EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0016

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/936, annettu 23 päivänä toukokuuta 2017, sopivuutta ja luotettavuutta koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä (EKP/2017/16)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Kumoaja 32020D1331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/936/oj

1.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/26


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/936,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2017,

sopivuutta ja luotettavuutta koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä (EKP/2017/16)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6 artiklan,

ottaa huomioon valvontatehtäviä koskevien säädösten päätöksentekovaltuuksien siirtämistä koskevista yleisistä säännöistä 16 päivänä marraskuuta 2016 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) (1) ja erityisesti sen 4 ja 5 artiklan,

ottaa huomioon sopivuutta ja luotettavuutta koskevien päätösten tekemistä sekä sopivuutta ja luotettavuutta koskevien vaatimusten arvioinnin suorittamista koskevan toimivallan siirtämisestä 16 päivänä marraskuuta 2016 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/935 (EKP/2016/42) (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (3) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKP:n on tehtävä huomattavan paljon päätöksiä valvontatehtäviään hoitaessaan. Tästä syystä on otettu käyttöön menettely erityisten delegoitujen päätösten tekemiseksi.

(2)

Delegointipäätös on voimassa, kun johtokunta on nimittänyt yhden tai useamman yksikönpäällikön tekemään päätöksiä delegointipäätöksen nojalla.

(3)

Nimittäessään yksikönpäälliköitä johtokunta ottaa huomioon delegointipäätöksen tärkeyden sekä sen, kuinka monelle adressaatille delegoituja päätöksiä tullaan lähettämään,

(4)

Valvontaelimen puheenjohtajaa on kuultu yksikönpäälliköistä, joille siirretään toimivalta tehdä päätöksiä sopivuudesta ja luotettavuudesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sopivuuden ja luotettavuuden arviointeja koskevat delegoidut päätökset

Päätöksen (EU) 2017/935 (EKP/2016/42) 2 artiklan mukaiset delegoidut päätökset tekee mikrovalvonnan pääosaston IV varajohtaja, joka on vastuussa sopivuutta ja luotettavuutta koskevista päätöksistä, tai tämän ollessa estynyt toimilupaosaston osastopäällikkö, sekä yksi seuraavista yksikönpäälliköistä:

a)

Mikrovalvonnan pääosaston I johtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto I valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää;

b)

Mikrovalvonnan pääosaston II johtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto II valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää; tai

c)

asianomainen pääosaston varajohtaja, jos pääosaston johtaja on estynyt.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 23 päivänä toukokuuta 2017.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 14.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 21.

(3)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.


Top