Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0715

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/715, annettu 14 päivänä toukokuuta 2018, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

OJ L 120, 16.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/715/oj

16.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 120/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/715,

annettu 14 päivänä toukokuuta 2018,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä huhtikuuta 2013 päätöksen 2013/183/YUTP (1) Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä

(2)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä heinäkuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/1066 (2), jolla lisättiin Korean National Insurance Company, jäljempänä ’KNIC’, GmbH ja kuusi sen puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti toimivaa henkilöä päätöksen 2013/183/YUTP liitteeseen II. Neuvosto hyväksyi 31 päivänä maaliskuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/475 (3), jolla lisättiin KNIC päätöksen 2013/183/YUTP liitteeseen II ja poistettiin KNIC GmbH:ta koskeva merkintä. Päätöksellä (YUTP) 2016/475 muutettiin lisäksi merkintöjä, jotka koskevat kuutta henkilöä, jotka toimivat KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.

(3)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä toukokuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/849 (4) Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta.

(4)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 5 päivänä elokuuta 2017 päätöslauselman 2371 (2017), jossa määrätään Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista uusista toimenpiteistä, mukaan lukien KNIC:n nimeäminen.

(5)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä elokuuta 2017 täytäntöönpanopäätöksen (YUTP) 2017/1459 (5), jolla KNIC lisättiin päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteeseen I, ja 24 päivänä elokuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/1504 (6), jolla KNIC poistettiin päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteestä II.

(6)

Sen vuoksi niitä henkilöitä koskevat merkinnät, jotka toimivat KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti, olisi siirrettävä päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteeseen III ja poistettava sen liitteestä II.

(7)

Päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteet III ja II olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteet III ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ZAHARIEVA


(1)  Neuvoston päätös 2013/183/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2010/800/YUTP kumoamisesta (EUVL L 111, 23.4.2013, s. 52).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/1066, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/183/YUTP muuttamisesta (EUVL L 174, 3.7.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/475, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/183/YUTP muuttamisesta (EUVL L 85, 1.4.2016, s. 34).

(4)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/849, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta (EUVL L 141, 28.5.2016, s. 79).

(5)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/1459, annettu 10 päivänä elokuuta 2017, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 täytäntöönpanosta (EUVL L 208, 11.8.2017, s. 38).

(6)  Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1504, annettu 24 päivänä elokuuta 2017, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta (EUVL L 221, 26.8.2017, s. 22).


LIITE

A.

Lisätään seuraavat merkinnät päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä III olevan kohdan ”Luettelo 23 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 27 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä” alakohtaan ”A. Henkilöt”:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perustelut

”19.

KIM Il-Su

alias: KIM Il Su

Syntymäaika: 2.9.1965

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

3.7.2015

Kuuluu Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) jälleenvakuutusosaston johtajiin, työskentelee päätoimipaikassa Pjongjangissa ja on toiminut aikaisemmin KNIC:n valtuutettuna pääedustajana Hampurissa. Toimii KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.

20.

KANG Song-Sam

alias: KANG Song Sam

Syntymäaika: 5.7.1972

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

3.7.2015

On toiminut aikaisemmin Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) valtuutettuna edustajana Hampurissa. Toimii edelleen KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.

21.

CHOE Chun-Sik

alias: CHOE Chun Sik

Syntymäaika: 23.12.1963

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: 745132109

Voimassa 12.2.2020 asti

3.7.2015

Kuuluu Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) jälleenvakuutusosaston johtajiin, työskentelee päätoimipaikassa Pjongjangissa ja toimii KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.

22.

SIN Kyu-Nam

alias: SIN Kyu Nam

Syntymäaika: 12.9.1972

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: PO472132950

3.7.2015

Kuuluu Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) jälleenvakuutusosaston johtajiin, työskentelee päätoimipaikassa Pjongjangissa ja on toiminut aikaisemmin KNIC:n valtuutettuna edustajana Hampurissa. Toimii KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.

23.

PAK Chun-San

alias: PAK Chun San

Syntymäaika: 18.12.1953

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: PS472220097

3.7.2015

Kuuluu Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) jälleenvakuutusosaston johtajiin, on työskennellyt päätoimipaikassa Pjongjangissa ainakin joulukuuhun 2015 saakka ja toiminut aikaisemmin KNIC:n valtuutettuna pääedustajana Hampurissa. Toimii edelleen KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.

24.

SO Tong Myong

Syntymäaika: 10.9.1956

3.7.2015

Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) pääjohtaja, KNIC:n johtokunnan puheenjohtaja (kesäkuu 2012). Korean National Insurance Corporation -yhtiön johtaja, syyskuu 2013, toimii KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.”

B.

Poistetaan seuraavat tiedot päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä II olevan kohdan ”II Henkilöt ja yhteisöt, jotka tarjoavat rahoituspalveluja, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia” alakohdasta ”A. Henkilöt”:

 

Nimi

Peitenimi

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perustelut

”3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Syntymäaika: 2.9.1965

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

3.7.2015

Kuuluu Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) jälleenvakuutusosaston johtajiin, työskentelee päätoimipaikassa Pjongjangissa ja on toiminut aikaisemmin KNIC:n valtuutettuna pääedustajana Hampurissa. Toimii KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Syntymäaika: 5.7.1972

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

3.7.2015

On toiminut aikaisemmin Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) valtuutettuna edustajana Hampurissa. Toimii edelleen KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Syntymäaika: 23.12.1963

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: 745132109

Voimassa 12.2.2020 asti

3.7.2015

Kuuluu Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) jälleenvakuutusosaston johtajiin, työskentelee päätoimipaikassa Pjongjangissa ja toimii KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Syntymäaika: 12.9.1972

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: PO472132950

3.7.2015

Kuuluu Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) jälleenvakuutusosaston johtajiin, työskentelee päätoimipaikassa Pjongjangissa ja on toiminut aikaisemmin KNIC:n valtuutettuna edustajana Hampurissa. Toimii KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Syntymäaika: 18.12.1953

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: PS472220097

3.7.2015

Kuuluu Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) jälleenvakuutusosaston johtajiin, on työskennellyt päätoimipaikassa Pjongjangissa ainakin joulukuuhun 2015 saakka ja toiminut aikaisemmin KNIC:n valtuutettuna pääedustajana Hampurissa. Toimii edelleen KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.

8.

SO Tong Myong

 

Syntymäaika: 10.9.1956

3.7.2015

Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) pääjohtaja, KNIC:n johtokunnan puheenjohtaja (kesäkuu 2012). Korean National Insurance Corporation -yhtiön johtaja, syyskuu 2013, toimii KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.”


Top