EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0949

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/949, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2018, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/4054

OJ L 167, 4.7.2018, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/949/oj

4.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/949,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2018,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 38 artiklan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 (2) liitteessä III vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joiden luonnonmukaisen maataloustuotteiden tuotannon tuotantojärjestelmät ja tarkastustoimenpiteet on hyväksytty asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistettuja vastaaviksi.

(2)

Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan, neuvoston päätöksellä (EU) 2017/2307 (3) hyväksytyn sopimuksen mukaisesti unioni ja Chile hyväksyvät mainitun sopimuksen liitteessä lueteltujen tuotteiden tuonnin alueelleen ja saattamisen markkinoille luonnonmukaisesti tuotettuina tuotteina edellyttäen, että kyseiset tuotteet ovat molempien osapuolten lakien ja määräysten mukaisia. Mainitun sopimuksen liitteessä I luetellaan Chilestä peräisin olevat luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet, joiden osalta unioni hyväksyy vastaavuuden. Selkeyden vuoksi Chile olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III olevaan luetteloon.

(3)

Costa Rica on ilmoittanut komissiolle, että sen toimivaltainen viranomainen on lisännyt tarkastuslaitoksen ”Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A” Costa Rican hyväksymien tarkastuslaitosten luetteloon.

(4)

Sveitsin toimittamien tietojen mukaan tarkastuslaitoksen ”Institut für Marktökologie (IMO)” nimeksi on muutettu ”IMOswiss AG” ja tarkastuslaitoksen ”ProCert Safety AG” nimeksi on muutettu ”ProCert AG”.

(5)

Tunisian toimittamien tietojen mukaan sen toimivaltaisen viranomaisen nimi on muuttunut. Lisäksi Tunisia on ilmoittanut komissiolle, että sen toimivaltainen viranomainen on lisännyt Tunisian hyväksymien tarkastuslaitosten luetteloon tarkastuslaitoksen, jonka nimi on ”CERES GmbH”, ja että tarkastuslaitoksen ”Ecocert SA en Tunisie” nimeksi on muutettu ”Ecocert SA”. Tarkastuslaitoksen ”Suolo e Salute” hyväksyntä on peruutettu. Tarkastuslaitoksille ”Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” ja ”Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)” on annettu uudet tunnusnumerot.

(6)

Etelä-Korean toimittamien tietojen mukaan tarkastuslaitosten ”OCK” ja ”Neo environmentally-friendly” internetosoitteet ovat muuttuneet. Tarkastuslaitoksen ”Ecocert” hyväksyntä on peruutettu. Etelä-Korean toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt neljä muuta tarkastuslaitosta, jotka olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III olevaan luetteloon: ”Ecolivestock Association”, ”Association for Agricultural Products Quality Evaluation”, ”University Industry Liaison office of CNU” ja ”Eco Agriculture Institute Inc.”

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV on luettelo tarkastusviranomaisista ja -laitoksista, joilla on toimivalta tehdä tarkastuksia ja myöntää sertifikaatteja kolmansissa maissa vastaavuustarkoituksessa.

(8)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Agreco R.F. Göderz GmbH” saamansa hakemuksen, jossa kyseinen tarkastuslaitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua antaa tarkastuslaitokselle ”Agreco R.F. Göderz GmbH” tuoteluokkaa B koskeva hyväksyntä kaikkien niiden kolmansien maiden suhteen, joille se oli muiden tuoteluokkien osalta hyväksytty, ja laajentaa kyseisen tarkastuslaitoksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokan D osalta Kap Verdeä, Fidžiä, Irania, Kambodžaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Salomonsaaria, El Salvadoria, Tongaa ja Samoaa, sekä tuoteluokan A osalta Meksikoa ja Uruguayta.

(9)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Bioagricert S.r.l.” saamansa hakemuksen, jossa kyseinen tarkastuslaitos pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo että on perusteltua antaa tarkastuslaitokselle ”Bioagricert S.r.l.” tuoteluokkaa D koskeva hyväksyntä Indonesian osalta.

