EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0027

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/43, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen EKP/2013/28 kumoamisesta (EKP/2018/27)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Kumoaja 32020D0137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/43/oj

11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/178


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/43,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2018,

kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen EKP/2013/28 kumoamisesta (EKP/2018/27)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 29.3 ja 29.4 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin yleisneuvoston myötävaikutuksen Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 46.2 artiklan neljännen luetelmakohdan mukaisesti,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 29.3 artiklassa edellytetään, että painoarvot tarkistetaan joka viides vuosi Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perustamisen jälkeen EKPJ:n perussäännön 29.1 artiklan määräyksiä vastaavasti. Tarkistettu pääoman jakoperuste tulee voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden ensimmäisenä päivänä.

(2)

Viimeisin EKPJ:n perussäännön 29.3 artiklan mukainen painoarvojen tarkistus tehtiin vuonna 2013, ja se tuli voimaan tammikuun 1 päivänä 2014 (1).

(3)

Euroopan komissio on toimittanut neuvoston päätöksen 2003/517/EY (2) mukaisesti Euroopan keskuspankille (EKP) tilastotiedot tarkistetun pääoman jakoperusteen määrittämiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Pyöristäminen

Kun Euroopan komissio toimittaa tarkistetut tilastotiedot pääoman jakoperusteen tarkistamista varten eikä lukujen summaksi saada 100:aa prosenttia, poikkeama korjataan seuraavasti: i) jos summa on vähemmän kuin 100 prosenttia, lisätään 0,0001 prosenttiyksikköä pienimpään osuuteen tai pienimpiin osuuksiin nousevassa järjestyksessä,kunnes tulokseksi saadaan tasan 100 prosenttia, tai ii) jos summa on enemmän kuin 100 prosenttia, vähennetään 0,0001 prosenttiyksikköä suurimmasta osuudesta tai suurimmista osuuksista laskevassa järjestyksessä,kunnes tulokseksi saadaan tasan 100 prosenttia.

2 artikla

Painoarvot

EKPJ:n perussäännön 29 artiklassa tarkoitetut kansallisten keskuspankkien painoarvot pääoman jakoperusteessa ovat 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen seuraavat:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българска народна банка (Bulgarian keskuspankki)

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Naţională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges Riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

3 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

2.   Kumotaan päätös EKP/2013/28 1 päivästä tammikuuta 2019.

3.   Päätökseen EKP/2013/28 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 29 päivänä marraskuuta 2018.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Päätös EKP/2013/28, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EUVL L 16, 21.1.2014, s. 53).

(2)  Neuvoston päätös 2003/517/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan keskuspankin pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen tarkistamista varten tarvittavista tilastotiedoista (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 43).


Top