EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1932

Neuvoston asetus (EU) 2018/1932, annettu 10 päivänä joulukuuta 2018, Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 667/2010 kumoamisesta

ST/14665/2018/INIT

OJ L 314, 11.12.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1932/oj

11.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/8


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1932,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2018,

Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 667/2010 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/127/YUTP kumoamisesta 10 päivänä joulukuuta 2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1944 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 23 päivänä joulukuuta 2009 päätöslauselman 1907 (2009), jossa vahvistettiin Eritreaa koskevia rajoittavia toimenpiteitä, kuten kielto myydä ja toimittaa aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita Eritreaan ja Eritreasta.

(2)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 667/2010 (2) pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1907 (2009) pohjalta annetussa neuvoston päätöksessä 2010/127/YUTP (3) säädetyt toimenpiteet.

(3)

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 14 päivänä marraskuuta 2018 päätöslauselman 2444 (2018), jolla lakkautetaan välittömästi kaikki YK:n Eritreaa koskevat rajoittavat toimenpiteet.

(4)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä joulukuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/1944, jolla kumottiin päätös 2010/127/YUTP.

(5)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(6)

Asetus (EU) N:o 667/2010 olisi sen vuoksi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 667/2010.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 60.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 667/2010, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, tietyistä Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 195, 27.7.2010, s. 16).

(3)  Neuvoston päätös 2010/127/YUTP, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2010, Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 51, 2.3.2010, s. 19).


Top