Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0003

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/3, annettu 4 päivänä tammikuuta 2018, käynnistysmäärien vahvistamisesta vuosiksi 2018 ja 2019 mahdollisen lisätuontitullin soveltamiseksi tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuonnissa

C/2017/8886

OJ L 2, 5.1.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/3/oj

5.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/3,

annettu 4 päivänä tammikuuta 2018,

käynnistysmäärien vahvistamisesta vuosiksi 2018 ja 2019 mahdollisen lisätuontitullin soveltamiseksi tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuonnissa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 (2) 39 artiklassa säädetään, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua lisätuontitullia voidaan soveltaa mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä VII lueteltuihin tuotteisiin siinä lueteltuina ajanjaksoina. Lisätuontitullia on sovellettava, jos minkä tahansa vapaaseen liikkeeseen luovutetun kyseisessä liitteessä luetellun tuotteen määrä millä tahansa samassa liitteessä mainitulla soveltamisjaksolla ylittää kyseisen tuotteen vuotuisen käynnistysmäärän. Lisätuontitulleja ei oteta käyttöön, jos tuonti ei todennäköisesti häiritse unionin markkinoita tai jos vaikutukset eivät olisi oikeassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin nähden.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 182 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti käynnistysmäärät mahdollisen lisätuontitullin soveltamiseksi tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuonnissa perustuvat edeltävien kolmen vuoden tuonti- ja kotimaan kulutusta koskeviin tietoihin. Tiettyjä hedelmiä ja vihanneksia koskevat käynnistysmäärät vuosiksi 2018 ja 2019 olisi vahvistettava jäsenvaltioiden vuosilta 2014, 2015 ja 2016 ilmoittamien tietojen pohjalta.

(3)

Koska täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 liitteessä VII säädetty lisätuontitullien mahdollinen soveltamisjakso alkaa useiden tuotteiden osalta 1 päivänä tammikuuta, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2018, minkä vuoksi sen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 182 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut käynnistysmäärät vuosiksi 2018 ja 2019 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 liitteessä VII lueteltujen tuotteiden osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/892, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 57).


LIITE

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 liitteessä VII lueteltuja tuotteita ja soveltamisjaksoja koskevat käynnistysmäärät lisätuontitullien mahdollista soveltamista varten

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Tässä liitteessä lisätuontitullien soveltamisala määräytyy CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä.

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Soveltamisjakso

Käynnistysmäärä (tonnia)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Tomaatit

1. kesäkuuta – 30. syyskuuta

 

39 326

78.0020

1. lokakuuta alkaen

31. toukokuuta asti

483 376

78.0065

0707 00 05

Kurkut

1. toukokuuta – 31. lokakuuta

 

26 505

78.0075

1. marraskuuta alkaen

30. huhtikuuta asti

20 482

78.0085

0709 91 00

Latva-artisokat

1. marraskuuta alkaen

30. kesäkuuta asti

6 587

78.0100

0709 93 10

Kesäkurpitsat

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Appelsiinit

1. joulukuuta alkaen

31. toukokuuta asti

302 643

78.0120

0805 22 00

Klementiinit

1. marraskuuta alkaen

Helmikuun loppuun asti

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

1. marraskuuta alkaen

Helmikuun loppuun asti

86 317

78.0155

0805 50 10

Sitruunat

1. tammikuuta – 31. toukokuuta

 

32 823

78.0160

1. kesäkuuta – 31. joulukuuta

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

16. heinäkuuta – 16. marraskuuta

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Omenat

1. tammikuuta – 31. elokuuta

 

432 630

78.0180

1. syyskuuta – 31. joulukuuta

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Päärynät

1. tammikuuta – 30. huhtikuuta

 

155 417

78.0235

1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Aprikoosit

1. kesäkuuta – 31. heinäkuuta

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Kirsikat (muut kuin hapankirsikat)

16. toukokuuta – 15. elokuuta

 

33 718

78.0270

0809 30

Persikat, myös nektariinit

16. kesäkuuta – 30. syyskuuta

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Luumut

16. kesäkuuta – 30. syyskuuta

 

17 254


Top