EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0771

Komission delegoitu päätös (EU) 2018/771, annettu 25 päivänä tammikuuta 2018, rakennuskohteissa käytettävien kiinnityslaitteiden, joiden tarkoituksena on estää tai pysäyttää henkilöiden putoaminen korkealta, suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti sovellettavasta järjestelmästä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2018/0287

OJ L 129, 25.5.2018, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2018/771/oj

25.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 129/82


KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) 2018/771,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2018,

rakennuskohteissa käytettävien kiinnityslaitteiden, joiden tarkoituksena on estää tai pysäyttää henkilöiden putoaminen korkealta, suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti sovellettavasta järjestelmästä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan ja 60 artiklan h alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisia rakennuskohteissa käytettäviä kiinnityslaiteita varten, joiden tarkoituksena on estää tai pysäyttää henkilöiden putoaminen korkealta, jäljempänä ’kiinnityslaitteet’, ei ole vielä olemassa asianmukaista päätöstä suoritustason pysyvyyden arvioimiseksi ja varmentamiseksi. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa kiinnityslaitteisiin sovellettava suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä.

(2)

Koska kiinnityslaitteiden tarkoituksena on estää tai pysäyttää henkilöiden putoaminen korkealta, on asianmukaista valita sellainen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, johon kuuluu valmistajan tuotantolaitoksen sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja evaluointi sekä ilmoitetun tuotesertifiointilaitoksen tuotantolaitoksella tai valmistajan varastointitiloissa ottamien näytteiden testaus (tarkastaminen),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan rakennuskohteissa käytettäviin kiinnityslaitteisiin, joiden tarkoituksena on estää tai pysäyttää henkilöiden putoaminen korkealta.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen kiinnityslaitteiden suoritustason pysyvyys suhteessa niiden perusominaisuuksiin on arvioitava ja varmennettava liitteessä esitetyllä järjestelmällä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.


LIITE

SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINTI- JA VARMENNUSJÄRJESTELMÄ

Tuotteet ja niiden aiottu käyttötarkoitus

Perusominaisuudet

Sovellettava järjestelmä

Rakennuskohteissa käytettävät kiinnityslaitteet, joiden tarkoituksena on estää tai pysäyttää henkilöiden putoaminen korkealta

Kaikki perusominaisuudet

1+


Top