EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0254

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/254, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016, komission delegoitujen asetusten (EU) N:o 1059/2010, (EU) N:o 1060/2010, (EU) N:o 1061/2010, (EU) N:o 1062/2010, (EU) N:o 626/2011, (EU) N:o 392/2012, (EU) N:o 874/2012, (EU) N:o 665/2013, (EU) N:o 811/2013, (EU) N:o 812/2013, (EU) N:o 65/2014, (EU) N:o 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 ja (EU) 2015/1187 muuttamisesta tarkastusmenettelyissä sallittujen poikkeamien käytön osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2016/7765

OJ L 38, 15.2.2017, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/254/oj

15.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/254,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2016,

komission delegoitujen asetusten (EU) N:o 1059/2010, (EU) N:o 1060/2010, (EU) N:o 1061/2010, (EU) N:o 1062/2010, (EU) N:o 626/2011, (EU) N:o 392/2012, (EU) N:o 874/2012, (EU) N:o 665/2013, (EU) N:o 811/2013, (EU) N:o 812/2013, (EU) N:o 65/2014, (EU) N:o 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 ja (EU) 2015/1187 muuttamisesta tarkastusmenettelyissä sallittujen poikkeamien käytön osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2010/30/EU nojalla hyväksyttyjen komission delegoitujen asetusten täytäntöönpanosta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että eräät tavarantoimittajat ovat käyttäneet delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja ja ainoastaan markkinaviranomaisten käyttöön tarkoitettuja tarkastuksissa sallittuja poikkeamia määrittääkseen arvot, jotka on annettava teknisessä dokumentaatiossa, tai tulkitakseen näitä arvoja siten, että tuotteet saavuttavat paremman energiamerkintäluokan, tai antaakseen muulla tavoin kuvan tuotteidensa paremmasta suorituskyvystä.

(2)

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat on suunniteltu siten, että ne sallivat tarkastustesteissä tehdyissä mittauksissa esiintyvät vaihtelut, jotka johtuvat tavarantoimittajien ja valvontaviranomaisten käyttämien mittauslaitteiden eroista eri puolilla unionia. Tavarantoimittajien ei pitäisi käyttää tarkastuksissa sallittuja poikkeamia teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamiseen tai näiden arvojen tulkitsemiseen siten, että tuotteet saavuttavat paremman energiamerkintäluokan, tai antaakseen kuvan tosiasiallisesti mitattua tai laskettua paremmasta suorituskyvystä. Tavarantoimittajan ilmoittamat tai julkaisemat parametrit eivät saisi olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

(3)

Jotta voidaan varmistaa tasapuolinen kilpailu, toteuttaa ne energiansäästöt, jotka asetuksilla on tarkoitus saavuttaa, ja antaa kuluttajille paikkansa pitäviä tietoja tuotteiden energiatehokkuudesta ja toiminnallisesta suorituskyvystä, olisi tarkennettava, että delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja tarkastuksissa sallittuja poikkeamia saavat käyttää ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaiset vaatimusten noudattamisen varmentamiseksi.

(4)

Sen vuoksi komission delegoidut asetukset (EU) N:o 1059/2010 (2), (EU) N:o 1060/2010 (3), (EU) N:o 1061/2010 (4), (EU) N:o 1062/2010 (5), (EU) N:o 626/2011 (6), (EU) N:o 392/2012 (7), (EU) N:o 874/2012 (8), (EU) N:o 665/2013 (9), (EU) N:o 811/2013 (10), (EU) N:o 812/2013 (11), (EU) N:o 65/2014 (12), (EU) N:o 1254/2014 (13), (EU) 2015/1094 (14), (EU) 2015/1186 (15) ja (EU) 2015/1187 (16) olisi muutettava.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 liite V tämän delegoidun asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 liite VII tämän delegoidun asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 liite V tämän delegoidun asetuksen liitteen III mukaisesti.

4 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 liitteet VII ja VIII tämän delegoidun asetuksen liitteen IV mukaisesti.

5 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 626/2011 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 626/2011 liite VIII tämän delegoidun asetuksen liitteen V mukaisesti.

