Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1793

Komission asetus (EU) 2018/1793, annettu 20 päivänä marraskuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä III rekisteröidyn tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän teknisen asiakirjan muutoksen hyväksymisestä teknisen asiakirjan tärkeimpien tietojen muuttamisen johdosta (”Ron de Guatemala” (MM))

C/2018/7593

OJ L 294, 21.11.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1793/oj

21.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1793,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2018,

asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä III rekisteröidyn tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän teknisen asiakirjan muutoksen hyväksymisestä teknisen asiakirjan tärkeimpien tietojen muuttamisen johdosta (”Ron de Guatemala” (MM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 8 kohdan ja 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkastellut yhdistyksen Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL) tekemää hakemusta, joka koskee samaisen asetuksen (EY) N:o 110/2008 nojalla rekisteröidyn maantieteellisen merkinnän ”Ron de Guatemala” (2) teknisen asiakirjan muutoksen hyväksymistä.

(2)

Todettuaan hakemuksen asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaiseksi komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 17 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3).

(3)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklan 7 kohdan mukaisesti vastaväitteitä, on aiheellista hyväksyä teknisen asiakirjan muutos asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tislattujen alkoholijuomien komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Ron de Guatemala” (MM) koskevan teknisen asiakirjan muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 97/2014, annettu 3 päivänä helmikuuta 2014, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen III muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2014, s. 1.).

(3)  EUVL C 317, 23.9.2017, s. 6.


Top