EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2390

Neuvoston asetus (EU) 2016/2390, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

OJ L 360, 30.12.2016, p. 14–272 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Implisiittinen kumoaja 32021R2278

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2390/oj

30.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 360/14


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/2390,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,

tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisia maatalous- ja teollisuustuotteita, joita ei luetella neuvoston asetuksen (EU) N:o 1387/2013 (1) liitteessä ja joiden tuotanto on unionissa riittämätöntä tai olematonta, on 110. Sen vuoksi on unionin edun mukaista suspendoida kyseisten tuotteiden yhteisen tullitariffin autonomiset tullit kokonaan.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä lueteltavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspensioita koskevia edellytyksiä on tarpeen muuttaa teknisen tuotekehityksen ja markkinoiden suhdannekehityksen huomioon ottamiseksi 38 suspension osalta. Eräiden voimassa olevien toimenpiteiden osalta luokittelua mukautettiin, jotta tuotannonala voisi hyötyä täysimääräisesti voimassa olevista suspensioista. Lisäksi asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite päivitettiin tiettyjen tekstin osien yhdenmukaistamis- ja selkeyttämistarpeen huomioon ottamiseksi. Muuttuneet edellytykset johtuvat tavaran kuvauksen, luokittelun, tullien määrän tai tietyn käyttötarkoituksen muuttumisesta. Lisäksi 441 muutosta olisi tehtävä informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentamista koskevan julistuksen muodossa tehdyn sopimuksen (2) ja tehtävien komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1821 (3) olevien yhdistetyn nimikkeistön muutosten vuoksi. Suspensiot, joihin on tarpeen tehdä muutoksia, olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä olevasta tullisuspensioluettelosta, ja muutetut suspensiot olisi lisättävä kyseiseen luetteloon.

(3)

On myös unionin edun mukaista muuttaa pakollisen uudelleentarkastelun päättymispäivämäärää 206 sellaisen tuotteen osalta, jotka luetellaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä, jotta tulliton tuonti olisi mahdollista kyseisen päivän jälkeen. Kyseisten tuotteiden osalta on tarkasteltu uudelleen yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspensioita, ja niiden seuraavaa pakollista uudelleentarkastelua varten olisi vahvistettava uudet tarkistetut päivämäärät.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä luetellaan 18 sellaista tuotetta, joihin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspensio ei ole enää unionin edun mukaista. Lisäksi yksipuolisista tariffisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä annetun komission tiedonannon (4), jäljempänä ’komission tiedonanto’, mukaan käytännön syistä ei ole mahdollista käsitellä pyyntöjä, joissa kantamatta jäävien tullien määräksi arvioidaan alle 15 000 euroa vuodessa. Voimassa olevien suspensioiden pakollisesta uudelleentarkastelusta on käynyt ilmi, ettei tuonti ole saavuttanut vahvistettua raja-arvoa 71 tuotteen osalta. Kyseiset suspensiot olisi sen vuoksi poistettava mainitusta liitteestä. Siitä olisi lisäksi poistettava 27 suspensiota, sillä asianomaisten tuotteiden tullit poistettiin informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentamista koskevan julistuksen muodossa tehdyllä sopimuksella.

(5)

Selkeyden vuoksi ja tehtävien muutosten lukumäärän huomioon ottamiseksi asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite olisi korvattava.

(6)

Asetus (EU) N:o 1387/2013 olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Autonomisen suspensiojärjestelmän soveltamisen keskeytymisen välttämiseksi ja komission tiedonannossa vahvistettujen sääntöjen noudattamiseksi asianomaisten tässä asetuksessa säädettyjen asianomaisten tuotteiden suspensioita koskevia muutoksia on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2017. Tämän asetuksen olisi sen vuoksi tultava voimaan kiireellisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. SÓLYMOS


(1)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1387/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta ja asetuksen (EU) N:o 1344/2011 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  EUVL L 161, 18.6.2016, s. 4.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1821, annettu 6 päivänä lokakuuta 2016, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 294, 28.10.2016, s. 1).

(4)  EUVL C 363, 13.12.2011, s. 6.


LIITE

”LIITE

CN-koodi

Taric

Tavaran kuvaus

Autonominen tulli

Paljousyksikkö

Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä

ex 0709 59 10

10

Tuoreet tai jäähdytetyt kantarellit, muuta käsittelyä kuin pelkkää vähittäismyyntipakkauksiin pakkaamista varten tarkoitetut (1)  (2)

0  %

31.12.2020

ex 0710 21 00

10

Pisum sativum -lajin herneet palkoineen, Hortense axiphium -lajiketta, jäädytetyt, paksuus enintään 6 mm, valmisruokien valmistuksessa palkoineen käytettävät (1)  (2)

0  %

31.12.2018

ex 0710 80 95

50

Bambunidut, jäädytetyt, ei vähittäismyyntipakkauksissa

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 0711 59 00

11

Muut kuin Agaricus-, Calocybe-, Clitocybe-, Lepista-, Leucoagaricus-, Leucopaxillus-, Lyophyllum- ja Tricholoma-sukuiset sienet, säilötty väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, säilyketeollisuuden käyttöön (2)

0  %

31.12.2021

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Muut kuin Agaricus-sukuiset sienet, kuivatut, kokonaisena tai tunnistettavina viipaleina tai paloina, muuta käsittelyä kuin pelkkää vähittäismyyntipakkauksiin pakkaamista varten tarkoitetut (1)  (2)

0  %

31.12.2018

ex 0804 10 00

30

Tuoreet tai kuivatut taatelit, juoma- tai elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistukseen (ei kuitenkaan pakkaamiseen) tarkoitetut (2)

0  %

31.12.2018

ex 0810 40 50

10

Vaccinium macrocarpon -lajin tuoreet karpalot, juoma- tai elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistukseen (ei kuitenkaan pakkaamiseen) tarkoitetut (2)

0  %

31.12.2018

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Vaccinium-sukuiset hedelmät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

0  %

31.12.2018

ex 0811 90 95

20

Boysenmarjat, jäädytetyt, lisättyä sokeria sisältämättömät, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa

0  %

31.12.2018

ex 0811 90 95

30

Ananakset (Ananas comosus), paloitellut, jäädytetyt

0  %

31.12.2018

ex 0811 90 95

40

Kiulukat eli ruusunmarjat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut:

alanimikkeen 3823 19 10 teolliset monokarboksyylirasvahapot,

nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterit,

alanimikkeiden 2905 17 , 2905 19 ja 3823 70 rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut,

alanimikkeen 2905 16 rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut,

alanimikkeen 3823 11 00 steariinihappo,

nimikkeen 3401 tavarat, tai

nimikkeen 2915 erittäin puhtaat rasvahapot (2)

0  %

31.12.2017

ex 1512 19 10

10

Puhdistettu safloriöljy (CAS RN 8001-23-8), joka on tarkoitettu seuraavien tuotteiden valmistukseen:

nimikkeen 3823 konjugoitu linolihappo tai

nimikkeen 2916 linolihapon etyyli- tai metyyliesterit (2)

0  %

31.12.2020

ex 1515 90 99

92

Kasviöljy, puhdistettu, jossa on vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia dokosaheksaeenihappoa

0  %

31.12.2018

ex 1516 20 96

20

Jojobaöljy, joka on hydrattu ja vaihtoesteröity mutta jota ei ole enempää kemiallisesti muunnettu eikä teksturoitu

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 1517 90 99

10

Kasviöljy, puhdistettu, jossa on vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 12 mutta enintään 65 painoprosenttia dokosaheksaeenihappoa ja joka on vakioitu runsaasti öljyhappoa sisältävällä auringonkukkaöljyllä (HOSO)

0  %

31.12.2021

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Jauheena oleva valmiste, joka sisältää:

vähintään 15 mutta enintään 35 painoprosenttia vehnästä saatua maltodekstriiniä,

vähintään 15 mutta enintään 35 painoprosenttia heraa (maitoseerumia),

vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia puhdistettua, valkaistua, hajuttomaksi tehtyä ja hydraamatonta auringonkukkaöljyä,

vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia kypsytettyä sumutuskuivattua juustoseosta,

vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia kirnupiimää, ja

vähintään 0,1 mutta enintään 10 painoprosenttia natriumkaseinaattia, dinatriumfosfaattia, maitohappoa

0  %

31.12.2018

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Läpinäkyvät nuudelit, paloiksi leikatut, pavuista (Vigna radiata (L.) Wilczek) valmistetut, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa

0  %

31.12.2018

ex 2005 91 00

10

Valmistetut tai säilötyt bambunversot, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 5 kg

0  %

31.12.2018

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

81

91

Keittämällä valmistettu acerolakirsikkasosetiiviste:

Malpighia spp. -lajia,

sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia

elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

9  % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

82

92

Keittämällä valmistettu hapatettu banaanisosetiiviste:

Musa cavendish -lajia,

sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia

elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

11,5 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Keittämällä valmistettu mangososetiiviste:

Mangifera spp. -suvun hedelmistä,

sokeripitoisuus enintään 30 painoprosenttia

elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

6 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Keittämällä valmistettu papaijasosetiiviste:

Carica spp. -lajia,

sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia

elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

7,8 % (3)

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Keittämällä valmistettu guavasosetiiviste:

Psidium spp. -lajia,

sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia

elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

6 % (3)

31.12.2017

ex 2008 93 91

20

Makeutetut kuivatut karpalot, jotka on tarkoitettu elintarvikejalostusteollisuuden tuotteiden valmistusta, mutta ei pakkaamista varten (4)

0  %

31.12.2017

ex 2008 99 48

94

Mangosose

ei tiivisteestä valmistettu

Mangifera-suvun mangosta valmistettu

Brix-arvo vähintään 14 mutta enintään 20

juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

6  %

31.12.2020

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Siemenetön boysenmarjasose, lisättyä alkoholia sisältämätön, lisättyä sokeria sisältävä tai sisältämätön

0  %

31.12.2019

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Suolavedessä olevat ryöpätyt Karakishmish-suvun viininlehdet,

joiden suolapitoisuus on yli 6 painoprosenttia,

joiden happoisuus on vähintään 0,1 mutta enintään 1,4 painoprosenttia sitruunahappomonohydraattina ilmaistuna, ja

myös jos niissä on natriumbentsoaattia enintään 2 000  mg/kg CODEX STAN 192-1995 -standardin mukaisesti,

riisillä täytettyjen viininlehtikääryleiden valmistukseen tarkoitetut (2)

0  %

31.12.2017

ex 2008 99 91

20

Vesipähkinät (Eleocharis dulcis tai Eleocharis tuberosa) kuoritut, pestyt, valkaistut, viilennetyt ja yksittäin pakastetut, elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistuksessa tapahtuvaa muuta käsittelyä kuin pelkkää pakkaamista varten tarkoitetut (1)  (2)

0 % (3)

31.12.2020

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananasmehu

ei tiivisteestä valmistettu

Ananas-suvun ananaksesta valmistettu

Brix-arvo vähintään 11 mutta enintään 16

juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

8  %

31.12.2020

ex 2009 49 30

91

Ananasmehu, muuna kuin jauheena

Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67

arvo yli 30 €/100 kg netto

lisättyä sokeria sisältävä

elintarvike- tai juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0  %

31.12.2019

ex 2009 81 31

10

Karpalomehutiiviste

Brix-arvo vähintään 40 mutta enintään 66

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa

0  %

31.12.2019

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Passiohedelmämehu ja passiohedelmämehutiiviste, myös jäädytetty:

Brix-arvo vähintään 13,7 ja enintään 55,

arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto,

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa, ja

lisättyä sokeria sisältävä

elintarvike- tai juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2009 89 79

20

Jäädytetty boysenmarjamehutiiviste, jonka Brix-arvo on vähintään 61 mutta enintään 67, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa

0  %

31.12.2021

ex 2009 89 79

30

Jäädytetty acerolakirsikkamehutiiviste

Brix-arvo yli 48 mutta enintään 67,

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2009 89 79

85

Acaimarjamehutiiviste

Euterpe oleracea -lajin acaimarjasta valmistettu,

jäädytetty,

makeuttamaton,

muuna kuin jauheena,

Brix-arvo vähintään 23 mutta enintään 32,

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 10 kg

0  %

31.12.2021

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Passiohedelmämehu ja passiohedelmämehutiiviste, myös jäädytetty:

Brix-arvo vähintään 10 ja enintään 13,7,

arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto,

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa, ja

jossa ei ole lisättyä sokeria

elintarvike- tai juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2009 89 99

96

Kookosmehu

käymätön,

ei sisällä lisättyä alkoholia tai sokeria, ja

tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 20 litraa (1)

