EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/45, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen EKP/2013/29 kumoamisesta (EKP/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Kumoaja 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/183


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/45,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2018,

kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen EKP/2013/29 kumoamisesta (EKP/2018/29)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 28.5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2019/43 (EKP/2018/27) (1) säädetään kansallisille keskuspankeille annettujen painoarvojen (jäljempänä ’painoarvot’) tarkistamisesta Euroopan keskuspankin (EKP) pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’). Tämä tarkistaminen edellyttää, että EKP:n neuvosto vahvistaa Euroopan keskuspankkijärjestelmään 31 päivänä joulukuuta 2018 kuuluvien kansallisten keskuspankkien keskinäisiin pääoman osuuksien siirtoihin sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt, jotta varmistetaan, että osuuksien jakauma vastaa tehtyjä tarkistuksia. Tämän vuoksi on hyväksyttävä uusi EKP:n päätös, jolla kumotaan 1 päivästä tammikuuta päätös EKP/2013/29 (2).

(2)

Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2019/44 (EKP/2018/28) (3) määritetään niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ’euroalueen kansalliset keskuspankit’), maksettavaksi tuleva EKP:n pääoman määrä ja maksutapa, kun otetaan huomioon tarkistettu pääoman jakoperuste. Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2019/48 (EKP/2018/32) (4) määritetään prosenttiosuus, joka sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö ei ole euro (jäljempänä ’euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit’), on maksettava 1 päivänä tammikuuta 2019, kun otetaan huomioon korotettu pääoman jakoperuste.

(3)

Koska kukin euroalueen kansallinen keskuspankki on jo maksanut kokonaan osuutensa 31 päivään joulukuuta 2018 saakka voimassa olevasta EKP:n merkitystä pääomasta Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2013/30 (5) mukaisesti, ja Lietuvos bankas Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2015/287 (EKP/2014/61) (6) 2 artiklan mukaisesti, luettuna yhdessä päätöksen EKP/2013/31 (7) kanssa, kukin niistä joko siirtää tietyn lisäsumman EKP:lle tai saa tietyn summan takaisin EKP:ltä, jotta päästään päätöksen (EU) 2019/44 (EKP/2018/28) 1 artiklan taulukossa esitettyihin määriin.

(4)

Samoin, koska kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki on jo maksanut kokonaan osuutensa 31 päivään joulukuuta 2018 saakka voimassa olevasta EKP:n merkitystä pääomasta päätöksen EKP/2013/31 mukaisesti, kukin niistä joko siirtää tietyn lisäsumman EKP:lle tai saa tietyn summan takaisin EKP:ltä, jotta päästään päätöksen (EU) 2019/48 EKP/2018/32 1 artiklan taulukon kolmannessa sarakkeessa esitettyihin määriin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Pääoman osuuksien siirtäminen

Kun otetaan huomioon se osuus EKP:n pääomasta, jonka kukin kansallinen keskuspankki on merkinnyt 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä, ja se osuus EKP:n pääomasta, jonka kukin kansallinen keskuspankki merkitsee 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen sen seurauksena, että painoarvoja pääoman jakoperusteessa on tarkistettu päätöksen (EU) 2019/43 (EKP/2018/27) 2 artiklassa esitetyllä tavalla, kansalliset keskuspankit suorittavat keskinäisiä pääoman osuuksien siirtoja EKP:lle suoritettujen ja EKP:n suorittamien siirtojen välityksellä sen varmistamiseksi, että pääoman osuuksien jakauma 1 päivästä tammikuuta 2019 vastaa tarkistettuja painoarvoja. Tämän artiklan nojalla ja ilman tarvetta muihin muodollisuuksiin tai toimiin, kunkin kansallisen keskuspankin katsotaan siirtäneen tai vastaanottaneen tätä tarkoitusta varten 1 päivänä tammikuuta 2019 EKP:n merkitystä pääomasta sen osuuden, joka on esitetty sen nimen perässä tämän päätöksen liitteessä I olevan taulukon neljännessä sarakkeessa, jossa ”+” tarkoittaa pääoman osuutta, jonka EKP siirtää kansalliselle keskuspankille, ja ”–” pääoman osuutta, jonka kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle.

