdolliset TLTRO II -operaatioiden yhteydessä lainaksi otettujen määrien aikaistetut takaisinmaksut, on tarpeen muuttaa aikaistettua takaisinmaksua koskevan ilmoituksen määräaikaa.

(5)

Jotta luottolaitokset saisivat riittävästi aikaa ensimmäisten TLTRO III -operaatioiden operatiivisia valmisteluja varten, tämän päätöksen pitäisi tulla viipymättä voimaan.

(6)

Näin ollen päätöstä (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Korvataan päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) 6 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Jos osallistuja haluaa käyttää aikaistettua takaisinmaksua koskevaa menettelyä, sen on ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille aikeestaan luoton aikaistettuun takaisinmaksuun aikaistetuille takaisinmaksuille täsmennettynä päivänä viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä maksupäivää.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tulee kyseessä olevaa osallistujaa sitovaksi kaksi viikkoa ennen siinä tarkoitettua aikaistetun takaisinmaksun määräpäivää. Jos osallistuja ei suorita aikaistettua takaisinmaksua koskevan menettelyn mukaista määrää lainkaan tai suorittaa sen vain osittain takaisinmaksupäivään mennessä, sille voidaan määrätä taloudellinen seuraamus. Sovellettava taloudellinen seuraamus lasketaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) liitteen VII mukaisesti, ja sen on vastattava taloudellista seuraamusta, joka määrätään laiminlyönnistä noudattaa käänteisoperaatioissa velvollisuutta huolehtia koko operaation ajan vakuuksien riittävyydestä ja suorittaa vastapuolelle jaettua määrää vastaavat maksusuoritukset. Taloudellisten seuraamusten määrääminen ei vaikuta kansallisen keskuspankin oikeuteen käyttää suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 166 artiklassa laiminlyöntitapauksia varten vahvistettuja keinoja.”;

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä elokuuta 2019.

Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä heinäkuuta 2019.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60) (yleisiä asiakirjoja koskevat suuntaviivat) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).

(2)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/810, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2016/10) (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 107).


Top