EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0910

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/910, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2016, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta

C/2016/3474

OJ L 153, 10.6.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Implisiittinen kumoaja 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/910/oj

10.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/910,

annettu 9 päivänä kesäkuuta 2016,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 3 kohdan ja 38 artiklan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 (2) liitteessä IV on luettelo tarkastuslaitoksista ja -viranomaisista, joilla on toimivalta tehdä tarkastuksia ja myöntää sertifikaatteja kolmansissa maissa vastaavuustarkoituksessa.

(2)

Useiden tarkastuslaitosten asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan mukainen hyväksyntä lakkaa 30 päivänä kesäkuuta 2016. Komission suorittaman jatkuvan valvonnan perusteella tarkastuslaitosten AsureQuality Limited, Balkan Biocert Skopje, Bio.inspecta AG, IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, Organic Control System ja TÜV Nord Integra hyväksyntää olisi jatkettava 30 päivään kesäkuuta 2018.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitettä IV olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV tarkastuslaitosten AsureQuality Limited, Balkan Biocert Skopje, Bio.inspecta AG, IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, Organic Control System ja TÜV Nord Integra 5 kohdassa päivämäärä ”30. kesäkuuta 2016” päivämäärällä ”30. kesäkuuta 2018”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä kesäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25).


Top