Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0900

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/900, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta

ST/9551/2018/INIT

OJ L 160I , 25.6.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/900/oj

25.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 160/9


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/900,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018,

Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä huhtikuuta 2013 päätöksen 2013/184/YUTP (1) Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä helmikuuta 2018 päätelmät, joissa se tuomitsee laaja-alaiset ja järjestelmälliset vakavat ihmisoikeusloukkaukset, joihin Myanmarin/Burman asevoimat ja turvallisuusjoukot syyllistyvät jatkuvasti. Päätelmissä kehotettiin tekemään ehdotuksia rajoittavista toimenpiteistä, jotka on kohdennettu Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) korkea-arvoisiin upseereihin.

(3)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä huhtikuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/655 (2), jossa säädetään oikeudellisista puitteista rajoittaville toimenpiteille, jotka kohdennetaan tiettyihin Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) ja rajapoliisin luonnollisiin henkilöihin; kyseiset henkilöt ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, hädänalaiselle siviiliväestölle tarkoitetun humanitaarisen avun toimituksen estämisestä ja väitettyjä vakavia ihmisoikeusloukkauksia tai -rikkomuksia koskevan riippumattoman tutkinnan tekemisen estämisestä.

(4)

Ottaen huomioon Myanmarin/Burman tilanteen ja vastuun ihmisoikeusloukkauksista, joihin osa Myanmarin asevoimista (Tatmadaw) ja rajapoliisista on syyllistynyt, seitsemän henkilöä olisi lisättävä päätöksen 2013/184/YUTP liitteessä olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Päätöksen 2013/184/YUTP liite olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2013/184/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös 2013/184/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2010/232/YUTP kumoamisesta (EUVL L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/655, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2018, Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta (EUVL L 108, 27.4.2018, s. 29).


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt päätöksen 2013/184/YUTP liitteessä olevaan luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä koskevaan luetteloon:

 

”Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Aung Kyaw Zaw

Syntymäaika: 20.8.1961

Passin numero: DM000826

Myöntämispäivä: 22.11.2011

Voimassaolon päättymispäivä: 21.11.2021

Kansallinen henkilötunnus: BC 17444

Kenraaliluutnantti Aung Kyaw Zaw oli Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) erikoisoperaatiotoimisto 3:n komentaja elokuusta 2015 vuoden 2017 loppuun. Erikoisoperaatiotoimisto 3 valvoi läntistä komentoaluetta ja tässä yhteydessä kenraaliluutnantti Aung Kyaw Zaw on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita läntinen komentoalue kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa kyseisen ajanjakson aikana. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Syntymäaika: Maaliskuu 1964

Kansallinen henkilötunnus: Tatmadaw Kyee 19571

Kenraalimajuri Maung Maung Soe oli Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) läntisen komentoalueen komentaja vuoden 2016 lokakuusta 10. marraskuuta 2017 asti ja valvoi sotilasoperaatioita Rakhinen osavaltiossa. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita läntinen komentoalue kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa kyseisen ajanjakson aikana. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

3.

Than Oo

Syntymäaika: 12.10.1973

Kansallinen henkilötunnus: BC 25723

Prikaatikenraali Than Oo on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 99. kevyen jalkaväkidivisioonan komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 99. kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Kansallinen henkilötunnus: BC 23750

Prikaatikenraali Aung Aung on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 33. kevyen jalkaväkidivisioonan komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 33. kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Kenraalimajuri Khin Maung Soe on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 15. kevyen jalkaväkidivisioonan, jonka alaisuudessa 564. jalkaväkipataljoona toimii, komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 15. kevyt jalkaväkidivisioona, erityisesti 564. jalkaväkipataljoona, kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Syntymäaika: 1957

Prikaatikenraali Thura San Lwin oli rajapoliisin komentaja lokakuusta 2016 lokakuun 2017 alkuun asti. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita rajapoliisi kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa kyseisen ajanjakson aikana. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset sekä rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo on turvallisuuspoliisin 8. pataljoonan komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita turvallisuuspoliisin 8. pataljoona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Näihin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin kuuluvat laittomat teloitukset sekä rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen. Nämä ihmisoikeusloukkaukset toteutettiin yhdessä prikaatikenraali Aung Aungin johtamien Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 33. kevyen jalkaväkidivisioonan kanssa ja sitä suoraan tukien. Thant Zin Oo on näin ollen luetteloon merkittyä henkilöä prikaatikenraali Aung Aungia lähellä oleva henkilö.

25.6.2018”


Top