Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0905

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/905, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP täytäntöönpanosta

OJ L 138I , 29.5.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/905/oj

29.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 138/6


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2017/905,

annettu 29 päivänä toukokuuta 2017,

Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2008/369/YUTP kumoamisesta 20 päivänä joulukuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/788/YUTP (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 20 päivänä joulukuuta 2010 päätöksen 2010/788/YUTP.

(2)

Neuvosto antoi 12 päivänä joulukuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/2231 (2) vastauksena vaaliprosessin estämiseen ja siihen liittyviin ihmisoikeusloukkauksiin Kongon demokraattisessa tasavallassa. Neuvosto antoi 6 päivänä maaliskuuta 2017 päätelmät, joissa se ilmaisee syvän huolestumisensa Kongon demokraattisen tasavallan poliittisesta tilanteesta, sillä 31 päivänä joulukuuta 2016 tehdyn osallistavan poliittisen sopimuksen täytäntöönpano ei edisty ja monilla alueilla turvallisuustilanne on huolestuttava ja voimankäyttö suhteetonta.

(3)

Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen vakavuuden vuoksi päätöksen 2010/788/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä yhdeksän henkilöä.

(4)

Päätöksen 2010/788/YUTP liite II olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/788/YUTP liite II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. CARDONA


(1)  EUVL L 336, 21.12.2010, s. 30.

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/2231, annettu 12 päivänä joulukuuta 2016, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta (EUVL L 336, 12.12.2016, s. 7).


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt päätöksen 2010/788/YUTP liitteessä II olevaan henkilöitä ja yhteisöjä koskevaan luetteloon:

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitse-misen päivämäärä

”8.

Evariste Boshab, entinen varapääministeri sekä sisäasiain- ja turvallisuus-ministeri

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.

Syntymäaika: 12.1.1956.

Syntymäpaikka: Tete Kalamba (Kongon demokraattinen tasavalta).

Diplomaattipassin nro: DP 0000003 (voimassaoloaika: 21.12.2015–20.12.2020).

Schengen-viisumin voimassaoloaika päättyi 5.1.2017.

Kongon demokraattisen tasavallan kansalainen.

Ollessaan joulukuusta 2014 joulukuuhun 2016 varapääministeri sekä sisäasiain- ja turvallisuusministeri Evariste Boshab oli virallisesti vastuussa poliisitoimesta ja turvallisuuspalveluista sekä maakuntien kuvernöörien työn koordinoinnista. Tässä ominaisuudessa hän oli vastuussa aktivistien ja opposition jäsenten pidätyksistä sekä suhteettomasta voimankäytöstä, mukaan lukien syyskuun 2016 ja joulukuun 2016 välisenä aikana vastauksena mielenosoituksiin Kinshasassa, minkä seurauksena turvallisuusjoukot surmasivat suuren joukon siviilejä tai haavoittivat heitä. Evariste Boshab osallistui näin ollen Kongon demokraattisessa tasavallassa sellaisten tekojen suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen, jotka ovat vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

29.5.2017

9.

Gédéon Kyungu Mutanga

Syntynyt noin vuonna 1974 Tanganyikan maakunnassa.

Kongon demokraattisen tasavallan kansalainen.

Ollessaan vuosina 2011–2016 puolisotilaallisten Bakata Katanga -joukkojen johtaja Gédéon Kyungu Mutanga osallistui vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja sotarikoksiin, kuten siviilien surmaamisiin ja hyökkäyksiin heitä vastaan, erityisesti Katangan alueen maaseutualueilla.

Gédéon Kyungu Mutanga johtaa tällä hetkellä aseellista ryhmää, joka on syyllistynyt ihmisoikeusrikkomuksiin Kasain maakunnassa ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden hallituksen joukkojen tukemiseen. Gédéon Kyungu Mutanga on näin ollen osallistunut Kongon demokraattisessa tasavallassa sellaisten tekojen suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen, jotka ovat vakavia ihmisoikeusrikkomuksia tai -loukkauksia.

29.5.2017

10.

Alex Kande Mupompa, Keski-Kasain kuvernööri

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Syntymäaika: 23.9.1950.