0  %

31.12.2021

ex 2106 10 20

20

Soijaproteiinitiiviste, jonka proteiinipitoisuus kuivapainon perusteella laskettuna on vähintään 65 mutta enintään 90 painoprosenttia, jauheena tai teksturoituna

0  %

31.12.2018

ex 2106 10 20

30

Soijaproteiini-isolaattiin perustuva valmiste, jossa on vähintään 6,6 mutta enintään 8,6 painoprosenttia kalsiumfosfaattia

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2106 90 92

45

Valmiste, joka sisältää

enemmän kuin 30 mutta enintään 35 painoprosenttia lakritsauutetta,

enemmän kuin 65 mutta enintään 70 painoprosenttia trikapryliiniä (glyseriinitrikaprylaattia),

jossa on vähintään 3 ja enintään 4 painoprosenttia glabridiinia

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2519 90 10

10

Sulatettu magnesiumoksidi (magnesia), puhtausaste vähintään 94 painoprosenttia

0  %

31.12.2021

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Ksylenooli-isomeerien ja etyylifenoli-isomeerien seos, jonka kokonaisksylenoolipitoisuus on vähintään 62 mutta alle 95 painoprosenttia

0  %

31.12.2019

ex 2707 99 99

10

Raskaat ja keskiraskaat öljyt, joissa aromaattisten aineiden osuus on muiden kuin aromaattisten aineiden osuutta suurempi, ja jotka on tarkoitettu jalostamon raaka-aineeksi jossakin 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa kuvatussa tietyssä käsittelyssä (2)

0  %

31.12.2018

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

10

30

Katalyyttisesti vetyisomeroitu perusöljy, josta on poistettu vaha ja joka koostuu hydratuista, erittäin isoparafiinisista hiilivedyistä ja jossa on

vähintään 90 painoprosenttia tyydyttyneitä hiilivetyjä, ja

enintään 0,03 painoprosenttia rikkiä

ja jonka viskositeetti-indeksi on vähintään 80

0  %

31.12.2018

ex 2710 19 99

20

Katalyyttinen perusöljy, josta on poistettu vaha ja joka on syntetisoitu kaasumaisista hiilivedyistä, minkä jälkeen sille on suoritettu raskaan parafiinin muuntoprosessi (HPC), ja

jossa on enintään 1 mg/kg rikkiä

jossa on yli 99 painoprosenttia tyydytettyjä hiilivetyjä

jossa on yli 75 painoprosenttia n- ja isoparafiinisia hiilivetyjä, joiden hiiliketjun pituus on vähintään 18 mutta enintään 50; ja

joiden kinemaattinen viskositeetti on 40 °C:n lämpötilassa yli 6,5 mm2/s, tai

joiden kinemaattinen viskositeetti on 40 °C:n lämpötilassa yli 11 mm2/s ja viskositeetti-indeksi vähintään 120

0  %

31.12.2019

ex 2804 50 90

10

Tellurium, jonka puhtausaste on vähintään 99,99 mutta enintään 99,999 painoprosenttia (CAS RN 13494-80-9)

0  %

31.12.2018

2804 70 00

 

Fosfori

0  %

31.12.2018

ex 2805 12 00

10

Kalsium, puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia, jauheena tai lankana (CAS RN 7440-70-2)

0  %

31.12.2020

ex 2805 19 90

20

Litiummetalli, puhtausaste vähintään 98,8 painoprosenttia (CAS RN 7439-93-2)

0  %

31.12.2017

ex 2805 30 10

10

Ceriumin ja muiden harvinaisten maametallien lejeerinki, joka sisältää vähintään 47 painoprosenttia ceriumia

0  %

31.12.2018

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia

0  %

31.12.2020

ex 2811 19 80

10

Sulfamidihappo (CAS RN 5329-14-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2811 19 80

20

Jodivety (CAS RN 10034-85-2)

0  %

31.12.2021

ex 2811 19 80

30

Fosforihapoke (CAS RN 10294-56-1) / fosfonihappo (CAS RN 13598-36-2) tarkoitettu käytettäväksi ainesosana polyvinyylikloriditeollisuuden lisäaineiden tuotannossa (2)

0  %

31.12.2017

ex 2811 22 00

10

Piidioksidi (CAS RN 7631-86-9), jauheena, suuren erotuskyvyn nestekromatografiassa (HPLC) tarvittavien kolonnien ja näytteenkäsittelypatruunoiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0  %

31.12.2018

ex 2811 22 00

60

Kalsinoitu amorfinen piidioksidijauhe

jonka hiukkaskoko on enintään 20 μm ja

jollaista käytetään polyeteenin valmistukseen

0  %

31.12.2019

ex 2811 22 00

70

Amorfinen piidioksidi (CAS RN 60676-86-0),

jauheena

puhtausaste vähintään 99,7 painoprosenttia

raekokomediaani vähintään 0,7 mutta enintään 2,1 μm

70 % hiukkasista ovat sellaisia, että niiden läpimitta on enintään 3 μm

0  %

31.12.2020

ex 2812 90 00

10

Typpitrifluoridi (CAS RN 7783-54-2)

0  %

31.12.2018

ex 2816 40 00

10

Bariumhydroksidi (CAS RN 17194-00-2)

0  %

31.12.2017

ex 2818 10 91

20

Sintrattu korundi, rakenteeltaan mikrokiteinen, joka koostuu alumiinioksidista (CAS RN 1344-28-1), magnesiumaluminaatista (CAS RN 12068-51-8) ja harvinaisten maametallien (yttrium, lantaani ja neodyymi) aluminaateista seuraavina pitoisuuksina (oksideina laskettuna):

vähintään 94 mutta alle 98,5 painoprosenttia alumiinioksidia

2 (± 1,5) painoprosenttia magnesiumoksidia

1 (± 0,6) painoprosenttia yttriumoksidia,

ja

joko 2 (± 1,2) painoprosenttia lantaanioksidia, tai

2 (± 1,2) painoprosenttia lantaanioksidia ja neodyymioksidia,

ja jonka kokonaispainosta alle puolella on hiukkaskoko yli 10 mm

0  %

31.12.2020

ex 2818 20 00

10

Aktivoitu alumiinioksidi, jonka ominaispinta-ala on vähintään 350 m2/g

0  %

31.12.2019

ex 2818 30 00

20

Alumiinihydroksidi (CAS RN 21645-51-2)

jauheena

puhtausaste vähintään 99,5 painoprosenttia

hajoamispiste vähintään 263 °C

hiukkaskoko 4 μm (± 1 μm)

Na2O-sisältö yhteensä enintään 0,06 painoprosenttia

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2818 30 00

30

Alumiinihydroksidioksidi (CAS RN 1318-23-6) böhmiitin tai pseudoböhmiitin muodossa

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2819 90 90

10

Metallurgiassa käytettävä dikromitrioksidi (2) (CAS RN 1308-38-9)

0  %

31.12.2021

ex 2823 00 00

10

Titaanidioksidi (CAS RN 13463-67-7)

puhtausaste vähintään 99,9 painoprosenttia

keskimääräinen raekoko vähintään 0,7 mutta enintään 2,1 μm

0  %

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Titaanidioksidi (CAS RN 13463-67-7), puhtausaste vähintään 99,7 painoprosenttia

yhteensä enintään 0,005 painoprosenttia kaliumia ja natriumia (ilmaistaan natriumina ja alkuainekaliumina) sisältävä

enintään 0,01 painoprosenttia fosforia (ilmaistaan alkuainefosforina) sisältävä

metallurgiassa käytettäväksi tarkoitettu (2)

0  %

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Hydroksyyliammoniumkloridi (CAS RN 5470-11-1)

0  %

31.12.2017

 (*1)2825 30 00

 

Vanadiinioksidit ja -hydroksidit

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2825 50 00

20

Kupari(I tai II)oksidi, joka sisältää vähintään 78 painoprosenttia kuparia ja enintään 0,03 painoprosenttia kloridia

0  %

31.12.2018

ex 2825 50 00

30

Kupari(II)oksidi (CAS RN 1317-38-0), hiukkaskoko enintään 100 nm

0  %

31.12.2020

ex 2825 60 00

10

Zirkoniumdioksidi (CAS RN 1314-23-4)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2825 70 00

10

Molybdeenitrioksidi (CAS RN 1313-27-5)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2826 19 90

10

Volframiheksafluoridi (CAS RN 7783-82-6), jonka puhtausaste on vähintään 99,9 painoprosenttia

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2827 39 85

10

Kuparimonokloridi (CAS RN 7758-89-6), puhtausaste vähintään 96 mutta enintään 99 painoprosenttia

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2827 39 85

20

Antimonipentakloridi (CAS RN 7647-18-9), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia

0  %

31.12.2021

ex 2827 39 85

40

Bariumklorididihydraatti (CAS RN 10326-27-9)

0  %

31.12.2018

ex 2827 49 90

10

Zirkoniumdikloridioksidi, hydrattu

0  %

31.12.2018

ex 2827 60 00

10

Natriumjodidi (CAS RN 7681-82-5)

0  %

31.12.2019

ex 2830 10 00

10

Dinatriumtetrasulfidi, joissa on enintään 38 painoprosenttia natriumia kuiva-aineesta laskettuna

0  %

31.12.2018

ex 2833 29 80

20

Mangaanisulfaattimonohydraatti (CAS RN 10034-96-5)

0  %

31.12.2018

ex 2833 29 80

30

Zirkoniumsulfaatti (CAS RN 14644-61-2)

0  %

31.12.2020

ex 2835 10 00

10

Natriumhypofosfiittimonohydraatti (CAS RN 10039-56-2)

0  %

31.12.2017

ex 2835 10 00

20

Natriumhypofosfiitti (CAS RN 7681-53-0)

0  %

31.12.2018

ex 2836 91 00

20

Litiumkarbonaatti, sisältäen yhtä tai useampaa seuraavista epäpuhtauksista annettuina pitoisuuksina:

vähintään 2 mg/kg arseenia,

vähintään 200 mg/kg kalsiumia,

vähintään 200 mg/kg klorideja,

vähintään 20 mg/kg rautaa,

vähintään 150 mg/kg magnesiumia,

vähintään 20 mg/kg raskasmetalleja,

vähintään 300 mg/kg kaliumia,

vähintään 300 mg/kg natriumia,

vähintään 200 mg/kg sulfaatteja,

määritettynä Euroopan farmakopeassa määriteltyjen menetelmien mukaisesti

0  %

31.12.2018

ex 2836 99 17

30

Emäksinen zirkonium(IV)karbonaatti (CAS RN 57219-64-4 tai 37356-18-6), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia

0  %

31.12.2018

ex 2837 19 00

20

Kuparisyanidi (CAS RN 544-92-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2837 20 00

10

Tetranatriumheksasyanoferraatti (II) (CAS RN 13601-19-9)

0  %

31.12.2021

ex 2837 20 00

20

Ammoniumrauta(III)heksasyanoferraatti (II) (CAS RN 25869-00-5)

0  %

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Dinatriumdisilikaatti (CAS RN 13870-28-5)

0  %

31.12.2017

ex 2839 90 00

20

Kalsiumsilikaatti (CAS RN 1344-95-2)

0  %

31.12.2018

ex 2840 20 90

10

Sinkkiboraatti (CAS RN 12767-90-7)

0  %

31.12.2020

ex 2841 70 00

10

Diammoniumtetraoksomolybdaatti(2-) (CAS RN 13106-76-8)

0  %

31.12.2018

ex 2841 70 00

20

Diammoniumtridekaoksotetramolybdaatti(2-) (CAS RN 12207-64-6)

0  %

31.12.2019

ex 2841 70 00

30

Heksa-ammoniumheptamolybdaatti, vedetön (CAS RN 12027-67-7) tai tetrahydraattina (CAS RN 12054-85-2)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2841 70 00

40

Diammoniumdimolybdaatti (CAS RN 27546-07-2)

0  %

31.12.2021

ex 2841 80 00

10

Diammoniumvolframaatti (CAS RN 11120-25-5)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2841 90 85

10

Litiumkoboltti(III)oksidi (CAS RN 12190-79-3), kobolttipitoisuus vähintään 59 prosenttia

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2841 90 85

20

Kaliumtitaanioksidi (CAS RN 12056-51-8) jauheena, puhtausaste vähintään 99 prosenttia

0  %

31.12.2018

ex 2842 10 00

10

Synteettinen beeta-zeoliitti-jauhe

0  %

31.12.2018

ex 2842 10 00

20

Synteettinen chabazite-zeoliittijauhe

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2842 10 00

40

Alumiinofosfaatti-18-zeoliitti, katalyyttisten valmisteiden valmistukseen tarkoitettu (CAS RN 1318-02-1) (2)

