Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1879

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1879, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 muuttamisesta tarjouskilpailumenettelyllä myytävän rasvattoman maitojauheen varastoon tuonnin päivämäärän osalta

C/2018/8224

OJ L 307, 3.12.2018, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1879/oj

3.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1879,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2018,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 muuttamisesta tarjouskilpailumenettelyllä myytävän rasvattoman maitojauheen varastoon tuonnin päivämäärän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 (2) ja erityisesti sen 28 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan määrittää komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 (3) aloitetun tarjouskilpailun kattaman rasvattoman maitojauheen määrät, kyseisen asetuksen 1 artiklassa säädetään määräajasta, johon mennessä rasvaton maitojauhe pitää olla tuotu julkiseen varastoon.

(2)

Koska tämänhetkisessä markkinatilanteessa maidon ja maitotuotteiden hinta elpyy ja interventiovarastot ovat suuret, on aiheellista asettaa suurempi määrä rasvatonta maitojauhetta myyntiin muuttamalla varastoon tuonnin päivämäärää.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/2080 olisi muutettava.

(4)

Jotta rasvaton maitojauhe asetettaisiin myyntiin viipymättä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 1 artiklassa ilmaisu ”1 päivää elokuuta 2016” ilmaisulla ”1 päivää tammikuuta 2018”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2080, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, rasvattoman maitojauheen myynnin aloittamisesta tarjouskilpailumenettelyllä (EUVL L 321, 29.11.2016, s. 45).


Top