Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0224

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/224, annettu 17 päivänä helmikuuta 2016, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 947/2014 ja (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta

C/2016/0853

OJ L 41, 18.2.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/224/oj

18.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 41/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/224,

annettu 17 päivänä helmikuuta 2016,

täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 947/2014 ja (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan, 20 artiklan c, f, l, m ja n alakohdan sekä 223 artiklan 3 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (3) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksilla (EU) N:o 947/2014 (4) ja (EU) N:o 948/2014 (5) aloitettiin voin ja rasvattoman maitojauheen yksityinen varastointi erityisesti Venäjän käyttöön ottamasta unionin maitotuotteiden tuontikiellosta johtuneen erityisen vaikean markkinatilanteen huomioon ottamiseksi.

(2)

Kyseisten yksityistä varastointia koskevien järjestelmien voimassaoloa on jatkettu komission täytäntöönpanoasetuksilla (EU) N:o 1337/2014 (6), (EU) 2015/303 (7) ja (EU) 2015/1548 (8). Näin ollen tukihakemuksia voidaan jättää 29 päivään helmikuuta 2016 asti.

(3)

Venäjä jatkoi 25 päivänä kesäkuuta 2015 unionista peräisin olevien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuontikieltoa vielä vuodella eli 6 päivään elokuuta 2016 asti.

(4)

Lisäksi maidon ja maitotuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä on pysytellyt heikkona koko vuoden 2015 ja maidon tarjonta on kasvanut tärkeimmillä vientialueilla.

(5)

Voin ja rasvattoman maitojauheen hinnat unionissa ovat tämän seurauksena edelleen alentuneet, ja alentumispaineen odotetaan todennäköisesti jatkuvan.

(6)

Nykyisen markkinatilanteen vuoksi on aiheellista varmistaa voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukijärjestelmien häiriötön saatavuus ja jatkaa niiden voimassaoloa vuoden 2016 interventiojakson loppuun eli 30 päivään syyskuuta 2016 asti.

(7)

Jottei keskeytettäisi mahdollisuutta jättää hakemuksia järjestelmissä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 947/2014 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 947/2014 5 artiklassa päivämäärä ”29 päivä helmikuuta 2016” päivämäärällä ”30 päivä syyskuuta 2016”.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 948/2014 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 948/2014 5 artiklassa päivämäärä ”29 päivä helmikuuta 2016” päivämäärällä ”30 päivä syyskuuta 2016”.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä helmikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 947/2014, annettu 4 päivänä syyskuuta 2014, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä voille ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta (EUVL L 265, 5.9.2014, s. 15).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 948/2014, annettu 4 päivänä syyskuuta 2014, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä rasvattomalle maitojauheelle ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta (EUVL L 265, 5.9.2014, s. 18).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1337/2014, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 947/2014 ja (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta (EUVL L 360, 17.12.2014, s. 15).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/303, annettu 25 päivänä helmikuuta 2015, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 947/2014 ja (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta (EUVL L 55, 26.2.2015, s. 4).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1548, annettu 17 päivänä syyskuuta 2015, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 947/2014 ja (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta (EUVL L 242, 18.9.2015, s. 26).


Top