0  %

31.12.2021

ex 2842 90 10

10

Natriumselenaatti (CAS RN 13410-01-0)

0  %

31.12.2019

2845 10 00

 

Raskas vesi (deuteriumoksidi) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0  %

31.12.2018

2845 90 10

 

Deuterium ja deuteriumyhdisteet; vety ja sen yhdisteet, deuteriumilla rikastettuina; näitä tuotteita sisältävät seokset ja liuokset (Euratom)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2845 90 90

10

Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0  %

31.12.2021

ex 2845 90 90

20

Vesi, joka on rikastettu vähintään 95-prosenttisesti happi-18:lla (CAS RN 14314-42-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2845 90 90

30

(13C)Hiilimonoksidi (CAS RN 1641-69-6)

0  %

31.12.2021

ex 2845 90 90

40

Rautaboridi, jossa on yli 95 painoprosenttia boori-10:tä (CAS RN 200513-39-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Harvinaisten maalajien tiiviste, jossa on vähintään 60 mutta enintään 95 painoprosenttia harvinaisia maaoksideja ja enintään 1 painoprosentti (kutakin) zirkoniumoksidia, alumiinioksidia tai rautaoksidia, ja jonka hehkutushäviö on vähintään 5 painoprosenttia

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2846 10 00

20

Diceriumtrikarbonaatti (CAS RN 537-01-9), myös hydrattu

0  %

31.12.2018

ex 2846 10 00

30

Ceriumlantaanikarbonaatti, myös hydrattu

0  %

31.12.2018

2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

 

Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, muut kuin alanimikkeen 2846 10 00 yhdisteet

0  %

31.12.2018

ex 2850 00 20

10

Silaani (CAS RN 7803-62-5)

0  %

31.12.2018

ex 2850 00 20

20

Arsiini (CAS RN 7784-42-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2850 00 20

30

Titaaninitridi (CAS RN 25583-20-4), hiukkaskoko enintään 250 nm

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2850 00 20

40

Germaniumtetrahydridi (CAS RN 7782-65-2)

0  %

31.12.2021

ex 2850 00 20

50

Natriumtetrahydroboraatti (CAS RN 16940-66-2),

jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia,

jossa on enintään 10 ppm rautaa,

ja joka on tarkoitettu happieristepolymeeritavaroiden valmistuksessa käytettäväksi lisäaineeksi (2)

0  %

31.12.2017

ex 2850 00 60

10

Natriumatsidi (CAS RN 26628-22-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2853 90 90

20

Fosfiini (CAS RN 7803-51-2)

0  %

31.12.2018

ex 2903 39 19

10

1-Bromi-2-metyylipropaani (CAS RN 78-77-3), jonka puhtausaste on vähintään 99,0 prosenttia ja joka sisältää enintään

0,25 prosenttia sec-butyylibromidia

0,06 prosenttia n-butyylibromidia

0,06 prosenttia n-propyylibromidia

0  %

31.12.2018

2903 39 21

 

Difluorimetaani (CAS RN 75-10-5)

0  %

31.12.2020

ex 2903 39 24

10

Pentafluorietaani (CAS RN 354-33-6)

0  %

31.12.2019

ex 2903 39 26

10

1,1,1,2-Tetrafluorietaaniraaka-aine, joka on tarkoitettu lääkelaatuiseen tuotantoon ja jonka kuvaus on seuraava:

painosta enintään 600 ppm 1,1,2,2-tetrafluorietaania (R134),

painosta enintään 5 ppm 1,1,1-trifluorietaania (R143 a),

painosta enintään 2 ppm R125 (pentafluorietaania),

painosta enintään 100 ppm 1-kloori-1,2,2,2-tetrafluorietaania (R124),

painosta enintään 30 ppm 1,2-diklooritetrafluorietaania (R114),

painosta enintään 50 ppm 1,1-diklooritetrafluorietaania (R114a),

painosta enintään 250 ppm 1-kloori-2,2,2-trifluorietaania (R133a),

painosta enintään 2 ppm klooridifluorimetaania (R22),

painosta enintään 2 ppm klooripentafluorietaania (R115),

painosta enintään 2 ppm diklooridifluorimetaania (R12),

painosta enintään 20 ppm metyylikloridia (R40),

painosta enintään 20 ppm 1,1,1,2,2-pentafluoripropaania (R245cb),

painosta enintään 20 ppm klooridifluoribromimetaania (R12B1),

painosta enintään 20 ppm difluorimetaania (R32),

painosta enintään 15 ppm kloorifluorimetaania (R31),

painosta enintään 10 ppm 1,1-difluorietaania (R152a),

painosta enintään 20 ppm 1-kloori-2 fluorieteeniä (1131),

painosta enintään 20 ppm 1-kloori-2,2-difluorieteeniä (1122),

painosta enintään 3 ppm 2,3,3,3-tetrafluoripropeenia (1234yf),

painosta enintään 3 ppm 3,3,3 trifluoripropeenia (1243zf),

painosta enintään 3 ppm 1-kloori-1,2-difluorieteeniä (1122a),

painosta enintään 4,5 ppm 2,3,3,3-tetrafluoripropeenia + 1-kloori-1,2-difluorieteeniä + 3,3,3-trifluoripropeenia (1234yf+1122a+1243zf),

painosta yksittäisiä tuntemattomia tai muulla tavoin erittelemättömiä kemikaaleja enintään 3 ppm,

painosta tuntemattomia tai muulla tavoin erittelemättömiä kemikaaleja yhteensä enintään 10 ppm,

painosta vettä enintään 10 ppm,

happopitoisuus painosta enintään 0,1 ppm,

halogenidejä ei havaittu,

korkeassa lämpötilassa kiehuvia aineita enintään 0,01 painoprosenttia,

haju: ei pahanhajuinen,

ja joka on tarkoitus jatkopuhdistaa HFC 134a:n sisäänhengityksen mahdollistavan puhtausasteen saavuttamiseksi hyviä valmistustapoja (GMP) noudattaen tuotettu ja käyttää sellaisten lääketieteellisten aerosolien ponneaineena, joiden sisältö viedään suu- tai nenäonteloihin ja/tai hengitysteihin (CAS RN 811-97-2) (2)

0  %

31.12.2019

ex 2903 39 27

10

1,1,1,3,3-Pentafluoripropaani (CAS RN 460-73-1)

0  %

31.12.2018

ex 2903 39 28

10

Hiilitetrafluoridi (tetrafluorimetaani) (CAS RN 75-73-0)

0  %

31.12.2018

ex 2903 39 28

20

Perfluorietaani (CAS RN 76-16-4)

0  %

31.12.2018

ex 2903 39 29

10

1H-Perfluoriheksaani (CAS RN 355-37-3)

0  %

31.12.2018

2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluoriprop-1-eeni (2,3,3,3-tetrafluoripropeeni) (CAS RN 754-12-1)

0  %

31.12.2017

ex 2903 39 35

10

Trans-1,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni (Trans-1,3,3,3-tetrafluoripropeeni) (CAS RN 1645-83-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 39 39

10

Perfluori(4-metyyli-2-penteeni) (CAS RN 84650-68-0)

0  %

31.12.2021

ex 2903 39 39

20

(Perfluoributyyli)etyleeni (CAS RN 19430-93-4)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 39 39

30

Heksafluoripropeeni (CAS RN 116-15-4)

0  %

31.12.2021

ex 2903 74 00

10

2-Kloori-1,1-difluorietaani (CAS RN 338-65-8)

0  %

31.12.2020

ex 2903 77 60

10

1,1,1-Triklooritrifluorietaani (CAS RN 354-58-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 77 90

10

Trifluorikloorietyleeni (CAS RN 79-38-9)

0  %

31.12.2021

ex 2903 79 30

10

Trans-1-kloori-3,3,3-trifluoripropeeni (CAS RN 102687-65-0)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2903 89 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekaklooripentasyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dieeni (CAS RN 13560-89-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 89 80

40

Heksabromisyklododekaani

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2903 89 80

50

Kloorisyklopentaani (CAS RN 930-28-9)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2903 99 80

15

4-Bromi-2-kloori-1-fluoribentseeni (CAS RN 60811-21-4)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2903 99 80

20

1,2-Bis(pentabromifenyyli)etaani (CAS RN 84852-53-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 99 80

40

2,6-Diklooritolueeni, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia ja joka sisältää:

enintään 0,001 mg/kg tetraklooridibentsodioksiineja,

enintään 0,001 mg/kg tetraklooridibentsofuraaneja,

enintään 0,2 mg/kg tetraklooribifenyylejä

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 99 80

50

Fluoribentseeni (CAS RN 462-06-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 99 80

75

Alfa,alfa,alfa-trifluori-3-klooritolueeni (CAS RN 98-15-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2903 99 80

80

1-Bromi-3,4,5-trifluoribentseeni (CAS RN 138526-69-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2903 99 80

85

2-Bromi-9H-fluoreeni(CAS RN 1133-80-8)

0  %

31.12.2018

ex 2904 10 00

30

Natrium-p-styreenisulfonaatti (CAS RN 2695-37-6)

0  %

31.12.2019

ex 2904 10 00

50

Natrium-2-metyyliprop-2-eeni-1-sulfonaatti (CAS RN 1561-92-8)

0  %

31.12.2019

ex 2904 20 00

10

Nitrometaani (CAS RN 75-52-5)

0  %

31.12.2020

ex 2904 20 00

20

Nitroetaani (CAS RN 79-24-3)

0  %

31.12.2020

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropaani (CAS RN 108-03-2)

0  %

31.12.2020

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropaani (CAS RN 79-46-9)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2904 91 00

10

Trikloorinitrometaani (CAS RN 76-06-2), tarkoitettu alanimikkeen 3808 92 tuotteiden valmistukseen (2)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2904 99 00

20

1-Kloori-2,4-dinitrobentseeni (CAS RN 97-00-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2904 99 00

25

Difluorimetaanisulfonyylikloridi (CAS RN 1512-30-7)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2904 99 00

30

Tosyylikloridi (CAS RN 98-59-9)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2904 99 00

35

1-Fluori-4-nitrobentseeni (CAS RN 350-46-9)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2904 99 00

40

4-Klooribentseenisulfonyylikloridi (CAS RN 98-60-2)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2904 99 00

50

Etaanisulfonyylikloridi (CAS RN 594-44-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2904 99 00

60

4,4'-Dinitrostilbeeni-2,2'-disulfonihappo (CAS RN 128-42-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2904 99 00

70

1-Kloori-4-nitrobentseeni (CAS RN 100-00-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2904 99 00

80

1-Kloori-2-nitrobentseeni (CAS RN 88-73-3)

0  %

31.12.2019

ex 2905 11 00

10

Metanoli (CAS RN 67-56-1), jonka puhtausaste on vähintään 99,85 painoprosenttia

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2905 11 00

20

Metyylimetaanisulfonaatti (CAS RN 66-27-3)

0  %

31.12.2021

ex 2905 19 00

11

Kalium-tert-butanolaatti (CAS RN 865-47-4), myös yhdistetyn nimikkeistön 29 ryhmän 1 huomautuksen e) alakohdan mukaisena tetrahydofuraaniliuoksena

0  %

31.12.2018

ex 2905 19 00

20

Butyylititanaattimonohydraatti, homopolymeeri (CAS RN 162303-51-7)

0  %

31.12.2018

ex 2905 19 00

25

Tetra-(2-etyyliheksyyli)titanaatti (CAS RN 1070-10-6)

0  %

31.12.2018

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetyyliheptan-4-oli (CAS RN 108-82-7)

0  %

31.12.2018

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetyyliheptan-2-oli (CAS RN 13254-34-7)

0  %

31.12.2019

ex 2905 19 00

70

Titaanitetrabutanolaatti (CAS RN 5593-70-4)

0  %

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Titaanitetraisopropoksidi (CAS RN 546-68-9)

0  %

31.12.2017

ex 2905 19 00

85

Titaanitetraetanolaatti (CAS RN 3087-36-3)

0  %

31.12.2018

ex 2905 22 00

10

Linaloli (CAS RN 78-70-6), joka sisältää vähintään 90,7 painoprosenttia (3R)-(-)-linalolia (CAS RN 126-91-0)

0  %

31.12.2019

ex 2905 39 95

10

Propaani-1,3-dioli (CAS RN 504-63-2)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2905 39 95

20

Butaani-1,2-dioli (CAS RN 584-03-2)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetrametyyli-4,7-dekaanidioli (CAS RN 17913-76-7)

0  %

31.12.2021

ex 2905 39 95

40

Dekaani-1,10-dioli (CAS RN 112-47-0)