6 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 392/2012 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 392/2012 liite V tämän delegoidun asetuksen liitteen VI mukaisesti.

7 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 liite V tämän delegoidun asetuksen liitteen VII mukaisesti.

8 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 665/2013 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 665/2013 liite VII tämän delegoidun asetuksen liitteen VIII mukaisesti.

9 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 811/2013 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 811/2013 liite VIII tämän delegoidun asetuksen liitteen IX mukaisesti.

10 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 812/2013 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 812/2013 liite IX tämän delegoidun asetuksen liitteen X mukaisesti.

11 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 65/2014 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 65/2014 liite VIII tämän delegoidun asetuksen liitteen XI mukaisesti.

12 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1254/2014 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 1254/2014 liite IX tämän delegoidun asetuksen liitteen XII mukaisesti.

13 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/1094 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/1094 liite X tämän delegoidun asetuksen liitteen XIII mukaisesti.

14 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/1186 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/1186 liite IX tämän delegoidun asetuksen liitteen XIV mukaisesti.

15 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/1187 muuttaminen

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/1187 liite X tämän delegoidun asetuksen liitteen XV mukaisesti.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1059/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1060/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, p. 17).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1061/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 47).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä televisioiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 64).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 626/2011, annettu 4 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä huoneilmastointilaitteiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 178, 6.7.2011, s. 1).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 392/2012, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnän osalta (EUVL L 123, 9.5.2012, s. 1).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 874/2012, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnän osalta (EUVL L 258, 26.9.2012, s. 1).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 665/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä pölynimurien energiamerkinnän osalta (EUVL L 192, 13.7.2013, s. 1).

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 811/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä tilalämmittimien, yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 1).

(11)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 812/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä vedenlämmittimien, kuumavesisäiliöiden ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 83).

(12)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 65/2014, annettu 1 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta (EUVL L 29, 31.1.2014, s. 1).

(13)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1254/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 337, 25.11.2014, s. 27).

(14)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1094, annettu 5 päivänä toukokuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmä- ja pakastesäilytyskaappien energiamerkinnän osalta (EUVL L 177, 8.7.2015, p. 2).

(15)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1186, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä paikallisten tilalämmittimien energiamerkinnän osalta (EUVL L 193, 21.7.2015, p. 20).

(16)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1187, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kiinteän polttoaineen kattiloiden sekä kiinteän polttoaineen kattilasta, lisälämmittimistä, lämmönsäätölaitteista ja aurinkolämpölaitteista koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (EUVL L 193, 21.7.2015, s. 43).


LIITE I

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 liitteen V muuttaminen

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien astianpesukoneen mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien astianpesukoneen mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt luotettavat, tarkat ja toistettavissa olevat mittausmenetelmät, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuotuinen energiankulutus (AEC )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin AEC :n ilmoitettu arvo.

Vedenkulutus (Wt )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Wt :n ilmoitettu arvo.

Kuivaustehokkuusindeksi (ID )

Määritetty arvo saa olla enintään 19 % pienempi kuin ID :n ilmoitettu arvo.

Energiankulutus (Et )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Et :n ilmoitettu arvo. Jos on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua laitetta, näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Et :n ilmoitettu arvo.

Ohjelman kesto (Tt )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Tt :n ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa (Po ja Pl )

Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on suurempi kuin 1,00 W, se ei saa olla yli 10 % suurempi kuin Po :n ja Pl n ilmoitettu arvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli 0,10 W suurempi kuin Po :n ja Pl n ilmoitettu arvo.

Päälle jätettynä -tilan kesto (Tl )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Tl :n ilmoitettu arvo.

Äänitaso

Määritetyn arvon on vastattava ilmoitettua arvoa.”


LIITE II

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 liitteen VII muuttaminen

Korvataan liite VII seuraavasti:

”LIITE VII

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteissä VI ja VIII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Bruttotilavuus

Määritetty arvo ei saa alittaa ilmoitettua arvoa enemmän kuin 3 % tai 1 l riippuen siitä, kumpi näistä on suurempi.

