EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/48, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta ja päätöksen EKP/2013/31 kumoamisesta (EKP/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Kumoaja 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/196


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/48,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2018,

euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta ja päätöksen EKP/2013/31 kumoamisesta (EKP/2018/32)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 47 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 47 artiklassa määrätään, että niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joita koskee poikkeus (jäljempänä ’euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit’), ei tarvitse maksaa osuuttaan merkitystä pääomasta, ellei Euroopan keskuspankin (EKP) yleisneuvosto päätä sellaisella enemmistöllä, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa EKP:n merkitystä pääomasta ja vähintään puolta osakkaista, että EKP:n toimintakustannuksiin osallistumiseksi on maksettava vähimmäisprosentti osuudesta.

(2)

Päätöksen EKP/2013/31 (1) 1 artiklassa määrätään, että kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki maksaa 3,75 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta 1 päivänä tammikuuta 2014.

(3)

Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2019/43 (EKP/2018/27) (2) määrätään EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteen (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’) tarkistamisesta EKPJ:n perussäännön 29.3 artiklan mukaisesti ja vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2019 kullekin kansalliselle keskuspankille uudet painoarvot tarkistetussa pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ’painoarvot’).

(4)

EKP:n pääoman jakoperusteen viisivuotistarkistus edellyttää uutta EKP:n päätöstä, jolla kumotaan päätös EKP/2013/31 1 päivästä tammikuuta 2019 ja määritetään EKP:n merkityn pääoman prosenttiosuus, joka euroalueen ulkopuolisten keskuspankkien on maksettava 1 päivänä tammikuuta 2019,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Merkityn ja maksettavan pääoman määrä ja maksutapa

Kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki maksaa 3,75 prosenttia merkitsemästään EKP:n pääomasta 1 päivänä tammikuuta 2019. Kun päätöksen (EU) 2019/43 (EKP/2018/27) 2 artiklassa esitetyt uudet painoarvot otetaan huomioon, kunkin euroalueen ulkopuolisen kansallisen keskuspankin on maksettava sen nimen perässä seuraavassa taulukossa ilmoitettu määrä:

Euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki

Merkitty pääoma 1 päivänä tammikuuta 2019

(euroa)

Maksettava pääoma 1 päivänä tammikuuta 2019

(euroa)

Българска народна банка

(Bulgarian keskuspankki)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges Riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

1.   Koska kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki on jo maksanut 3,75 prosenttia 31 päivästä joulukuuta 2018 sovellettavasta EKP:n merkityn pääoman osuudestaan päätöksen EKP/2013/31 mukaisesti, kukin niistä tarvittaessa joko siirtää tietyn lisäsumman EKP:lle tai saa tietyn summan takaisin EKP:ltä, jotta päästään 1 artiklan taulukon kolmannessa sarakkeessa esitettyihin määriin.

2.   Kaikki tässä artiklassa tarkoitetut siirrot tehdään Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/45 (EKP/2018/29) (3) mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

2.   Kumotaan päätös EKP/2013/31 1 päivästä tammikuuta 2019.

3.   Päätökseen EKP/2013/31 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 30 päivänä marraskuuta 2018.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Päätös EKP/2013/31, annettu 30 päivänä elokuuta 2013, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta (EUVL L 16, 21.1.2014, s. 63).

(2)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/43, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen EKP/2013/28 kumoamisesta (EKP/2018/27) (katso tämän virallisen lehden sivu 178).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/45, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen EKP/2013/29 kumoamisesta (EKP/2018/29) (katso tämän virallisen lehden sivu 183).


Top