0  %

31.12.2017

ex 2905 39 95

50

2-Metyyli-2-propyylipropaani-1,3-dioli (CAS RN 78-26-2)

0  %

31.12.2018

ex 2905 49 00

10

Etylidyynitrimetanoli (CAS RN 77-85-0)

0  %

31.12.2020

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluorietanoli (CAS RN 75-89-8)

0  %

31.12.2019

ex 2906 19 00

10

Sykloheks-1,4-yleenidimetanoli (CAS RN 105-08-8)

0  %

31.12.2018

ex 2906 19 00

20

4,4'-Isopropylideenidisykloheksanoli (CAS RN 80-04-6)

0  %

31.12.2018

ex 2906 19 00

50

4-tert-Butyylisykloheksanoli (CAS RN 98-52-2)

0  %

31.12.2019

ex 2906 29 00

20

1-Hydroksimetyyli-4-metyyli-2,3,5,6-tetrafluoribentseeni (CAS RN 79538-03-7)

0  %

31.12.2018

ex 2906 29 00

30

2-Fenyylietanoli (CAS RN 60-12-8)

0  %

31.12.2017

ex 2906 29 00

40

2-Bromi-5-jodi-bentseenimetanoli (CAS RN 946525-30-0)

0  %

31.12.2020

ex 2907 12 00

20

Metakresolin (CAS RN 108-39-4) ja parakresolin (CAS RN 106-44-5) seos, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia

0  %

31.12.2019

ex 2907 12 00

30

p-Kresoli (CAS RN 106-44-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2907 15 90

10

2-Naftoli (CAS RN 135-19-3)

0  %

31.12.2021

ex 2907 19 10

10

2,6-Ksylenoli (CAS RN 576-26-1)

0  %

31.12.2019

ex 2907 19 90

20

Bifenyl-4-oli (CAS RN 92-69-3)

0  %

31.12.2018

ex 2907 21 00

10

Resorsinoli (CAS RN 108-46-3)

0  %

31.12.2018

ex 2907 29 00

15

6,6'-Di-tert-butyyli-4,4'-butylideenidi-m-kresoli (CAS RN 85-60-9)

0  %

31.12.2018

ex 2907 29 00

20

4,4'-(3,3,5-Trimetyylisykloheksyylideeni)difenoli (CAS RN 129188-99-4)

0  %

31.12.2018

ex 2907 29 00

25

4-Hydroksibentsyylialkoholi (CAS RN 623-05-2)

0  %

31.12.2019

ex 2907 29 00

30

4,4',4"-Etyylidyynitrifenoli (CAS RN 27955-94-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2907 29 00

45

2-Metyylihydrokinoni (CAS RN 95-71-6)

0  %

31.12.2021

ex 2907 29 00

50

6,6',6"-Trisykloheksyyli-4,4',4"-butaani-1,1,3-triyylitri(m-kresoli) (CAS RN 111850-25-0)

0  %

31.12.2018

ex 2907 29 00

55

Bifenyyli-2,2'-dioli (CAS RN 1806-29-7)

0  %

31.12.2017

ex 2907 29 00

65

2,2'-Metyleenibis(6-sykloheksyyli-p-kresoli) (CAS RN 4066-02-8)

0  %

31.12.2019

ex 2907 29 00

70

2,2',2",6,6',6"-Heksa-tert-butyyli-α,α',α"-(mesityleeni-2,4,6-triyyli)tri-p-kresoli (CAS RN 1709-70-2)

0  %

31.12.2018

ex 2907 29 00

85

Floroglusinoli, myös hydrattu

0  %

31.12.2018

ex 2908 19 00

10

Pentafluorifenoli (CAS RN 771-61-9)

0  %

31.12.2018

ex 2908 19 00

20

4,4'-(Perfluori-isopropylideeni)difenoli (CAS RN 1478-61-1)

0  %

31.12.2018

ex 2908 19 00

30

4-Kloorifenoli (CAS RN 106-48-9)

0  %

31.12.2019

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorifenoli (CAS RN 99627-05-1)

0  %

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorifenoli (CAS RN 371-41-5)

0  %

31.12.2020

ex 2908 99 00

30

4-Nitrofenoli (CAS RN 100-02-7)

0  %

31.12.2018

ex 2908 99 00

40

4,5-Dihydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo (CAS RN 148-25-4)

0  %

31.12.2017

ex 2909 19 90

20

Bis(2-kloorietyyli)eetteri (CAS RN 111-44-4)

0  %

31.12.2018

ex 2909 19 90

30

(Nonafluoributyyli)metyylieetterin tai (nonafluoributyyli)etyylieetterin isomeerien seos, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2909 19 90

50

3-Etoksi-perfluori-2-metyyliheksaani (CAS RN 297730-93-9)

0  %

31.12.2021

ex 2909 19 90

60

1-Metoksiheptafluoripropaani (CAS RN 375-03-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2909 20 00

10

Cedryylimetyylieetteri (CAS RN 19870-74-7)

0  %

31.12.2021

ex 2909 30 38

10

Bis(pentabromifenyyli)eetteri (CAS RN 1163-19-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2909 30 38

20

1,1'-Propaani-2,2-diyylibis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromipropoksi)bentseeni] (CAS RN 21850-44-2)

0  %

31.12.2021

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Metyylietylideeni)bis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromi-2-metyylipropoksi)]-bentseeni (CAS RN 97416-84-7)

0  %

31.12.2020

ex 2909 30 90

10

2-(Fenyylimetoksi)naftaleeni (CAS RN 613-62-7)

0  %

31.12.2019

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-metyylifenoksi)etaani (CAS RN 54914-85-1)

0  %

31.12.2019

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetoksitolueeni (CAS RN 6443-69-2)

0  %

31.12.2020

ex 2909 30 90

40

1-Kloori-2,5-dimetoksibentseeni (CAS RN 2100-42-7)

0  %

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Etoksi-2,3-difluoribentseeni (CAS RN 121219-07-6)

0  %

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoksi-2,3-difluoribentseeni (CAS RN 136239-66-2)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2909 30 90

70

O,O,O-1,3,5-trimetyyliresorsinoli (CAS RN 621-23-8)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2909 30 90

80

Oksifluorifeeni (ISO) (CAS RN 42874-03-3), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia

0  %

31.12.2021

ex 2909 49 80

10

1-Propoksipropan-2-oli (CAS RN 1569-01-3)

0  %

31.12.2020

ex 2909 50 00

10

4-(2-Metoksietyyli)fenoli (CAS RN 56718-71-9)

0  %

31.12.2018

ex 2909 50 00

20

Ubikinoli (CAS RN 992-78-9)

0  %

31.12.2020

ex 2909 60 00

10

Bis(α,α-dimetyylibentsyyli)peroksidi (CAS RN 80-43-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2909 60 00

20

1,4-Di(2-tert-butyyliperoksi-isopropyyli)bentseeni (CAS RN 25155-25-3)

0  %

31.12.2017

ex 2909 60 00

30

3,6,9-Trietyyli-3,6,9-trimetyyli-1,4,7-triperoksonaani (CAS RN 24748-23-0), liuotettuna isoparafiinisiin hiilivetyihin

0  %

31.12.2019

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoksisykloheksaani (CAS RN 286-20-4)

0  %

31.12.2018

ex 2910 90 00

20

2-[(2-Metoksifenoksi)metyyli]oksiraani (CAS RN 2210-74-4)

0  %

31.12.2018

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoksipropan-1-oli (glysidoli) (CAS RN 556-52-5)

0  %

31.12.2018

ex 2910 90 00

50

2,3-Epoksipropyylifenyylieetteri (CAS RN 122-60-1)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2910 90 00

80

Allyyliglysidyylieetteri (CAS RN 106-92-3)

0  %

31.12.2021

ex 2911 00 00

10

Etoksi-2,2-difluorietanoli (CAS RN 148992-43-2)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2912 29 00

15

2,6,6-Trimetyylisyklohekseenikarbaldehydi (alfa- ja betaisomeerien seos) (CAS RN 52844-21-0)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2912 29 00

25

Isomeerien sekoitus, jossa on

85 (± 10) painoprosenttia 4-isobutyyli-2-metyylibentsaldehydiä (CAS RN 73206-60-7)

15 (± 10) painoprosenttia 2-isobutyyli-4-metyylilbentsaldehydiä (CAS RN 68102-28-3)

0  %

31.12.2021

ex 2912 29 00

50

4-Isobutyylibentsaldehydi (CAS RN 40150-98-9)

0  %

31.12.2017

ex 2912 29 00

60

3,4-Dimetyylibentsaldehydi (CAS RN 5973-71-7)

0  %

31.12.2018

ex 2912 29 00

70

4-tert-Butyylibentsaldehydi (CAS RN 939-97-9)

0  %

31.12.2018

ex 2912 29 00

80

4-Isopropyylibentsaldehydi (CAS RN 122-03-2)

0  %

31.12.2018

ex 2912 49 00

10

3-Fenoksibentsaldehydi (CAS RN 39515-51-0)

0  %

31.12.2018

ex 2912 49 00

20

4-Hydroksibentsaldehydi (CAS RN 123-08-0)

0  %

31.12.2017

ex 2912 49 00

30

Salisyylialdehydi (CAS RN 90-02-8)

0  %

31.12.2020

ex 2912 49 00

40

3-Hydroksi-p-anisaldehydi (CAS RN 621-59-0)

0  %

31.12.2020

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-oni (CAS RN 110-43-0)

0  %

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Metyylibutanoni (CAS RN 563-80-4)

0  %

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-oni (CAS RN 107-87-9)

0  %

31.12.2017

ex 2914 29 00

20

Sykloheksadek-8-enoni (CAS RN 3100-36-5)

0  %

31.12.2018

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-oni (CAS RN 6485-40-1)

0  %

31.12.2020

ex 2914 29 00

40

Kamferi

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 29 00

50

trans-β-Damaskoni (CAS RN 23726-91-2)

0  %

31.12.2021

ex 2914 39 00

15

2,6-Dimetyyli-1-indanoni (CAS RN 66309-83-9)

0  %

31.12.2019

ex 2914 39 00

25

1,3-Difenyylipropaani-1,3-dioni (CAS RN 120-46-7)

0  %

31.12.2019

ex 2914 39 00

30

Bentsofenoni (CAS RN 119-61-9)

0  %

31.12.2017

ex 2914 39 00

50

4-Fenyylibentsofenoni (CAS RN 2128-93-0)

0  %

31.12.2018

ex 2914 39 00

60

4-Metyylibentsofenoni (CAS RN 134-84-9)

0  %

31.12.2018

ex 2914 39 00

70

Bentsiili (CAS RN 134-81-6)

0  %

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4'-Metyyliasetofenoni (CAS RN 122-00-9)

0  %

31.12.2017

ex 2914 50 00

20

3'-Hydroksiasetofenoni (CAS RN 121-71-1)

0  %

31.12.2020

ex 2914 50 00

25

4'-Metoksiasetofenoni (CAS RN 100-06-1)

0  %

31.12.2018

ex 2914 50 00

30

2'-Hydroksiasetofenoni (CAS RN 118-93-4)

0  %

31.12.2018

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihydroksi-9-fluorienoni (CAS RN 42523-29-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroksifenyyli)butan-2-oni (CAS RN 5471-51-2)

0  %

31.12.2021

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroksibentsofenoni (CAS RN 10425-11-3)

0  %

31.12.2017

ex 2914 50 00

55

2,2',4,4'-Tetrahydroksibentsofenoni (CAS RN 131-55-5)

0  %

31.12.2018

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenyyliasetofenoni (CAS RN 24650-42-8)

0  %

31.12.2017

ex 2914 50 00

65

3-Metoksiasetofenoni (CAS RN 586-37-8)

0  %

31.12.2020

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Epoksi-3β-hydroksipregn-5-en-20-oni (CAS RN 974-23-2)

0  %

31.12.2017

ex 2914 50 00

75

7-Hydroksi-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenoni (CAS RN 22009-38-7)

0  %

31.12.2020

ex 2914 50 00

80

2',6'-Dihydroksiasetofenoni (CAS RN 699-83-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 50 00

85

4,4'-Dihydroksibentsofenoni (CAS RN 611-99-4)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2914 69 80

10

2-Etyyliantrakinoni (CAS RN 84-51-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 69 80

20

2-Pentyyliantrakinoni (CAS RN 13936-21-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2914 69 80

30

1,4-Dihydroksiantrakinoni (CAS RN 81-64-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 69 80

40

p-Bentsokinoni (CAS RN 106-51-4)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2914 69 80

50

2-(1,2-Dimetyylipropyyli)antrakinonin (CAS RN 68892-28-4) ja 2-(1,1-dimetyylipropyyli)antrakinonin (CAS RN 32588-54-8) reaktiomassa