Käyttötilavuus

Määritetty arvo ei saa alittaa ilmoitettua arvoa enemmän kuin 3 % tai 1 l riippuen siitä, kumpi näistä on suurempi. Jos viileäosaston ja tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosaston tilavuussuhteet ovat käyttäjän muunnettavissa, tilavuus testataan, kun viileäosasto on muunnettu minimitilavuuteensa.

Pakastuskyky

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Energiankulutus

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin ilmoitettu arvo (E24h ).

Viinikaappien kosteus

Testauksessa mitattu suhteellisen kosteuden määritetty arvo ei saa ylittää ilmoitettua arvoaluetta yli 10 %:lla kumpaakaan suuntaan.

Äänitaso

Määritetyn arvon on vastattava ilmoitettua arvoa.”


LIITE III

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 liitteen V muuttaminen

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien pyykinpesukoneen mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien pyykinpesukoneen mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt luotettavat, tarkat ja toistettavissa olevat mittausmenetelmät, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuotuinen energiankulutus (AEC )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin AEC :n ilmoitettu arvo.

Energiankulutus (Et )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Et :n ilmoitettu arvo. Jos on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua laitetta, näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Et :n ilmoitettu arvo.

Ohjelman kesto (Tt )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Tt :n ilmoitettu arvo.

Vedenkulutus (Wt )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Wt :n ilmoitettu arvo.

Jäännöskosteus (D)

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin D:n ilmoitettu arvo.

Linkousnopeus

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa (Po ja Pl )

Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on suurempi kuin 1,00 W, se ei saa olla yli 10 % suurempi kuin Po :n ja Pl n ilmoitettu arvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli 0,10 W suurempi kuin Po :n ja Pl n ilmoitettu arvo.

Päälle jätettynä -tilan kesto (Tl )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 % suurempi kuin Tl :n ilmoitettu arvo.

Äänitaso

Määritetyn arvon on vastattava ilmoitettua arvoa.”


LIITE IV

Muutokset delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 liitteisiin VII ja VIII

1)

Muutetaan liite VII seuraavasti:

a)

Poistetaan 2 osassa olevan a kohdan iv alakohta.

b)

Poistetaan 3 osa.

c)

Korvataan 4 osassa otsikko seuraavasti:

”4.   Liitteessä VIII olevassa taulukossa 2 tarkoitetun luminanssin huippuarvojen suhteen mittaaminen

2)

Korvataan liite VIII seuraavasti:

”LIITE VIII

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 2 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 2 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 2 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 2

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Päälle kytkettynä -tilan tehonkulutus

Määritetty arvo saa olla enintään 7 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Pois päältä -tilan / valmiustilan tehonkulutus

Määritetty arvo saa olla enintään 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Luminanssin huippuarvojen suhde

Määritetyn arvon on oltava vähintään 60 prosenttia television kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvosta.”


LIITE V

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 626/2011 liitteen VIII muuttaminen

Korvataan liite VIII seuraavasti:

”LIITE VIII

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuotuinen kylmäkerroin (SEER)

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Lämmityskauden lämpökerroin (SCOP)

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus valmiustilassa

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Nimelliskylmäkerroin (EERrated )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Nimellislämpökerroin (COPrated )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso

Määritetty arvo saa olla enintään 2 dB(A) suurempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE VI

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 392/2012 liitteen V muuttaminen

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien kuivausrummun mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien kuivausrummun mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt luotettavat, tarkat ja toistettavissa olevat mittausmenetelmät, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin AEC :n ilmoitettu arvo.

Painotettu energiankulutus (Et )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Et :n ilmoitettu arvo.

Painotettu kondensointiteho (Ct )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % pienempi kuin Ct :n ilmoitettu arvo.

Painotettu ohjelman kesto (Tt )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Tt :n ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa (Po ja Pl )

Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on suurempi kuin 1,00 W, se ei saa olla yli 6 % suurempi kuin Po :n ja Pl n ilmoitettu arvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli 0,10 W suurempi kuin Po :n ja Pl n ilmoitettu arvo.

Päälle jätettynä -tilan kesto (Tl )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Tl :n ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso, LWA

Määritetty arvo ei saa olla LWA :n ilmoitettua arvoa suurempi.”