(10)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Biocert International Pvt Ltd” saamansa pyynnön, joka koskee kyseisen tarkastuslaitoksen sisällyttämistä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevaan luetteloon. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua antaa tarkastuslaitokselle ”Biocert International Pvt Ltd” tuoteluokkia D ja E koskeva hyväksyntä Intian osalta ja tuoteluokkia A ja D koskeva hyväksyntä Sri Lankan osalta.

(11)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Ecocert SA” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa kyseisen tarkastuslaitoksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokkien A ja D osalta Uutta-Kaledoniaa, tuoteluokan B osalta Armeniaa ja tuoteluokan E osalta Togoa.

(12)

Tarkastuslaitos ”Ecoglobe” on ilmoittanut komissiolle osoitteensa ja internetosoitteensa muuttumisesta.

(13)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Ekoagros” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa Venäjälle annettu hyväksyntä koskemaan tuoteluokkia B ja D.

(14)

Tarkastuslaitos ”NASAA Certified Organic Pty Ltd” on ilmoittanut komissiolle internetosoitteensa muuttumisesta.

(15)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”OneCert International PVT Ltd” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa kyseisen tarkastuslaitoksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokkien A ja D osalta Beniniä, Indonesiaa, Nigeriaa, Filippiinejä ja Togoa.

(16)

Tarkastuslaitos ”Organic Certifiers” on ilmoittanut komissiolle lopettaneensa sertifiointitoimintansa kaikissa kolmansissa maissa, joiden osalta se oli hyväksytty. Sitä ei sen vuoksi pitäisi enää mainita asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevassa luettelossa.

(17)

Tarkastuslaitos ”ORSER” on ilmoittanut komissiolle osoitteensa muuttumisesta.

(18)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Q-check” saamansa pyynnön, joka koskee kyseisen tarkastuslaitoksen sisällyttämistä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevaan luetteloon. Komissio katsoo saamiensa tietojen perusteella, että on perusteltua antaa tarkastuslaitokselle ”Q-check” tuoteluokkia A ja D koskeva hyväksyntä Albanian, Egyptin, Jordanian, Kosovon, Libanonin, Perun, Saudi-Arabian, Serbian, Turkin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien osalta.

(19)

Tarkastuslaitos ”Quality Partner” on ilmoittanut komissiolle lopettaneensa sertifiointitoimintansa Indonesiassa, ainoassa kolmannessa maassa, jonka osalta se oli hyväksytty. Sen vuoksi sitä ei pitäisi enää mainita asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevassa luettelossa.

(20)

Tarkastuslaitos ”Soil Association Certification Limited” on ilmoittanut komissiolle lopettavansa sertifiointitoimintansa Egyptissä ja Iranissa. Tämän vuoksi kyseisiä maita ei pitäisi enää mainita asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevassa luettelossa.

(21)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut tarkastuslaitokselta ”Valsts SIA ’Sertifikācijas un testēšanas centrs’” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa kyseisen tarkastuslaitoksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokan A osalta Valko-Venäjää ja tuoteluokkien A ja B osalta Uzbekistania.

(22)

Koska Chile sisällytetään asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteeseen III, luokan A, D tai F tuotteiden tuontiin Chilestä tähän asti hyväksyttyjen tarkastuslaitosten hyväksyntä olisi edelleen pidettävä voimassa kyseisten tuoteluokkien osalta, kauppasopimusten soveltamisalaan kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta.

(23)

Tämän vuoksi asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteitä III ja IV olisi muutettava.

(24)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1235/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2)

Muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2017/2307, annettu 9 päivänä lokakuuta 2017, Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä (EUVL L 331, 14.12.2017, s. 1).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liite III seuraavasti:

1)

Lisätään Kanadaa koskevan tekstin jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”CHILE

1.

Tuoteluokat:

Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Jalostamattomat kasvituotteet

A

Ainoastaan sopimuksessa luetellut tuotteet

Hunaja

 

Ainoastaan sopimuksessa luetellut tuotteet

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut kasvituotteet

D

Ainoastaan sopimuksessa luetellut tuotteet

Kasvien lisäysaineisto ja siemenet

F

Ainoastaan sopimuksessa luetellut tuotteet

2.