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2914 79 00

15

1-(4-Metyylifenyyli)-4,4,4-trifluoributaani-1,3-dioni (CAS RN 720-94-5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2914 79 00

20

2,4'-Difluoribentsofenoni (CAS RN 342-25-6)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2914 79 00

25

1-(7-Bromi-9,9-difluori-9H-fluoren-2-yyli)-2-kloorietanoni (CAS RN 1378387-81-5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2914 79 00

40

Perfluori(2-metyylipentan-3-oni) (CAS RN 756-13-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 79 00

50

3'-Klooripropiofenoni (CAS RN 34841-35-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2914 79 00

60

4'-tert-Butyyli-2',6'-dimetyyli-3',5'-dinitroasetofenoni (CAS RN 81-14-1)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2914 79 00

65

1,4-bis(4-Fluoribentsoyyli)bentseeni (CAS RN 68418-51-9)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2914 79 00

70

4-Kloori-4'-hydroksibentsofenoni (CAS RN 42019-78-3)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2914 79 00

75

4,4'-Difluoribentsofenoni (CAS RN 345-92-6)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2914 79 00

80

Tetrakloori-p-bentsokinoni (CAS RN 118-75-2)

0  %

31.12.2018

ex 2915 29 00

10

Antimonitriasetaatti (CAS RN 6923-52-0)

0  %

31.12.2018

ex 2915 39 00

25

2-Metyylisykloheksyyliasetaatti (CAS RN 5726-19-2)

0  %

31.12.2018

ex 2915 39 00

40

tert-Butyyliasetaatti (CAS RN 540-88-5)

0  %

31.12.2018

ex 2915 39 00

50

3-Asetyylifenyyliasetaatti (CAS RN 2454-35-5)

0  %

31.12.2019

ex 2915 39 00

60

Dodek-8-enyyliasetaatti (CAS RN 28079-04-1)

0  %

31.12.2020

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienyyliasetaatti (CAS RN 54364-62-4)

0  %

31.12.2020

ex 2915 39 00

70

Dodek-9-enyyliasetaatti (CAS RN 16974-11-1)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2915 39 00

75

Isobornyyliasetaatti (CAS RN 125-12-2)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2915 39 00

80

1-Fenyylietyyliasetaatti (CAS RN 93-92-5)

0  %

31.12.2021

ex 2915 39 00

85

2-tert-Butyylisykloheksyyliasetaatti (CAS RN 88-41-5)

0  %

31.12.2018

ex 2915 60 19

10

Etyylibutyraatti (CAS RN 105-54-4)

0  %

31.12.2017

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetyylibutyryylikloridi (CAS RN 7065-46-5)

0  %

31.12.2017

ex 2915 90 70

45

Trimetyyliortoformiaatti (CAS RN 149-73-5)

0  %

31.12.2019

ex 2915 90 70

50

Allyyliheptanoaatti (CAS RN 142-19-8)

0  %

31.12.2019

ex 2915 90 70

55

Trietyyliortoformiaatti (CAS RN 122-51-0)

0  %

31.12.2018

ex 2915 90 70

60

Etyyli-6,8-dikloorioktanoaatti (CAS RN 1070-64-0)

0  %

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-Etyyli-2-metyylibutaanihappo (CAS RN 19889-37-3)

0  %

31.12.2020

ex 2915 90 70

75

2,2-Dimetyylibutyryylikloridi (CAS RN 5856-77-9)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2915 90 70

80

Etyylidifluoriasetaatti (CAS RN 454-31-9)

0  %

31.12.2021

ex 2916 12 00

10

2-tert-Butyyli-6-(3-tert-butyyli-2-hydroksi-5-metyylibentsyyli)-4-metyylifenyyliakrylaatti (CAS RN 61167-58-6)

0  %

31.12.2018

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-tert-pentyyli-6-[1-(3,5-di-tert-pentyyli-2-hydroksifenyyli)etyyli]fenyyliakrylaatti (CAS RN 123968-25-2)

0  %

31.12.2018

ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyylioksietoksi)etyyliakrylaatti (CAS RN 86273-46-3)

0  %

31.12.2017

ex 2916 13 00

10

Hydroksisinkkimetakrylaatti, jauheena (CAS RN 63451-47-8)

0  %

31.12.2020

ex 2916 13 00

20

Sinkkidimetakrylaatti, jauheena (CAS RN 13189-00-9)

0  %

31.12.2018

ex 2916 14 00

10

2,3-Epoksipropyylimetakrylaatti (CAS RN 106-91-2)

0  %

31.12.2018

ex 2916 14 00

20

Etyylimetakrylaatti (CAS RN 97-63-2)

0  %

31.12.2018

ex 2916 14 00

30

Allyylimetakrylaatti (CAS RN 96-05-9) ja sen isomeerit, joiden puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia jossa on

vähintään 0,01 mutta enintään 0,02 prosenttia allyylialkoholia (CAS RN 107-18-6)

vähintään 0,01 mutta enintään 0,1 prosenttia metakryylihappoa (CAS RN 79-41-4), ja

vähintään 0,5 mutta enintään 1 prosentti 4-metoksifenolia (CAS RN 150-76-5) (2)

0  %

31.12.2020

ex 2916 19 95

20

Metyyli-3,3-dimetyylipent-4-enoaatti (CAS RN 63721-05-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2916 19 95

40

Rehun valmistukseen tarkoitettu sorbiinihappo (CAS RN 110-44-1) (2)

0  %

31.12.2018

ex 2916 19 95

50

Metyyli 2-fluoriakrylaatti (CAS RN 2343-89-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2916 20 00

15

Transflutriini (ISO) (CAS RN 118712-89-3)

0  %

31.12.2021

ex 2916 20 00

50

Etyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyylipropenyyli)syklopropaanikarboksylaatti (CAS RN 97-41-6)

0  %

31.12.2018

ex 2916 20 00

60

3-Sykloheksyylipropionihappo (CAS RN 701-97-3)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2916 31 00

10

Bentsyylibentsoaatti (CAS RN 120-51-4)

0  %

31.12.2021

ex 2916 39 90

13

3,5-Dinitrobentsoehappo (CAS RN 99-34-3)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2916 39 90

15

2-Kloori-5-nitrobentsoehappo (CAS RN 2516-96-3)

0  %

31.12.2021

ex 2916 39 90

18

2,4-Dikloorifenyylietikkahappo (CAS RN 19719-28-9)

0  %

31.12.2019

ex 2916 39 90

20

3,5-Diklooribentsoyylikloridi (CAS RN 2905-62-6)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

23

(2,4,6-Trimetyylifenyyli)asetyylikloridi (CAS RN 52629-46-6)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2916 39 90

25

2-Metyyli-3-(4-fluorifenyyli)-propionyylikloridi (CAS RN 1017183-70-8)

0  %

31.12.2021

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimetyylibentsoyylikloridi (CAS RN 938-18-1)

0  %

31.12.2020

ex 2916 39 90

35

Metyyli 4-tert-butyylibentsoaatti (CAS RN 26537-19-9)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

38

6-Brominaftaleeni-2-karboksyylihappo (CAS RN 5773-80-8)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

4-Bromi-2,6-difluoribentsoyylikloridi (CAS RN 497181-19-8)

0  %

31.12.2020

ex 2916 39 90

48

3-Fluoribentsoyylikloridi (CAS RN 1711-07-5)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

50

3,5-Dimetyylibentsoyylikloridi (CAS RN 6613-44-1)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

51

3-Kloori-2-fluoribentsoehappo (CAS RN 161957-55-7)

0  %

31.12.2020

ex 2916 39 90

53

5-Jodi-2-metyylibentsoehappo (CAS RN 54811-38-0)

0  %

31.12.2020

ex 2916 39 90

55

4-tert-Butyylibentsoehappo (CAS RN 98-73-7)

0  %

31.12.2017

ex 2916 39 90

60

4-Etyylibentsoyylikloridi (CAS RN 16331-45-6)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

61

2-Fenyylivoihappo (CAS RN 90-27-7)

0  %

31.12.2020

ex 2916 39 90

70

Ibuprofeeni (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0  %

31.12.2018

ex 2916 39 90

75

m-Tolueenikarboksyylihappo (CAS RN 99-04-7)

0  %

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Trifluorofenyyli)etikkahappo (CAS RN 209995-38-0)

0  %

31.12.2017

ex 2917 11 00

20

Bis(p-metyylibentsyyli)oksalaatti (CAS RN 18241-31-1)

0  %

31.12.2018

ex 2917 11 00

30

Kobolttioksalaatti (CAS RN 814-89-1)

0  %

31.12.2019

ex 2917 19 10

10

Dimetyylimalonaatti (CAS RN 108-59-8)

0  %

31.12.2019

ex 2917 19 10

20

Dietyylimalonaatti (CAS RN 105-53-3)

0  %

31.12.2017

ex 2917 19 80

15

Dimetyyli but-2-yynidioaatti (CAS RN 762-42-5)

0  %

31.12.2018

ex 2917 19 80

20

Natrium-1,2-bis(sykloheksyylioksikarbonyyli)etaanisulfonaatti (CAS RN 23386-52-9)

0  %

31.12.2018

ex 2917 19 80

30

Eteenibrassylaatti (CAS RN 105-95-3)

0  %

31.12.2019

ex 2917 19 80

50

Tetradekaanidihappo (CAS RN 821-38-5)

0  %

31.12.2020

ex 2917 19 80

70

Itakonihappo (CAS RN 97-65-4)

0  %

31.12.2018

ex 2917 20 00

30

1,4,5,6,7,7-Heksakloori-8,9,10-trinorborn-5-eeni-2,3-dikarboksyylianhydridi (CAS RN 115-27-5)

0  %

31.12.2018

ex 2917 20 00

40

3-Metyyli-1,2,3,6-tetrahydroftaalihappoanhydridi (CAS RN 5333-84-6)

0  %

31.12.2018

ex 2917 34 00

10

Diallyyliftalaatti (CAS RN 131-17-9)

0  %

31.12.2018

ex 2917 39 95

20

Dibutyyli-1,4-bentseenidikarboksylaatti (CAS RN 1962-75-0)

0  %

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Naftaleeni-1,8-dikarboksyylianhydridi (CAS RN 81-84-5)

0  %

31.12.2020

ex 2917 39 95

30

Bentseeni-1,2:4,5-tetrakarboksyylihapon dianhydridi (CAS RN 89-32-7)

0  %

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Metyyli-2-nitrotereftalaatti (CAS RN 35092-89-8)

0  %

31.12.2020

ex 2917 39 95

40

Dimetyyli 2-nitrotereftalaatti (CAS RN 5292-45-5)

0  %

31.12.2018

ex 2917 39 95

50

1,4,5,8-Naftaleenitetrakarboksyylihappo -1,8-monoanhydridi (CAS RN 52671-72-4)

0  %

31.12.2019

ex 2917 39 95

60

Peryleeni-3,4:9,10-tetrakarboksyylihappodianhydridi (CAS RN 128-69-8)

0  %

31.12.2019

ex 2917 39 95

70

1,2,4-Bentseenitrikarboksyylihappo, 1,2,4- trioktyyliesteri (CAS RN 89-04-3), puhtausaste suurempi kuin 96 painoprosenttia

0  %

31.12.2020

ex 2918 16 00

20

Kalsiumdiglukonaattimonohydraatti (CAS RN 66905-23-5), kalsiumglukonaattilaktaatin (CAS RN 11116-97-5) valmistukseen tarkoitettu (2)

0  %

31.12.2018

ex 2918 19 30

10

Koolihappo (CAS RN 81-25-4)

0  %

31.12.2019

ex 2918 19 30

20

3-α,12-α-Dihydroksi-5-β-kolaani-24-happo (deoksikoolihappo) (CAS RN 83-44-3)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2918 19 98

20

L-Maliinihappo (CAS RN 97-67-6)

0  %

31.12.2018

ex 2918 29 00

10

Monohydroksinaftoehapot

0  %

31.12.2018

ex 2918 29 00

35

Propyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti (CAS RN 121-79-9)

0  %

31.12.2017

ex 2918 29 00

50

Heksametyleeni bis[3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksyylifenyyli)propionaatti] (CAS RN 35074-77-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2918 29 00

60

4-Hydroksibentsoehapon metyyli-, etyyli-, propyyli- tai butyyliesterit tai niiden natriumsuolat (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 tai 4247-02-3)

0  %

31.12.2021

ex 2918 29 00

70

3,5-Dijodisalisyylihappo (CAS RN 133-91-5)

0  %

31.12.2019

ex 2918 30 00

30

Metyyli-2-bentsoyylibentsoaatti (CAS RN 606-28-0)