Syntymäpaikka: Kananga (Kongon demokraattinen tasavalta).

Kongon demokraattisen tasavallan passin nro: OP 0024910 (voimassaoloaika: 21.3.2016–20.3.2021).

Osoite: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgia.

Kongon demokraattisen tasavallan ja Belgian kansalainen.

Keski-Kasain kuvernöörinä Alex Kande Mupompa on vastuussa jatkuvasta suhteettomasta voimankäytöstä, väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja laittomista teloituksista, joihin turvallisuusjoukot ja Kongon kansallinen poliisi (PNC) ovat Keski-Kasaissa syyllistyneet vuodesta 2016 lähtien, mukaan lukien Kamiuna Nsapun puolisotilaallisten joukkojen jäsenten ja siviilien väitetyt laittomat teloitukset Mwanza Lombassa Keski-Kasaissa helmikuussa 2017.

Alex Kande Mupompa osallistui näin ollen Kongon demokraattisessa tasavallassa sellaisten tekojen suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen, jotka ovat vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

29.5.2017

11.

Jean-Claude Kazembe Musonda, entinen Ylä-Katangan kuvernööri

Syntymäaika: 17.5.1963. Syntymäpaikka: Kashobwe (Kongon demokraattinen tasavalta).

Kongon demokraattisen tasavallan kansalainen.

Toimiessaan huhtikuuhun 2017 saakka Ylä-Katangan kuvernöörinä Jean-Claude Kazembe Musonda oli vastuussa suhteettomasta voimankäytöstä ja väkivaltaisista tukahduttamistoimista, joihin turvallisuusjoukot ja Kongon kansallinen poliisi (PNC) Ylä-Katangassa syyllistyivät, mukaan lukien 15. ja 31. joulukuuta 2016 välisenä aikana, jolloin 12 siviiliä surmattiin ja 64 haavoittui turvallisuusjoukkojen ja Kongon kansallisen poliisin (PNC) harjoittaman kuolemaan johtavan voimankäytön seurauksena vastauksena protesteihin Lubumbashissa.

Jean-Claude Kazembe Musonda osallistui näin ollen Kongon demokraattisessa tasavallassa sellaisten tekojen suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen, jotka ovat vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

29.5.2017

12.

Lambert Mende, viestintä- ja mediaministeri sekä hallituksen tiedottaja

alias Lambert Mende Omalanga.

Syntymäaika: 11.2.1953. Syntymäpaikka: Okolo (Kongon demokraattinen tasavalta).

Diplomaattipassin numero: DB0001939 (myönnetty 4.5.2017, voimassaolo päättyy 3.5.2022).

Kongon demokraattisen tasavallan kansalainen.

Viestintä- ja mediaministerinä (vuodesta 2008 lähtien) Lambert Mende on vastuussa Kongon demokraattisen tasavallan tukahduttavasta mediapolitiikasta, joka rikkoo oikeutta sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen sekä heikentää mahdollisuuksia päästä yhteisymmärrykseen perustuvaan rauhanomaiseen ratkaisuun vaalien järjestämiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa. Hän hyväksyi 12. marraskuuta 2016 päätöksen, joka rajoittaa ulkomaisten tiedotusvälineiden mahdollisuutta lähetystoimintaan Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Vastoin presidentin kannattajien muodostaman enemmistön ja oppositiopuolueiden välillä 31. joulukuuta 2016 aikaansaatua poliittista yhteisymmärrystä useiden tiedotusvälineiden lähetystoiminta ei ole päässyt alkamaan uudelleen (tilanne toukokuussa 2017).

Viestintä- ja mediaministerinä Lambert Mende on näin ollen vastuussa siitä, että yhteisymmärrykseen perustuva ja rauhanomainen ratkaisu vaalien järjestämiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa on estetty muun muassa väkivaltaisuuksilla, sortotoimilla tai väkivaltaan yllyttämisellä taikka oikeusvaltioperiaatteen horjuttamisella.

29.5.2017

13.

Muhindo Akili Mundos, FARDC:n 31. prikaatin komentaja

alias Charles Muhindo Akili Mundos; Charles Muhindo Akilimani Mundos.