Alkuperä: Luonnonmukaisesti tuotetut luokkien A ja D tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Chilessä tai tuotu Chileen

joko unionista

tai kolmannesta maasta sellaisessa järjestelmässä, jonka unioni hyväksyy vastaavaksi asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.

Tuotantostandardit: Laki nro 20.089, annettu 17. tammikuuta 2006, luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden kansallisesta sertifiointijärjestelmästä.

4.

Toimivaltainen viranomainen: Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Ministry of Agriculture. http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos

5.

Tarkastuslaitokset:

Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

CL-BIO-001

Ecocert Chile SA.

www.ecocert.cl

CL-BIO-004

ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de productos)

www.argencert.com.ar

CL-BIO-005

CERES – Certification of Environmental Standards GmbH

http://www.ceres-cert.com/

CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA

www.bioaudita.cl

6.

Sertifikaatin myöntävät laitokset ja viranomaiset: katso 5 kohta.

7.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 31. joulukuuta 2020 asti.”

2)

Lisätään Costa Ricaa koskevan tekstin 5 kohtaan tunnusnumeroa CR-BIO-007 koskeva rivi seuraavasti:

”CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A

www.primusauditingops.com”

3)

Korvataan Sveitsiä koskevan tekstin 5 kohdassa tunnusnumeroita CH-BIO-004 ja CH-BIO-038 koskevat rivit seuraavasti:

”CH-BIO-004

IMOswiss AG

www.imo.ch

CH-BIO-038

ProCert AG

https://www.procert.ch/”

4)

Korvataan Tunisiaa koskevan tekstin 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.

Toimivaltainen viranomainen: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn ja www.onagri.tn.

5.

Tarkastuslaitokset:

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com”

5)

Muutetaan Korean tasavaltaa koskevan tekstin 5 kohta seuraavasti:

a)

korvataan tunnusnumeroita KR-ORG-005 ja KR-ORG-019 koskevat rivit seuraavasti:

”KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

http://neoefcc.modoo.at”

b)

poistetaan tunnusnumero KR-ORG-016;

c)

lisätään seuraavat rivit:

”KR-ORG-025

Ecolivestock Association

http://www.ecolives.co.kr

KR-ORG-026

Association for Agricultural Products Quality Evaluation

http://apqe.co.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc.

http://blog.daum.net/ifea2011”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liite IV seuraavasti:

1)

Korvataan tarkastuslaitosta ”A CERT European Organization for Certification S.A.” koskevan tekstin 4 kohta seuraavasti:

”4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet sekä liitteen III kattamat tuotteet.”

2)

Muutetaan tarkastuslaitosta ”Agreco R.F. Göderz GmbH” koskeva tekstin 3 kohta seuraavasti:

a)

lisätään Meksikoa ja Uruguayta koskeville riveille rasti sarakkeeseen A;

b)

lisätään seuraavia maita koskeville riveille rasti sarakkeeseen B: Azerbaidžan, Bosnia ja Hertsegovina, Burkina Faso, Bolivia, Kamerun, Kolumbia, Kuuba, Kap Verde, Dominikaaninen tasavalta, Ecuador, Egypti, Etiopia, Fidži, Georgia, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Iran, Kenia, Kirgisia, Kambodža, Kazakstan, Sri Lanka, Marokko, Moldova, Montenegro, Madagaskar, Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Mali, Meksiko, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Peru, Papua-Uusi-Guinea, Filippiinit, Paraguay, Serbia, Venäjä, Salomonsaaret, Senegal, Surinam, El Salvador, Togo, Thaimaa, Turkmenistan, Tonga, Tuvalu, Tansania, Ukraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Samoa ja Etelä-Afrikka;

c)

lisätään seuraavia maita koskeville riveille rasti sarakkeeseen D: Kap Verde, Fidži, Iran, Kambodža, Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Salomonsaaret, El Salvador, Tonga ja Samoa;

3)

Lisätään tarkastuslaitosta ”Bioagricert S.r.l” koskevan tekstin 3 kohdassa Indonesiaa koskevalle riville rasti sarakkeeseen D.

4)

Lisätään tarkastuslaitosta ”BIOcert Indonesia” koskevan tekstin jälkeen uusi teksti seuraavasti:

Biocert International Pvt Ltd

1.

Osoite: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India

2.