0  %

31.12.2018

ex 2918 30 00

50

Etyyliasetoasetaatti (CAS RN 141-97-9)

0  %

31.12.2017

ex 2918 30 00

60

4-Oksovaleriaanahappo (CAS RN 123-76-2)

0  %

31.12.2019

ex 2918 30 00

70

2-[4-Kloori-3-(kloorisulfonyyli)bentsoyyli]bentsoehappo (CAS RN 68592-12-1)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2918 30 00

80

Metyylibentsyyliformiaatti (CAS RN 15206-55-0)

0  %

31.12.2021

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoksisykloheksyylimetyyli-3,4-epoksisykloheksaanikarboksylaatti (CAS RN 2386-87-0)

0  %

31.12.2018

ex 2918 99 90

13

3-Metoksi-2-metyylibentsoyylikloridi (CAS RN 24487-91-0)

0  %

31.12.2020

ex 2918 99 90

15

Etyyli 2,3-epoksi-3-fenyylibutyraatti (CAS RN 77-83-8)

0  %

31.12.2017

ex 2918 99 90

18

Etyyli-2-hydroksi-2-(4-fenoksifenyyli)propanoaatti (CAS RN 132584-17-9)

0  %

31.12.2020

ex 2918 99 90

20

Metyyli-3-metoksiakrylaatti (CAS RN 5788-17-0)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2918 99 90

23

1,8-Dihydroksiantrakinoni-3-karboksyylihappo (CAS RN 478-43-3)

0  %

31.12.2021

ex 2918 99 90

25

3-Metoksi-2-(2-kloorimetyylifenyyli)-metyylipropionaatti (CAS RN 117428-51-0)

0  %

31.12.2018

ex 2918 99 90

30

Metyyli-2-(4-hydroksifenoksi)propionaatti (CAS RN 96562-58-2)

0  %

31.12.2018

ex 2918 99 90

35

p-Anisiinihappo (CAS RN 100-09-4)

0  %

31.12.2019

ex 2918 99 90

40

trans-4-Hydroksi-3-metoksikanelihappo (CAS RN 1135-24-6)

0  %

31.12.2018

ex 2918 99 90

45

4-Metyylikatekolidimetyyliasetaatti (CAS RN 52589-39-6)

0  %

31.12.2019

ex 2918 99 90

50

Metyyli-3,4,5-trimetoksibentsoaatti (CAS RN 1916-07-0)

0  %

31.12.2018

ex 2918 99 90

55

Stearyyliglysyrretinaatti (CAS RN 13832-70-7)

0  %

31.12.2019

ex 2918 99 90

60

3,4,5-Trimetoksibentsoehappo (CAS RN 118-41-2)

0  %

31.12.2018

ex 2918 99 90

65

Etikkahappo, difluori[1,1,2,2-tetrafluori-2-(pentafluorietoksi)etoksi]-, ammoniumsuola (CAS RN 908020-52-0)

0  %

31.12.2019

ex 2918 99 90

70

Allyyli-(3-metyylibutoksi)asetaatti (CAS RN 67634-00-8)

0  %

31.12.2019

ex 2918 99 90

75

3,4-Dimetoksibentsoehappo (CAS RN 93-07-2)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2918 99 90

80

Natrium-5-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli)fenoksi]-2-nitrobentsoaatti (CAS RN 62476-59-9)

0  %

31.12.2021

ex 2918 99 90

85

Trineksapakki-etyyli (ISO) (CAS RN 95266-40-3), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia

0  %

31.12.2020

ex 2919 90 00

10

2,2'-Metyleenibis(4, 6-di-tert-butyylifenyyli)fosfaatti, mononatriumsuola (CAS RN 85209-91-2)

0  %

31.12.2018

ex 2919 90 00

30

Aluminiumhydroksibis[2,2'-metylenbis(4,6-di-tert-butyylifenyyli)fosfaatti] (CAS RN 151841-65-5)

0  %

31.12.2018

ex 2919 90 00

40

Tri-n-heksyylifosfaatti (CAS RN 2528-39-4)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2919 90 00

50

Trietyylifosfaatti (CAS RN 78-40-0)

0  %

31.12.2021

ex 2919 90 00

60

Bisfenoli-A bis(difenyylifosfaatti) (CAS RN 5945-33-5)

0  %

31.12.2018

ex 2919 90 00

70

Tris(2-butoksietyyli)fosfaatti (CAS RN 78-51-3)

0  %

31.12.2019

ex 2920 19 00

10

Fenitrotioni (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0  %

31.12.2018

ex 2920 19 00

20

Tolklofossi-metyyli (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0  %

31.12.2018

ex 2920 19 00

30

2,2'-Oksibis(5,5-dimetyyli-1,3,2-dioksafosforinaani)-2,2-disulfidi (CAS RN 4090-51-1)

0  %

31.12.2019

 (*1)2920 23 00

 

Trimetyylifosfiitti (CAS RN 121-45-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)2920 24 00

 

Trietyylifosfiitti (CAS RN 122-52-1)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2920 29 00

10

O,O'-Dioktadesyylipentaerytritolibis(fosfiitti) (CAS RN 3806-34-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2920 29 00

20

Tris(metyylifenyyli)fosfiitti (CAS RN 25586-42-9)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2920 29 00

30

2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetyylietyyli)[1,1'-bifenyyli]-2,2'-diyyli]bis(oksi)]bis[bifenyyli-1,3,2-dioksafosfepiini] (CAS RN 138776-88-2)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2920 29 00

40

Bis(2,4-dikumyylifenyyli)pentaerytritolidifosfiitti (CAS RN 154862-43-8)

0  %

31.12.2020

ex 2920 90 10

10

Dietyylisulfaatti (CAS RN 64-67-5)

0  %

31.12.2018

ex 2920 90 10

20

Diallyyli-2,2'-oksidietyylidikarbonaatti (CAS RN 142-22-3)

0  %

31.12.2018

ex 2920 90 10

40

Dimetyylikarbonaatti (CAS RN 616-38-6)

0  %

31.12.2018

ex 2920 90 10

50

Di-tert-butyylidikarbonaatti (CAS RN 24424-99-5)

0  %

31.12.2018

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-tert-butyyli-5-nitrofenyylimetyylikarbonaatti (CAS RN 873055-55-1)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2920 90 10

80

Natrium 2-[2-(2-tridekoksietoksi)etoksi]etyylisulfaatti (CAS RN 25446-78-0) nestemäisenä tahnana, vesipitoisuus vähintään 62 mutta enintään 65 painoprosenttia

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2920 90 70

40

Fosetyyli-natrium (CAS RN 39148-16-8), vesiliuoksena, joka sisältää vähintään 35 mutta enintään 45 painoprosenttia fosetyyli-natriumia, torjunta-aineiden valmistukseen tarkoitettu (2)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2920 90 70

50

Fosetyyli-alumiini (CAS RN 39148-24-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2920 90 70

60

Bis(neopentyyliglykolaatti)diboori (CAS RN 201733-56-4)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2920 90 70

80

Bis(pinakolaatti)diboroni (CAS RN 73183-34-3)

0  %

31.12.2020

 (*1)2921 13 00

 

2-(N,N-Dietyyliamino)etyylikloridihydrokloridi (CAS RN 869-24-9)

0  %

31.12.2017

ex 2921 19 50

ex 2929 90 00

10

20

Dietyyliaminotrietoksisilaani (CAS RN 35077-00-0)

0  %

31.12.2019

ex 2921 19 99

20

Etyyli(2-metyyliallyyli)amiini (CAS RN 18328-90-0)

0  %

31.12.2018

ex 2921 19 99

30

Allyyliamiini (CAS RN 107-11-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2921 19 99

45

2-Kloori-N-(2-kloorietyyli)etaaniamiinihydrokloridi (CAS RN 821-48-7)

0  %

31.12.2021

ex 2921 19 99

60

Tetrakis(etyylimetyyliamino)zirkonium(IV) (CAS RN 175923-04-3)

0  %

31.12.2018

ex 2921 19 99

70

N,N-Dimetyylioktyyliamiini – booritrikloridi (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0  %

31.12.2017

ex 2921 19 99

80

Tauriini (CAS RN 107-35-7), johon on lisätty 0,5 % piidioksidia (CAS RN 112926-00-8) paakkuuntumisenestoaineeksi

0  %

31.12.2019

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimetyyliamino)propyyli]amiini (CAS RN 33329-35-0)

0  %

31.12.2018

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimetyyliamino)propyyli]metyyliamiini (CAS RN 3855-32-1)

0  %

31.12.2018

ex 2921 29 00

40

Dekametyleenidiamiini (CAS RN 646-25-3)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2921 29 00

50

N'-[3-(Dimetyyliamino)propyyli]-N,N-dimetyylipropaani-1,3-diamiini (CAS RN 6711-48-4)

0  %

31.12.2021

ex 2921 30 99

30

1,3-Sykloheksaanidimetanamiini (CAS RN 2579-20-6)

0  %

31.12.2020

ex 2921 30 99

40

Syklopropyyliamiini (CAS RN 765-30-0)

0  %

31.12.2017

ex 2921 42 00

15

4-Amino-3-nitrobentseenisulfonihappo (CAS RN 616-84-2)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

20

3-Kloorianiliini (CAS RN 108-42-9)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

25

Natriumvety-2-aminobentseeni-1,4-disulfonaatti (CAS RN 24605-36-5)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

30

4-Nitroaniliini (CAS RN 100-01-6)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

33

2-Fluorianiliini (CAS RN 348-54-9)

0  %

31.12.2020

ex 2921 42 00

35

2-Nitroaniliini (CAS RN 88-74-4)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

40

Natriumsulfanilaatti (CAS RN 515-74-2), myös sen mono- tai dihyraatteina (CAS RN 12333-70-0 tai 6106-22-5)

0  %

31.12.2019

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trikloorianiliini (CAS RN 636-30-6)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

50

3-Aminobentseenisulfonihappo (CAS RN 121-47-1)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

70

2-Aminobentseeni-1,4-diszulfonihappo (CAS RN 98-44-2)

0  %

31.12.2019

ex 2921 42 00

80

4-Kloori-2-nitroaniliini (CAS RN 89-63-4)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

85

3,5-Dikloorianiliini (CAS RN 626-43-7)

0  %

31.12.2018

ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloroaniliini (CAS RN 95-82-9)

0  %

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Metyylianiliini (CAS RN 100-61-8)

0  %

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

3,4-Dikloroaniliini-6-sulfonihappo (CAS RN 6331-96-0)

0  %

31.12.2017

ex 2921 43 00

20

4-Amino-6-klooritolueeni-3-sulfonihappo (CAS RN 88-51-7)

0  %

31.12.2018

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidiini (CAS RN 119-32-4)

0  %

31.12.2018

ex 2921 43 00

40

4-Aminotolueeni-3-sulfonihappo (CAS RN 88-44-8)

0  %

31.12.2018

ex 2921 43 00

50

4-Aminobentsotrifluoridi (CAS RN 455-14-1)

0  %

31.12.2020

ex 2921 43 00

60

3-Aminobentsotrifluoridi (CAS RN 98-16-8)

0  %

31.12.2020

ex 2921 43 00

80

6-Kloori-α,α,α-trifluori-m-toluidiini (CAS RN 121-50-6)

0  %

31.12.2017

ex 2921 44 00

20

Difenyylilamiini (CAS RN 122-39-4)

0  %

31.12.2018

ex 2921 45 00

20

2-Aminonaftaleeni-1,5-disulfonihappo (CAS RN 117-62-4) tai jokin sen natriumsuoloista (CAS RN 19532-03-7) tai (CAS RN 62203-79-6)

0  %

31.12.2018

ex 2921 45 00

50

7-Aminonaftaleeni-1,3,6-trisulfonihappo (CAS RN 118-03-6)

0  %

31.12.2018

ex 2921 49 00

20

Pendimetaliini (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5  %

31.12.2018

ex 2921 49 00

40

N-1-Naftyylianiliini (CAS RN 90-30-2)

0  %

31.12.2018

ex 2921 49 00

50

3,4-Ksylidiini (CAS RN 95-64-7)

0  %

31.12.2018

ex 2921 49 00

60

2,6-Di-isopropyylianiliini (CAS RN 24544-04-5)

0  %

31.12.2020

ex 2921 49 00

80

4-Heptafluori-isopropyyli-2-metyylianiliini (CAS RN 238098-26-5)

0  %

31.12.2020

ex 2921 49 00

85

4-Isopropyylianiliini (CAS RN 99-88-7)