LIITE VII

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 liitteen V muuttaminen

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1.   ERILLISINÄ TUOTTEINA MARKKINOITAVIEN SÄHKÖLAMPPUJEN JA LEDIMODUULIEN TARKASTUSMENETTELY

1)

Jäsenvaltioiden viranomaisten on tarkastettava otos, joka sisältää vähintään kaksikymmentä saman mallin lamppua samalta tavarantoimittajalta ja joka on mahdollisuuksien mukaan kerätty yhtä suurina osuuksina neljästä satunnaisesti valitusta lähteestä.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

mallia edustavia laitteita testattaessa määritettyjen arvojen (testauksessa mitattujen asiaankuuluvien parametrien arvojen ja näiden mittausten perusteella laskettujen arvojen) aritmeettinen keskiarvo on vastaavan sallitun 10 prosentin poikkeaman rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä mittausmenettelyjä, jotka vastaavat yleisesti parhaana pidettyjä nykykäytäntöjä ja ovat luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan tarkastuksissa sallittua 10 prosentin poikkeamaa ja käytettävä ainoastaan 1–4 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

2.   LOPPUKÄYTTÄJILLE MARKKINOITAVIKSI TARKOITETTUJEN TAI MARKKINOITAVIEN VALAISIMIEN TARKASTUSMENETTELY

Valaisimen katsotaan olevan tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukainen, jos sen mukana toimitetaan vaaditut tuotetiedot, jos sen on väitetty olevan yhteensopiva kaikkien niiden lamppujen energiatehokkuusluokkien kanssa, joiden kanssa se on yhteensopiva, ja jos tekniikan viimeisintä kehitystä edustavia menetelmiä ja arviointiperusteita vastaavuuden arviointiin sovellettaessa sen on todettu olevan yhteensopiva niiden lamppujen energiatehokkuusluokkien kanssa, joiden kanssa sen on väitetty olevan yhteensopiva liitteessä I olevassa 2 osassa olevan 2 kohdan IV alakohdan a ja b alakohdan mukaisesti.”


LIITE VIII

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 665/2013 liitteen VII muuttaminen

Korvataan liite VII seuraavasti:

”LIITE VII

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 4 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana pölynimurin mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina pölynimureina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 4 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana pölynimurin mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VI vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 4 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 4

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuotuinen energiankulutus

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Pölynimukyky matolta

Määritetty arvo saa olla enintään 0,03 pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Pölynimukyky kovalta lattiapinnalta

Määritetty arvo saa olla enintään 0,03 pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Poistoilman pölyjäämä

Määritetty arvo saa olla enintään 15 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso

Määritetty arvo ei saa olla ilmoitettua arvoa suurempi.”


LIITE IX

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 811/2013 liitteen VIII muuttaminen

Korvataan liite VIII seuraavasti:

”LIITE VIII

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 16 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 16 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 16 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 16

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Tilalämmityksen energiatehokkuus, ηs

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Vedenlämmityksen energiatehokkuus, ηwh

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso

Määritetty arvo saa olla enintään 2 dB(A) suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Lämmönsäätölaitteen luokka

Lämmönsäätölaitteen luokka vastaa yksikön ilmoitettua luokkaa.

Keräimen hyötysuhde, ηcol

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Seisontahäviö, S

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Lisäsähkönkulutus, Qaux

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE X

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 812/2013 liitteen IX muuttaminen

Korvataan liite IX seuraavasti:

”LIITE IX

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 9 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava vedenlämmittimen, kuumavesisäiliön, aurinkolämpölaitteen tai vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon malli ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa vastaavaa eri mallia.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 9 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava vedenlämmittimen, kuumavesisäiliön, aurinkolämpölaitteen tai vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon malli ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteissä VII ja VIII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 9 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 9

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Vuorokautinen sähkönkulutus, Qelec

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso, LWA , sisällä ja/tai ulkona

Määritetty arvo saa olla enintään 2 dB suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Vuorokautinen polttoaineenkulutus, Qfuel

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Viikoittainen polttoaineenkulutus älykkään ohjauksen kanssa, Qfuel,week,smart