Internetosoite: http:// www.biocertinternational.com

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-177

Intia

x

x

LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2021 asti.”

5)

Korvataan tarkastuslaitosta ”CERES Certification of Environmental Standards GmbH” koskevan tekstin 4 kohta seuraavasti:

”4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet sekä liitteen III kattamat tuotteet.”

6)

Muutetaan tarkastuslaitosta ”Ecocert SA” koskevan tekstin 3 kohta seuraavasti:

a)

lisätään seuraava rivi tunnusnumeroiden mukaisessa järjestyksessä:

”NC-BIO-154

Uusi-Kaledonia

x

x

—”

b)

lisätään Armeniaa koskevalle riville rasti sarakkeeseen B;

c)

lisätään Togoa koskevalle riville rasti sarakkeeseen E.

7)

Korvataan tarkastuslaitosta ”Ecoglobe” koskevan tekstin 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Armenia

2.

Internetosoite: http://www.ecoglobe.com”.

8)

Lisätään tarkastuslaitosta ”Ekoagros” koskevan tekstin 3 kohtaan Venäjää koskevalle riville rasti sarakkeisiin B ja D.

9)

Korvataan tarkastuslaitosta ”IMOcert Latinoamérica Ltda” koskevan tekstin 4 kohta seuraavasti:

”4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet sekä liitteen III kattamat tuotteet.”

10)

Korvataan tarkastuslaitosta ”LACON GmbH” koskevan tekstin 4 kohta seuraavasti:

”4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet sekä liitteen III kattamat tuotteet.”

11)

Korvataan tarkastuslaitosta ”NASAA Certified Organic Pty Ltd” koskevan tekstin 2 kohta seuraavasti:

”2.

Internetosoite: www.nasaacertifiedorganic.com.au”.

12)

Lisätään tarkastuslaitosta ”OneCert International PVT Ltd” koskevan tekstin 3 kohtaan seuraavat rivit tunnusnumeroiden mukaisessa järjestyksessä:

”BJ-BIO-152

Benin

x

x

ID-BIO-152

Indonesia

x

x

NG-BIO-152

Nigeria

x

x

PH-BIO-152

Filippiinit

x

x

TG-BIO-152

Togo

x

x

—”

13)

Korvataan tarkastuslaitosta ”Oregon Tilth” koskevan tekstin 4 kohta seuraavasti:

”4.

Poikkeukset: siirtymävaiheen tuotteet sekä liitteen III kattamat tuotteet.”

14)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”Organic Certifiers” koskeva teksti.

15)

Korvataan tarkastuslaitosta ”ORSER” koskevan tekstin 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: Prof. Dr. Ahmet Taner Kislali Mah.2842 Sok.No: 4, 06810 Cayyolu, Cankaya-Ankara-TURKEY”.

16)

Lisätään tarkastuslaitosta ”Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd” koskevan tekstin jälkeen uusi teksti seuraavasti:

Q-check

1.

Osoite: 9–17 Erithrou Stavrou str., Larissa, Greece

2.

Internetosoite: http:// www.qcheck-cert.gr

3.

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokat:

Tunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-179

Albania

x

x

AE-BIO-179

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

x

x

EG-BIO-179

Egypti

x

x

JO-BIO-179

Jordania

x

x

RKS-BIO-179

Kosovo

x

x

LB-BIO-179

Libanon

x

x

PE-BIO-179

Peru

x

x

TR-BIO-179

Turkki

x

x

SA-BIO-179

Saudi-Arabia

x

x

RS-BIO-179

Serbia

x

x

4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2021 asti.”

17)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”Quality Partner” koskeva teksti.

18)

Poistetaan tarkastuslaitosta ”Soil Association Certification Limited” koskevan tekstin 3 kohdassa Egyptiä ja Irania seuraavat rivit.

19)

Lisätään tarkastuslaitosta ”Valsts SIA ”Sertifikācijas un testēšanas centrs” koskevan tekstin 3 kohtaan seuraavat rivit tunnusnumeroiden mukaisessa järjestyksessä:

”BY-BIO-173

Valko-Venäjä

x

UZ-BIO-173

Uzbekistan

x

x

—”


Top