0  %

31.12.2017

ex 2921 51 19

20

Tolueenidiamiini (TDA), jossa on

vähintään 72 mutta enintään 82 painoprosenttia 4-metyyli-m-fenyleenidiamiinia ja

vähintään 17 mutta enintään 22 painoprosenttia 2-metyyli-m-fenyleenidiamiinia

ja jossa tervan jäännöspitoisuus on enintään 0,23 painoprosenttia,

myös enintään 7 prosenttia vettä sisältävä

0  %

31.12.2018

ex 2921 51 19

30

2-Metyyli-p-fenyleenidiamiinisulfaatti (CAS RN 615-50-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2921 51 19

40

p-Fenyleenidiamiini (CAS RN 106-50-3)

0  %

31.12.2021

ex 2921 51 19

50

P-fenyleenidiamiinin ja p-diaminotolueenin mono- ja dikloorijohdannaiset

0  %

31.12.2019

ex 2921 51 19

60

2,4-Diaminobentseenisulfonihappo (CAS RN 88-63-1)

0  %

31.12.2018

ex 2921 51 19

70

4-Bromi-1,2-diaminobentseeni (CAS RN 1575-37-7)

0  %

31.12.2020

ex 2921 59 90

10

3,5-Dietyylitolueenidiamiinin isomeerien seos

0  %

31.12.2018

ex 2921 59 90

30

3,3'-Diklooribentsidiinidihydrokloridi (CAS RN 612-83-9)

0  %

31.12.2017

ex 2921 59 90

40

4,4'-Diaminostilbeeni-2,2'-disulfonihappo (CAS RN 81-11-8)

0  %

31.12.2018

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenyyliheksaani-2,5-diamiinidihydrokloridi (CAS RN 1247119-31-8)

0  %

31.12.2017

ex 2921 59 90

70

Tris(4-aminofenyyli)metaani (CAS RN 548-61-8)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2922 19 00

20

2-(2-Metoksifenoksi)etyyliamiinihydrokloridi (CAS RN 64464-07-9)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2922 19 00

25

Titaanibis(trietanoliamiini)di-isopropoksidi (CAS RN 36673-16-2)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2922 19 00

30

N,N,N',N'-Tetrametyyli-2,2'-oksibis(etyyliamiini) (CAS RN 3033-62-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]etanoli (CAS RN 1704-62-7)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2922 19 00

50

2-(2-Metoksifenoksi)etyyliamiini (CAS RN 1836-62-0)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 19 00

60

N,N,N'-Trimetyyli-N'-(2-hydroksi-etyyli)2,2'-oksibis(etyyliamiini) (CAS RN 83016-70-0)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 19 00

65

trans-4-Aminosykloheksanoli (CAS RN 27489-62-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 19 00

75

2-Etoksietyyliamini (CAS RN 110-76-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 19 00

80

N-[2-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]etyyli]-N-metyyli-1,3-propaanidiamiini (CAS RN 189253-72-3)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2922 19 00

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-syklopenteeni-1-metanoli-D-tartraatti (CAS RN 229177-52-0)

0  %

31.12.2018

ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hydroksinaftaleeni-1,7-disulfonihappo (CAS RN 6535-70-2)

0  %

31.12.2018

ex 2922 21 00

30

6-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 90-51-7)

0  %

31.12.2019

ex 2922 21 00

40

7-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 87-02-5)

0  %

31.12.2018

ex 2922 21 00

50

Natriumvety-4-amino-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti (CAS RN 5460-09-3)

0  %

31.12.2019

ex 2922 21 00

60

4-Amino-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo, jonka puhtausaste on vähintään 80 painoprosenttia (CAS RN 90-20-0)

0  %

31.12.2018

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenoli (CAS RN 591-27-5)

0  %

31.12.2018

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-kresoli (CAS RN 2835-95-2)

0  %

31.12.2018

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminofenoksi)etaani (CAS RN 52411-34-4)

0  %

31.12.2020

ex 2922 29 00

40

4-Hydroksi-6-[(3-sulfofenyyli)amino]naftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 25251-42-7)

0  %

31.12.2020

ex 2922 29 00

45

Anisidiinit

0  %

31.12.2018

ex 2922 29 00

63

Aklonifeeni (ISO) (CAS RN 74070-46-5), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia

0  %

31.12.2020

ex 2922 29 00

65

4-Trifluorimetoksianiliini (CAS RN 461-82-5)

0  %

31.12.2019

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anisidiini (CAS RN 97-52-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 29 00

73

Tris(4-aminofenyyli)tiofosfaatti (CAS RN 52664-35-4)

0  %

31.12.2021

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoetyyli)fenoli (CAS RN 51-67-2)

0  %

31.12.2020

ex 2922 29 00

80

3-Dietyyliaminofenoli (CAS RN 91-68-9)

0  %

31.12.2018

ex 2922 29 00

85

4-Bentsyylioksianiliinihydrokloridi (CAS RN 51388-20-6)

0  %

31.12.2018

ex 2922 39 00

10

1-Amino-4-bromi-9,10-dioksoantraseeni-2-sulfonihappo ja sen suolat

0  %

31.12.2018

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-klooribentsofenoni (CAS RN 719-59-5)

0  %

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetyyliamino)-1-(1-naftalenyyli)-1-propanoni)hydrokloridi (CAS RN 5409-58-5)

0  %

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Kloori-2-(metyyliamino)bentsofenoni (CAS RN 1022-13-5)

0  %

31.12.2020

ex 2922 43 00

10

Antraniilihappo (CAS RN 118-92-3)

0  %

31.12.2018

ex 2922 49 85

10

Ornitiiniaspartaatti (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0  %

31.12.2018

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klorobentsoehappo (CAS RN 2840-28-0)

0  %

31.12.2017

ex 2922 49 85

25

Dimetyyli-2-aminobentseeni-1,4-dikarboksylaatti (CAS RN 5372-81-6)

0  %

31.12.2019

ex 2922 49 85

30

Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia natriummetyyliaminoasetaattia (CAS RN 4316-73-8)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2922 49 85

35

2-(3-Amino-4-klooribentsyyli)bentsoehappo (CAS RN 118-04-7)

0  %

31.12.2021

ex 2922 49 85

40

Norvaliini

0  %

31.12.2018

ex 2922 49 85

45

Glysiini (CAS RN 56-40-6)

0  %

31.12.2020

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrofenyyliglysiini (CAS RN 26774-88-9)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2922 49 85

55

(E)-Etyyli 4-(dimetyyliamino)but-2-enoaattimaleaatti (CUS 0138070-7) (5)

0  %

31.12.2019

ex 2922 49 85

60

Etyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti (CAS RN 10287-53-3)

0  %

31.12.2017

ex 2922 49 85

65

Dietyyliaminomalonaattihydrokloridi (CAS RN 13433-00-6)

0  %

31.12.2020

ex 2922 49 85

70

2-Etyyliheksyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti (CAS RN 21245-02-3)

0  %

31.12.2018

ex 2922 49 85

80

12-Aminododekaanihappo (CAS RN 693-57-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2922 50 00

10

2-(2-(2-Aminoetoksi)etoksi)etikkahappohydrokloridi (CAS RN 134979-01-4)

0  %

31.12.2021

ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoksifenyyli)-etyyli]-sykloheksanolihydrokloridi (CAS RN 130198-05-9)

0  %

31.12.2019

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hydroksisykloheksyyli)-2-(4-metoksifenyyli)etyyliammoniumasetaatti

0  %

31.12.2018

ex 2923 10 00

10

Kalsiumfosforyylikoliinikloriditetrahydraatti (CAS RN 72556-74-2)

0  %

31.12.2019

ex 2923 90 00

10

Tetrametyyliammoniumhydroksidi, vesiliuoksena, jossa on 25 (± 0,5) painoprosenttia tetrametyyliammoniumhydroksidia

0  %

31.12.2018

ex 2923 90 00

20

Tetrametyyliammoniumvetyftalaatti (CAS RN 79723-02-7)

0  %

31.12.2019

ex 2923 90 00

25

Tetrakis(dimetyyliditetradekyyliammonium)molybdaatti (CAS RN 117342-25-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2923 90 00

55

Tetrabutyyliammoniumbromidi (CAS RN 1643-19-2)

0  %

31.12.2021

ex 2923 90 00

70

Tetrapropyyliammoniumhydroksidi, vesiliuoksena, joka sisältää:

40 (± 2) painoprosenttia tetrapropyyliammoniumhydroksidia,

enintään 0,3 painoprosenttia karbonaattia,

enintään 0,1 painoprosenttia tripropyyliamiinia,

enintään 500 mg/kg bromidia ja

yhteispitoisuudeltaan enintään 25 mg/kg kaliumia ja natriumia

0  %

31.12.2018

ex 2923 90 00

75

Tetraetyyliammoniumhydroksidi, vesiliuoksena, jossa on:

35 (± 0,5) painoprosenttia tetrametyyliammoniumhydroksidia

enintään 1 000  mg/kg kloridia

enintään 2 mg/kg rautaa ja

enintään 10 mg/kg kaliumia

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2923 90 00

80

Diallyylidimetyyliammoniumkloridi (CAS RN 7398-69-8), vesiliuoksena, jossa on vähintään 63 mutta enintään 67 painoprosenttia diallyylidimetyyliammoniumkloridia

0  %

31.12.2018

ex 2923 90 00

85

N,N,N-Trimetyylianiliniumkloridi (CAS RN 138-24-9)

0  %

31.12.2019

ex 2924 19 00

10

2-Akryyliamido-2-metyylipropaanisulfonihappo (CAS RN 15214-89-8) tai sen natriumsuolat (CAS RN 5165-97-9) tai sen ammoniumsuolat (CAS RN 58374-69-9)

0  %

31.12.2018

ex 2924 19 00

15

N-Etyyli N-metyylikarbamyylikloridi (CAS RN 42252-34-6)

0  %

31.12.2019

ex 2924 19 00

20

(R)-(-)-3-(karbamoyylimetyyli)-5-metyyliheksaanihappo (CAS RN 181289-33-8)

0  %

31.12.2020

ex 2924 19 00

30

Metyyli-2-asetamido-3-klooripropionaatti (CAS RN 87333-22-0)

0  %

31.12.2018

ex 2924 19 00

35

Asetamidi (CAS RN 60-35-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 19 00

45

3-Kloori-N-metoksi-N-metyylipropaaniamidi (CAS RN 1062512-53-1)

0  %

31.12.2021

ex 2924 19 00

50

Akryyliamidi (CAS RN 79-06-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 19 00

55

2-Propynyylibutyylikarbamaatti (CAS RN 76114-73-3)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2924 19 00

60

N,N-Dimetyyliakryyliamidi (CAS RN 2680-03-7)

0  %

31.12.2021

ex 2924 19 00

70

Metyylikarbamaatti (CAS RN 598-55-0)

0  %

31.12.2018

ex 2924 19 00

80

Tetrabutyyliurea (CAS RN 4559-86-8)

0  %

31.12.2017

ex 2924 21 00

10

4,4'-Dihydroksi-7,7'-ureyleenidi(naftaleeni-2-sulfonihappo) ja sen natriumsuolat

0  %

31.12.2018

ex 2924 21 00

20

(3-Aminofenyyli)ureahydrokloridi (CAS RN 59690-88-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)2924 25 00

 

Alaklori (ISO) (CAS RN 15972-60-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

12

4-(Asetyyliamino)-2-aminobentseenisulfonihappo (CAS RN 88-64-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

15

Asetokloori (ISO) (CAS RN 34256-82-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

17

2-(Trifluorimetyyli)bentsamidi (CAS RN 360-64-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

19

2-[[2-(Bentsyylioksikarbonyyliamino)asetyyli]amino]propionihappo (CAS RN 3079-63-8)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

20

2-Kloori-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)-N-(propan-2-yylioksimetyyli)asetamidi (CAS RN 86763-47-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

23

Benalaksyyli-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

27

2-Bromi-4-fluoriasetanilidi (CAS RN 1009-22-9)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2924 29 70

33

N-(4-Amino-2-etoksifenyyli)asetamidi (CAS RN 848655-78-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

37

Beflubutamidi (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

40

N,N'-1,4-Fenyleenibis[3-oksobutyyriamidi] (CAS RN 24731-73-5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

43

N,N'-(3,3'-Dimetyylibifenyl-4,4'-eeni)di(asetoasetamidi) (CAS RN 91-96-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

45

Propoksuuri (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

51

Metyyli-2-amino-4-[[(2,5-diklorofenyyli)amino]karbonyyli]bentsoaatti (CAS RN 59673-82-4)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyyli)fenyyli]bentsamidi (CAS RN 74441-06-8)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2924 29 70

55

N,N'-(2,5-Dimetyyli-1,4-fenyleeni)bis[3-oksobutyyriamidi] (CAS RN 24304-50-5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