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Viikoittainen sähkönkulutus älykkään ohjauksen kanssa, Qelec,week,smart

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Viikoittainen polttoaineenkulutus ilman älykästä ohjausta, Qfuel,week

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Viikoittainen sähkönkulutus ilman älykästä ohjausta, Qelec,week

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Säiliön tilavuus, V

Määritetty arvo saa olla enintään 2 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Keräimen valoaukon pinta-ala, Asol

Määritetty arvo saa olla enintään 2 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Pumpun tehonkulutus, solpump

Määritetty arvo saa olla enintään 3 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus valmiustilassa, solstandby

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Seisontahäviö, S

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XI

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 65/2014 liitteen VIII muuttaminen

Korvataan liite VIII seuraavasti:

”LIITE VIII

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 6 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 6 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 6 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 6

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Uunin massa, M

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin M:n ilmoitettu arvo.

Uunin pesän tilavuus, V

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin V:n ilmoitettu arvo.

ECelectric cavity , ECgas cavity

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ECelectric cavity :n ja ECgas cavity :n ilmoitettu arvo.

WBEP , WL

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin WBEP :n ja WL :n ilmoitettu arvo.

QBEP , PBEP

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin QBEP :n ja PBEP :n ilmoitettu arvo.

Qmax

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia suurempi kuin Qmax :n ilmoitettu arvo.

Emiddle

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin Emiddle :n ilmoitettu arvo.

GFEhood

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin GFEhood :n ilmoitettu arvo.

Po , Ps

Tehonkulutuksen Po ja Ps määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin Po :n ja Ps :n ilmoitettu arvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Ps määritetty arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli 0,10 W suurempi kuin Po :n ja Ps :n ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso, LWA

Määritetty arvo ei saa olla LWA :n ilmoitettua arvoa suurempi.”


LIITE XII

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1254/2014 liitteen IX muuttaminen

Korvataan liite IX seuraavasti:

”LIITE IX

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava malli ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa vastaavaa eri mallia.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava malli ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VIII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Ominaissähköteho (SPI)

Määritetty arvo saa olla enintään 1,07 kertaa ilmoitettu arvo.

Asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden lämpötilahyötysuhde

Määritetty arvo ei saa olla pienempi kuin 0,93 kertaa ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso

Määritetty arvo saa olla enintään 2 dB korkeampi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XIII

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/1094 liitteen X muuttaminen

Korvataan liite X seuraavasti:

”LIITE X

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 4 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava ammattikäyttöön tarkoitettu kylmä- ja pakastesäilytyskaappi, joka on mainittu vastaavana mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 4 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava ammattikäyttöön tarkoitettu kylmä- ja pakastesäilytyskaappi, joka on mainittu vastaavana mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteissä VIII ja IX vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 4 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 4

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Nettotilavuus

Määritetty arvo saa olla enintään 3 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Energiankulutus (E24h )

Määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XIV

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/1186 liitteen IX muuttaminen

Korvataan liite IX seuraavasti:

”LIITE IX

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 6 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa. Laite on testattava polttoaineella, jonka ominaisuudet ovat samaa luokkaa kuin polttoaineella, jota tavarantoimittaja on käyttänyt tehdessään liitteessä VIII kuvatut mittaukset.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 6 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VIII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 6 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 6

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametri

Tarkastuksissa sallittu poikkeama

Energiatehokkuusindeksi

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.”


LIITE XV

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/1187 liitteen X muuttaminen

Korvataan liite X seuraavasti:

”LIITE X

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä delegoidussa asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2010/30/EU 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin mainitun alakohdan iii alakohdan mukaisesti testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 5 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa. Laite on testattava polttoaineella, jonka ominaisuudet ovat samaa luokkaa kuin polttoaineella, jota tavarantoimittaja on käyttänyt tehdessään liitteen VIII mukaiset mittaukset.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 5 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana mallina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän delegoidun asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteissä VIII ja IX vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 5 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.

Taulukko 5

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametri

Tarkastuksissa sallittu poikkeama

Energiatehokkuusindeksi

Määritetty arvo saa olla enintään 6 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.”


Top