Syntymäaika: 10.11.1972.

Syntymäpaikka: Kirotse (Kongon demokraattinen tasavalta).

Sotilaspassin numero: 1-72-96–80384–52.

Kongon demokraattisen tasavallan kansalainen.

Muhindo Akili Mundos oli FARDC:n Sukola I -operaation komentajana vastuussa ADF:n vastaisista sotilasoperaatioista elokuusta 2014 kesäkuuhun 2015. Hän värväsi ja varusti paikallisen aseellisen ryhmän entisiä taistelijoita osallistumaan laittomiin teloituksiin ja joukkomurhiin, jotka aloitettiin lokakuussa 2014.

Muhindo Akili Mundos osallistui näin ollen Kongon demokraattisessa tasavallassa sellaisten tekojen suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen, jotka ovat vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

29.5.2017

14.

Prikaatikenraali Eric Ruhorimbere, 21. sotilasalueen (Mbuji-Mayi) apulaiskomentaja

alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Syntymäaika: 16.7.1969.

Syntymäpaikka: Minembwe (Kongon demokraattinen tasavalta).

Sotilaspassin numero: 1-69-09–51400–64.

Kongon demokraattisen tasavallan kansalainen.

Toimiessaan 21. sotilasalueen apulaiskomentajana 18. syyskuuta 2014 lähtien Eric Ruhorimbere on ollut vastuussa suhteettomasta voimankäytöstä ja laittomista teloituksista, joihin FARDC:n joukot ovat syyllistyneet erityisesti Nsapun puolisotilaallisia joukkoja sekä naisia ja lapsia vastaan.

Eric Ruhorimbere osallistui näin ollen Kongon demokraattisessa tasavallassa sellaisten tekojen suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen, jotka ovat vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

29.5.2017

15.

Ramazani Shadari, varapääministeri sekä sisäasiain- ja turvallisuus-ministeri

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Syntymäaika: 29.11.1960.

Syntymäpaikka: Kasongo (Kongon demokraattinen tasavalta).

Kongon demokraattisen tasavallan kansalainen.

Varapääministerinä sekä sisäasiain- ja turvallisuusministerinä 20. joulukuuta 2016 lähtien Ramazani Shadari on virallisesti vastuussa poliisitoimesta ja turvallisuuspalveluista sekä maakuntien kuvernöörien työn koordinoinnista. Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa viimeaikaisista aktivistien ja opposition jäsenten pidätyksistä sekä nimittämisestään lähtien jatkuneesta suhteettomasta voimankäytöstä, kuten Bundu Dia Kongo -liikkeen (BDK) jäseniin kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Keski-Kongossa, tukahduttamistoimista Kinshasassa tammi-helmikuussa 2017 ja suhteettomasta voimankäytöstä ja väkivaltaisista tukahduttamistoimista Kasain maakunnissa.

Tässä ominaisuudessa Ramazani Shadari osallistuu näin ollen Kongon demokraattisessa tasavallassa sellaisten tekojen suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen, jotka ovat vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

29.5.2017

16.

Kalev Mutondo, kansallisen tiedustelupalvelun (ANR) päällikkö (virallisesti hallintopäällikkö)

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Syntymäaika: 3.3.1957.

Passin nro: DB0004470 (myönnetty 8.6.2012, voimassaolo päättyy 7.6.2017).

Pitkäaikaisena kansallisen tiedustelupalvelun (ANR) päällikkönä Kalev Mutondo on ollut osallisena ja on vastuussa opposition jäsenten, kansalaisyhteiskunnan aktivistien ja muiden mielivaltaisista pidätyksistä, säilöönotoista ja huonosta kohtelusta. Hän on näin ollen syyllistynyt oikeusvaltioperiaatteen horjuttamiseen sekä yhteisymmärrykseen perustuvan ja rauhanomaisen ratkaisun estämiseen vaalien järjestämiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä sellaisten tekojen suunnitteluun tai johtamiseen Kongon demokraattisessa tasavallassa, jotka ovat vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

29.5.2017”


Top