EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1009

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2017/1009, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia ja lyijyä suodatinlaseissa ja reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/1518

OJ L 153, 16.6.2017, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1009/oj

16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/21


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2017/1009,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia ja lyijyä suodatinlaseissa ja reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2011/65/EU kielletään lyijyn ja kadmiumin käyttö markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

(2)

Kadmiumia tai lyijyä sisältäviä optisia suodatinlaseja käytetään monissa erilaisissa optisissa sovelluksissa monentyyppisissä sähkö- ja elektroniikkalaiteissa. Sekä kadmiumia että lyijyä käytetään siksi, että niiden käyttö mahdollistaa sellaisten ainutlaatuisten optisten ominaisuuksien hyödyntämisen kuin näkyvässä spektrissä saatava terävä valoraja, johon katselukulma ei vaikuta.

(3)

Vaikka erilaisia korvaavia ratkaisuja onkin tarjolla, niiden valorajaominaisuudet eivät riitä kaikkiin sovelluksiin. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa vaihtoehtojen sanotaan tarjoavan tässä suhteessa riittävän suorituskyvyn, käytetyt materiaalit ovat liian herkkiä käytön ympäristöolosuhteille, minkä vuoksi ne eivät ole riittävän luotettavia.

(4)

Vaihtoehdot eivät tässä suhteessa edelleenkään sovellu moniin sovelluksiin, joihin vaihtoehtojen löytäminen on monimutkaista ja vie aikaa, joten viiden vuoden voimassaoloa pidetään perusteltuna luokkien 1–7 ja 10 osalta.

(5)

Tietyt kadmiumia ja/tai lyijyä sisältävät optiset suodatinlasit olisi sen vuoksi vapautettava kiellosta 21 päivään heinäkuuta 2021 saakka luokkien 1–7 ja 10 osalta. Kun otetaan huomioon asianomaisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin liittyvä innovaatiosykli, poikkeuksella tuskin on kielteisiä vaikutuksia innovointiin.

(6)

Direktiiviä 2011/65/EU olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 6 päivänä heinäkuuta 2018 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 6 päivästä heinäkuuta 2018.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä III oleva kohta 13 b seuraavasti:

”13 b

Kadmium ja lyijy suodatinlaseissa ja reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa

Koskee luokkia 8, 9 ja 11 ja päättyy:

21.7.2023 luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta;

21.7.2024 luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden sekä luokan 11 osalta;

21.7.2021 luokkien 8 ja 9 muiden alaluokkien osalta.

13 b I

Lyijy ionivärjätyissä optisten suodatinlasien tyypeissä

Koskee luokkia 1–7 ja 10 ja päättyy 21.7.2021 luokkien 1–7 ja 10 osalta.”

13 b II

Kadmium läpäisysuodatinlasien tyypeissä lukuun ottamatta tämän liitteen kohdan 39 piiriin kuuluvia käyttötarkoituksia

13 b III

Kadmium ja lyijy reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa


Top