EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0005

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/323, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyviä delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä (EKP/2019/5)

OJ L 55, 25.2.2019, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Kumoaja 32020D1334

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/323/oj

25.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/16


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/323,

annettu 12 päivänä helmikuuta 2019,

kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyviä delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä (EKP/2019/5)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6 artiklan,

ottaa huomioon valvontatehtäviä koskevien säädösten päätöksentekovaltuuksien siirtämistä koskevista yleisistä säännöistä 16 päivänä marraskuuta 2016 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) (1) ja erityisesti sen 4 ja 5 artiklan,

ottaa huomioon kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyvien päätösten antamista koskevan toimivallan siirtämisestä 31 päivänä tammikuuta 2019 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/322 (EKP/2019/4) (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (3) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKP:n on tehtävä huomattavan paljon päätöksiä valvontatehtäviään hoitaessaan. Tästä syystä on otettu käyttöön menettely erityisten delegoitujen päätösten tekemiseksi.

(2)

Delegointipäätös on voimassa, kun johtokunta on nimittänyt yhden tai useamman yksikönpäällikön tekemään päätöksiä delegointipäätöksen nojalla.

(3)

Nimittäessään yksikönpäälliköitä johtokunta ottaa huomioon delegointipäätöksen tärkeyden sekä sen, kuinka monelle adressaatille delegoituja päätöksiä tullaan lähettämään.

(4)

Valvontaelimen puheenjohtajalta on pyydetty lausuntoa siitä, mille yksikönpäälliköille kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyvien päätösten tekemiseen liittyvä toimivalta tulisi delegoida,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kansallisessa lainsäädännössä annettuihin valvontavaltuuksiin liittyvät delegoidut päätökset

Päätöksen (EU) 2019/322 (EKP/2019/4) mukaiset delegoidut päätökset tekee nimitetty yksikönpäällikkö seuraavasti:

a)

Mikrovalvonnan pääosaston I johtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto I valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää;

b)

Mikrovalvonnan pääosaston II johtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto II valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää; tai

c)

asianomainen pääosaston varajohtaja, jos pääosaston johtaja on estynyt.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 12 päivänä helmikuuta 2019.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 7.

(3)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.


Top