60

N,N'-(2-Kloori-5-metyyli-1,4-fenyleeni)bis[3-oksobutyyriamidi] (CAS RN 41131-65-1)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

61

(S)-1-fenyylietanamiini (S)-2-(((1R,2R)-2-allyylisyklopropoksi) karbonyyliamino)-3,3-dimetyylibutanoaatti (CUS 0143288-8) (5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

62

2-Klooribentsamidi (CAS RN 609-66-5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

63

N-Etyyli-2-(isopropyyli)-5-metyylisykloheksaanikarboksamidi (CAS RN 39711-79-0)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-dikloori-5-fluori[1,1'-bifenyyli]-2-yyli)-asetamidi (CAS RN 877179-03-8)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2924 29 70

65

2-(4-Hydroksifenyyli)asetamidi (CAS RN 17194-82-0)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

73

Napropamidi (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

75

3-Amino-p-anisanilidi (CAS RN 120-35-4)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

80

5'-Kloori-3-hydroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilidi (CAS RN 92-72-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

85

p-Aminobentsamidi (CAS RN 2835-68-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

86

Antraniiliamidi (CAS RN 88-68-6), puhtausaste vähintään 99,5 painoprosenttia

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2924 29 70

87

Paracetamoli (INN) (CAS RN 103-90-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

88

3-Hydroksi-5'-kloori-2'-metyyli-2-naftanilidi (CAS RN 135-63-7)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

91

3-Hydroksi-2'-metoksi-2-naftanilidi (CAS RN 135-62-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

92

3-Hydroksi-2-naftanilidi (CAS RN 92-77-3)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2924 29 70

93

3-Hydroksi-2'-metyyli-2-naftanilidi (CAS RN 135-61-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

94

2'-Etoksi-3-hydroksi-2-naftanilidi (CAS RN 92-74-0)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2924 29 70

97

1,1-Sykloheksaanidietikkahappo-monoamidi (CAS RN 99189-60-3)

0  %

31.12.2018

ex 2925 11 00

20

Sakkariini ja sen natriumsuola

0  %

31.12.2018

ex 2925 19 95

10

N-Fenyylimaleiini-imidi (CAS RN 941-69-5)

0  %

31.12.2018

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroisoindoli-1,3-dioni (CAS RN 4720-86-9)

0  %

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N'-(m-Fenyleeni)dimaleimidi (CAS RN 3006-93-7)

0  %

31.12.2017

ex 2925 29 00

10

Disykloheksyylikarbodi-imidi (CAS RN 538-75-0)

0  %

31.12.2018

ex 2925 29 00

20

N-[3-(dimetyyliamino)propyyli]-N'-etyylikarbodi-imidihydrokloridi (CAS RN 25952-53-8)

0  %

31.12.2018

ex 2925 29 00

30

Guanidiinisulfamaatti (CAS RN 50979-18-5)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2926 90 70

12

Syflutriini (ISO) (CAS RN 68359-37-5), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

13

alfa-Bromi-o-toluonitriili (CAS RN 22115-41-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

14

Syaanietikkahappo (CAS RN 372-09-8)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2926 90 70

16

4-Syaani-2-nitrobentsoehapon metyyliesteri (CAS RN 52449-76-0)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

17

Sypermetriini (ISO) ja sen stereoisomeerit (CAS RN 52315-07-8), puhtausaste vähintään 90 painoprosenttia

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2926 90 70

20

2-(m-Bentsoyylifenyyli)propionitriili (CAS RN 42872-30-0)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

23

Akrinatriini (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

25

2,2-Dibromi-3-nitrilopropionamidi (CAS RN 10222-01-2)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2926 90 70

27

Syhalofoppi-butyyli (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

35

4-Syaani-2-metoksibentsaldehydi (CAS RN 21962-45-8)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2926 90 70

40

2-(4-Syaanifenyyliamino)etikkahappo (CAS RN 42288-26-6)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2926 90 70

50

Syaanietikkahapon alkyyli- tai alkoksialkyyliesterit

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

61

m-(1-Syanoetyyli)bentsoehappo (CAS RN 5537-71-3)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2926 90 70

64

Esfenvaleraatti (CAS RN 66230-04-4), puhtausaste vähintään 83 %, seoksessa isomeeriensä kanssa

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

65

Malononitriili (CAS RN 109-77-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

70

Metakrylonitriili (CAS RN 126-98-7)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

74

Klorotaloniili (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

75

Etyyli-2-syano-2-etyyli-3-metyyliheksanoaatti (CAS RN 100453-11-0)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2926 90 70

80

Etyyli-2-syano-2-fenyylibutyraatti (CAS RN 718-71-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

86

Etyleenidiamiinitetra-asetonitriili (CAS RN 5766-67-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2926 90 70

89

Butyronitriili (CAS RN 109-74-0)

0  %

31.12.2018

ex 2927 00 00

10

2,2'-Dimetyyli-2,2'-atsodipropioniamidiinidihydrokloridi

0  %

31.12.2018

ex 2927 00 00

20

4-Aniliini-2-metoksibentseenidiatsoniumvetysulfaatti (CAS RN 36305-05-2)

0  %

31.12.2018

ex 2927 00 00

30

4'-Aminoatsobentseeni-4-sulfonihappo (CAS RN 104-23-4)

0  %

31.12.2018

ex 2927 00 00

35

C.C'-Atsodi(formamidi) (CAS RN 123-77-3) keltaisena jauheena, jonka hajoamislämpötila on vähintään 180 °C mutta enintään 220 °C, kestomuovien, elastomeerin ja ristisidotun polyeteenivaahdon valmistuksessa vaahdotusaineena käytettävä

0  %

31.12.2019

ex 2927 00 00

60

4,4'-Disyano-4,4'-atsodivaleriaanahappo (CAS RN 2638-94-0)

0  %

31.12.2018

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Dikloorifenyyli)atso]-3-hydroksi-2-naftoehappo (CAS RN 51867-77-7)

0  %

31.12.2017

ex 2928 00 90

10

3,3'-Bis(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)-N,N'-bipropioniamidi (CAS RN 32687-78-8)

0  %

31.12.2018

ex 2928 00 90

13

Symoksaniili (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0  %

31.12.2019

ex 2928 00 90

18

Asetonioksiimi (CAS RN 127-06-0), puhtaus vähintään 99 painoprosenttia

0  %

31.12.2019

ex 2928 00 90

23

Metobromuroni (ISO) (CAS RN 3060-89-7), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2928 00 90

25

Asetaldehydioksiimi (CAS RN 107-29-9), vesiliuoksena

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2928 00 90

28

Pentan-2-onioksimi (CAS RN 623-40-5)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2928 00 90

30

N-Isopropyylihydroksyyliamiini (CAS RN 5080-22-8)

0  %

31.12.2021

ex 2928 00 90

35

2-Kloori-N-metoksi-N-metyyliasetamidi (CAS RN 67442-07-3)

0  %

31.12.2018

ex 2928 00 90

40

O-Etyylihydroksyyliamiini, vesiliuoksena (CAS RN 624-86-2)

0  %

31.12.2018

ex 2928 00 90

45

Tebufenotsidi (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0  %

31.12.2018

ex 2928 00 90

50

Vesiliuos, joka sisältää yli 33,5 mutta enintään 36,5 painoprosenttia 2,2'-(hydroksi-imino)bisetaanisulfonihappodinatriumsuolaa (CAS RN 133986-51-3)

0  %

31.12.2020

ex 2928 00 90

55

Aminoguanidiniumvetykarbonaatti (CAS RN 2582-30-1)

0  %

31.12.2018

ex 2928 00 90

60

Adipohydratsidi (CAS RN 1071-93-8)

0  %

31.12.2018

ex 2928 00 90

65

2-Amino-3-(4-hydroksifenyyli) propanaalisemikarbatsonihydrokloridi

0  %

31.12.2019

ex 2928 00 90

70

Butanonioksiimi (CAS RN 96-29-7)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2928 00 90

75

Metaflumitsoni (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0  %

31.12.2021

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2928 00 90

85

Daminotsidi (ISO), jonka puhtaus on vähintään 99 painoprosenttia (CAS RN 1596-84-5)

0  %

31.12.2021

ex 2929 10 00

15

3,3'-Dimetyylibifenyl-4,4'-diyylidi-isosyanaatti (CAS RN 91-97-4)

0  %

31.12.2019

ex 2929 10 00

20

Butyyli-isosyanaatti (CAS RN 111-36-4)

0  %

31.12.2017

ex 2929 10 00

40

m-Isopropenyyli-α,α-dimetyylibentsyyli-isosyanaatti (CAS RN 2094-99-7)

0  %

31.12.2018

ex 2929 10 00

50

m-Fenyleenidi-isopropylideenidi-isosyanaatti (CAS RN 2778-42-9)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2929 10 00

55

2,5 (ja 2,6)-Bis(isosyanaattimetyyli)bisyklo[2.2.1]heptaani (CAS RN 74091-64-8)

0  %

31.12.2017

ex 2929 10 00

60

Trimetyyliheksametyyleenidi-isosyanaatti, isomeerien seos

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isosyanaattimetyyli)bentseeni (CAS RN 3634-83-1)

0  %

31.12.2017

ex 2930 20 00

10

Prosulfokarbi (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2930 20 00

20

2-Isopropyylietyylitiokarbamaatti (CAS RN 141-98-0)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

10

2,3-Bis((2-merkaptoetyyli)tio)-1-propaanitioli (CAS RN 131538-00-6)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

13

Merkaptamiinihydrokloridi (CAS RN 156-57-0)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

14

4-(Metyylitio)bentsaldehydi (CAS RN 3446-89-7)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

15

Etoprofossi (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

16

3-(Dimetoksimetyylisilyyli)-1-propaanitioli (CAS RN 31001-77-1)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2930 90 98

17

2-(3-Aminofenyylisulfonyyli)etyylivetysulfaatti (CAS RN 2494-88-4)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

19

N-(2-Metyylisulfinyyli-1,1-dimetyyli-etyyli)-N'-{2-metyyli-4-[1,2,2,2-tetrafluori-1-(trifluorimetyyli)etyyli]fenyyli}ftaaliamidi (CAS RN 371771-07-2)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

21

[2,2'-Tio-bis-(4-tert-oktyylifenolaatti)]-n-butyyliamiininikkeli (CAS RN 14516-71-3)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

22

Tembotrioni (ISO) (CAS RN 335104-84-2), puhtausaste vähintään 94,5 painoprosenttia

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

23

Dimetyyli [(metyylisulfanyyli)metyyli-ideeni]biskarbamaatti (CAS RN 34840-23-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

25

Tiofanaattimetyyli (ISO) (CAS RN 23564-05-8)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

26

Folpetti (ISO) (CAS RN 133-07-3), puhtausaste vähintään 97,5 painoprosenttia

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

27

2-[(4-Amino-3-metoksifenyyli)sulfonyyli]etyylivetysulfaatti (CAS RN 26672-22-0)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2930 90 98

30

4-(4-Isopropoksifenyylisulfonyyli)fenoli (CAS RN 95235-30-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

33

2-Amino-5-{[2-(sulfo-oksi)etyyli]sulfonyyli}bentseenisulfonihappo (CAS RN 42986-22-1)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2930 90 98

35

Glutationi (CAS RN 70-18-8)

0  %

31.12.2021

 (*1)ex 2930 90 98

37

Etaanitioamidi (CAS RN 62-55-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

40

3,3'-Tiodipropionihappo (CAS RN 111-17-1)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

43

Trimetyylisulfoksoniumjodidi (CAS RN 1774-47-6)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

45

2-[(p-Aminofenyyli)sulfonyyli]etyylivetysulfaatti (CAS RN 2494-89-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

53

Bis(4-kloorifenyyli)sulfoni (CAS RN 80-07-9)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

55

Tiourea (CAS RN 62-56-6)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

57

Metyyli(metyylitio)asetaatti (CAS RN 16630-66-3)

0  %

31.12.2020

 (*1)ex 2930 90 98

60

Metyylifenyylisulfidi (CAS RN 100-68-5)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 2930 90 98

64

3-Kloori-2-metyylifenyylimetyylisulfidi (CAS RN 82961-52-2)

0  %

31.12.2019

 (*1)ex 2930 90 98

65

Pentaerytritolitetrakis(3-merkaptopropionaatti) (CAS RN 7575-23-7)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2930 90 98

66

Difenyylisulfidi (CAS RN 139-66-2)

0  %

31.12.2017

 (*1)ex 2930 90 98

67

3-Bromimetyyli-2-kloori-4-(metyylisulfonyyli)bentsoehappo (CAS RN 120100-05-2)

0  %

31.12.2018

 (*1)ex 293