2 artikla

Maksetun pääoman tarkistaminen

1.   Kun otetaan huomioon se EKP:n pääoman määrä, jonka kukin kansallinen keskuspankki on maksanut, ja se EKP:n pääoman määrä, jonka kukin euroalueen kansallinen keskuspankki maksaa päätöksen (EU) 2019/44 (EKP/2018/28) 1 artiklan mukaisesti ja kukin euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki päätöksen (EU) 2019/48 (EKP/2018/32) 1 artiklan mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 2019, jokainen kansallinen keskuspankki joko siirtää tai vastaanottaa ensimmäisenä tammikuun 1 päivän 2019 jälkeisenä Euroopan laajuisen automatisoidun reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (TARGET2) aukiolopäivänä nettomääräisen summan, joka esitetään sen nimen perässä tämän päätöksen liitteessä II olevan taulukon neljännessä sarakkeessa, jossa ”+” tarkoittaa määrää, jonka kansallinen keskuspankki siirtää EKP:lle, ja ”–” määrää, jonka EKP siirtää kyseiselle kansalliselle keskuspankille.

2.   EKP ja kansalliset keskuspankit, joiden on 1 kohdan nojalla suoritettava siirto, siirtävät kukin erikseen ensimmäisenä tammikuun 1 päivän 2019 jälkeisenä TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä koron, joka kertyy niiden siirrettävinä olevista määristä 1 päivästä tammikuuta 2019 siirtopäivään saakka. Tämän koron siirtäjät ja vastaanottajat ovat samat kuin niiden määrien siirtäjät ja vastaanottajat, joille korko kertyy.

3 artikla

Yleiset säännökset

1.   Edellä 2 artiklassa kuvatut siirrot suoritetaan TARGET2-järjestelmän välityksellä.

2.   Mikäli kansallisella keskuspankilla ei ole pääsyä TARGET2-järjestelmään, 2 artiklassa mainitut määrät siirretään hyvittämällä tiliä, jonka EKP tai kansallinen keskuspankki ilmoittaa hyvissä ajoin.

3.   Edellä 2 artiklan 2 kohdan nojalla kertyvä korko lasketaan päiväkohtaisesti käyttämällä todelliset päivät/360 laskentamenetelmää ja korkoa, joka on sama kuin eurojärjestelmän viimeisimmissä perusrahoitusoperaatioissa käytetty marginaalikorko.

4.   EKP ja kansalliset keskuspankit, joiden on suoritettava 2 artiklassa tarkoitettu siirto, antavat aikanaan tarvittavat ohjeet tällaisen siirron suorittamiseksi asianmukaisesti ja ajoissa.

4 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

2.   Kumotaan päätös EKP/2013/29 1 päivästä tammikuuta 2019.

3.   Päätökseen EKP/2013/29 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 29 päivänä marraskuuta 2018.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/43, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen EKP/2013/28 kumoamisesta (EKP/2018/27) (katso tämän virallisen lehden sivu 178).

(2)  Päätös EKP/2013/29, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 16, 21.1.2014, s. 55).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/44, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta, päätöksen EKP/2014/61 muuttamisesta ja päätöksen EKP/2013/30 kumoamisesta (EKP/2018/28) (katso tämän virallisen lehden sivu 180).

(4)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/48, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta ja päätöksen EKP/2013/31 kumoamisesta (EKP/2018/32) (katso tämän virallisen lehden sivu 196).

(5)  Päätös EKP/2013/30, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta (EUVL L 16, 21.1.2014, s. 61).

(6)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/287, annettu 31 päivänä joulukuuta 2014, Lietuvos bankasin suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2014/61) (EUVL L 50, 21.2.2015, s. 44).

(7)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2013/31, annettu 30 päivänä elokuuta 2013, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta (EUVL L 16, 21.1.2014, s. 63).


LIITE I

KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN MERKITSEMÄ PÄÄOMA

 

Merkitty osuus 31 päivänä joulukuuta 2018

(euroa)

Merkitty osuus 1 päivästä tammikuuta 2019

(euroa)

Siirrettävä osuus

(euroa)

Euroalueen kansallinen keskuspankki

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki

Българска народна банка (Bulgarian keskuspankki)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges Riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Yhteensä  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  Pyöristämisen vuoksi on mahdollista, että yhteenlasketut määrät eivät vastaa kaikkien esitettyjen lukujen summaa.


LIITE II

KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN MAKSAMA PÄÄOMA

 

Maksettu osuus 31 päivänä joulukuuta 2018

(euroa)

Maksettu osuus 1 päivästä tammikuuta 2019

(euroa)

Siirrettävä määrä

(euroa)

Euroalueen kansallinen keskuspankki

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki

Българска народна банка (Bulgarian keskuspankki)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges Riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Yhteensä  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  Pyöristämisen vuoksi on mahdollista, että yhteenlasketut määrät eivät vastaa kaikkien esitettyjen lukujen summaa.


Top