Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1942

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1942, annettu 25 päivänä lokakuuta 2017, Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 747/2014 15 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta

OJ L 276, 26.10.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1942/oj

26.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1942,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2017,

Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 747/2014 15 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä sekä asetusten (EY) N:o 131/2004 ja (EY) N:o 1184/2005 kumoamisesta 10 päivänä heinäkuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 747/2014 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 747/2014.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1591 (2005) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea saattoi 17 päivänä lokakuuta 2017 ajan tasalle tiedot yhden sellaisen henkilön osalta, johon kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 747/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 747/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  EUVL L 203, 11.7.2014, s. 1.


LIITE

Korvataan ALNSIEM, Musa Hilal Abdallaa koskeva merkintä seuraavasti:

”2.

ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Alias: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Asema: a) entinen Sudanin kansalliskokouksen jäsen Al-Wahan alueelta; b) entinen liittovaltioasioista vastaavan ministeriön erityisneuvonantaja; c) Mahamid-heimon ylin päällikkö Pohjois-Darfurissa

Syntymäaika: a) 1. tammikuuta 1964; b) 1959

Syntymäpaikka: Kutum

Kansalaisuus: sudanilainen

Osoite: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (asuu Kabkabiyassa ja Kutumin kaupungissa Pohjois-Darfurissa, on asunut Khartumissa).

Passi: a) Diplomaattipassi D014433, myönnetty 21. helmikuuta 2013 (voimassaolo päättynyt 21. helmikuuta 2015); b) Diplomaattipassi D009889, myönnetty 17. helmikuuta 2011 (voimassaolo päättynyt 17. helmikuuta 2013).

Henkilötiedot: Kansalaisuutta koskeva todistus A0680623.

YK nimennyt:25. huhtikuuta 2006.

Lisätietoja: Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Alnsiem merkittiin 25 päivänä huhtikuuta 2006 luetteloon päätöslauselman 1672 (2006) 1 kohdassa ”Jalul-heimon ylimmäksi päälliköksi Pohjois-Darfurissa”.

Human Rights Watch ilmoittaa tiedonannossaan, että heillä on 13 päivänä helmikuuta 2004 päivätty tiedote Pohjois-Darfurin paikalliselta hallintovirastolta. Tiedotteessa annetaan ”alueen turvallisuusyksiköille” käsky ”sallia mujahidin-taistelijoiden toimet ja Sheikh Musa Hilalin komentamien vapaaehtoisten eteneminen [Pohjois-Darfurin] alueelle sekä näiden perustarpeiden varmistaminen”. 400 arabimiliisiä hyökkäsi 28 päivänä syyskuuta 2005 Aro Sharrow'n kylään (myös sen pakolaisleiriin) sekä Achon ja Gozmenan kyliin Länsi-Darfurissa. Uskomme myös, että Musa Hilal oli paikan päällä Aro Sharrow'n pakolaisleiriin kohdistuneen hyökkäyksen aikana: hänen poikansa oli saanut surmansa Sudanin vapautusarmeijan (Sudanese Liberation Army, SLA) hyökätessä Shareiaan, joten hän oli nyt toteuttamassa henkilökohtaista verikostoa. On perusteltuja syitä uskoa, että heimon ylimpänä päällikkönä hän oli suoraan vastuussa näistä teoista ja on vastuussa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden loukkauksista ja muista julmuuksista.”


Top