EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1695

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1695, annettu 21 päivänä syyskuuta 2016, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

C/2016/6210

OJ L 256, 22.9.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1695/oj

22.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1695,

annettu 21 päivänä syyskuuta 2016,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/1996 kumoamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III luetellaan Irakin entisen hallituksen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot sekä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joille kuuluvat, Irakin ulkopuolella 22 päivänä toukokuuta 2003 olleet varat ja muut taloudelliset resurssit jäädytetään kyseisen asetuksen nojalla.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 16 päivänä syyskuuta 2016 poistaa 19 yhteisöä niiden henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitettä III olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon vt. päällikkö


(1)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.


LIITE

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteestä III seuraavat kohdat:

 

”10) AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY. Osoite: P.O. Box 2147, Alwiya, Al-Za'Faraniya, Bagdad, Irak.”

 

”49) GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO (alias STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT). Osoitteet: a) A H Al Baghdadi Building, Jumhouriya St., near Khullani Square, P.O. Box 5745, Bagdad, Irak; b) P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building no. 33, Bagdad, Irak.”

 

”55) INDUSTRIAL COMPLEX – DIALA. Osoite: P.O. Box 7, Baquba, Diala, Irak.”

 

”56) INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA. Osoite: Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Bagdad, Irak.”

 

”57) IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY. Osoite: P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Bagdad, Irak.”

 

”59) IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE. Osoite: Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Bagdad, Irak.”

 

”83) MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY. Osoite: P.O. Box 2436, Alwiya, Bagdad, Irak.”

 

”100) NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY. Osoite: P.O. Box 5603 Baghdad, Tahreer Square, Bagdad, Irak.”

 

”102) NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE. Osoite: P.O. Box 1, Sulaimaniya, Irak.”

 

”107) READY MADE CLOTHES CO. SA. Osoite: P.O. Box 5769, Baghdad, Masbah – Arasat Al-Hindiya, Bagdad, Irak.”

 

”110) SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE (alias SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE). Osoite: P.O. Box 5, Samawah, Irak.”

 

”111) SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Osoite: P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no. 192, Bagdad, Irak.”

 

”125) STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION. Osoite: Nidhal St., P.O. Box 5614, Bagdad, Irak.”

 

”127) STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (alias ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE). Osoite: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Bagdad, Irak.”

 

”129) STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES. Osoitteet: a) Khalid Bin Walid Street, Bagdad, Irak; b) P.O. Box 3007, St. 52, The Unity Square, Bagdad, Irak.”

 

”131) STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES. Osoite: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Bagdad, Irak.”

 

”137) STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES. Osoitteet: a) Nidhal Street, P.O. Box 3176, Bagdad, Irak; b) P.O. Box 3176, Sa'doon St., Bagdad, Irak.”

 

”139) STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES. Osoitteet: a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Irak; b) P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basrah, Irak.”

 

”142) STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES. Osoite: P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Irak.”


Top