EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2092

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2092, annettu 28 päivänä marraskuuta 2016, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7569) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

C/2016/7569

OJ L 324, 30.11.2016, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2092/oj

30.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 324/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2092,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2016,

kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7569)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan ja 29 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 96/23/EY vahvistetaan tarkastusmenettelyt, jotka koskevat sen liitteessä I tarkoitettuja aineita ja jäämäryhmiä. Mainitun direktiivin 29 artiklassa edellytetään, että kolmannet maat, joista jäsenvaltiot saavat tuoda mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvia eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita, toimittavat jäämiä koskevan valvontasuunnitelman, joka sisältää vaadittavat takeet, jäljempänä ’suunnitelma’. Suunnitelmaa olisi sovellettava vähintään mainitussa liitteessä I lueteltuihin jäämäryhmiin ja aineisiin.

(2)

Komission päätöksellä 2011/163/EU (2) hyväksytään tiettyjen kolmansien maiden toimittamat suunnitelmat, jotka koskevat tiettyjä kyseisen päätöksen liitteessä lueteltuja eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita.

(3)

Eräiden kolmansien maiden äskettäin toimittamien suunnitelmien ja komission kyseisiltä kolmansilta mailta saamien lisätietojen perusteella on tarpeen saattaa ajan tasalle luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot saavat tuoda tiettyjä päätöksen 2011/163/EU liitteessä olevassa luettelossa, jäljempänä ’luettelo’, nykyisin lueteltuja eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita direktiivin 96/23/EY mukaisesti.

(4)

Yhdistyneet arabiemiirikunnat ei ole toimittanut jäämiä koskevaa valvontasuunnitelmaa kotimaisten vesiviljelytuotteiden osalta, mutta se on kuitenkin toimittanut vesiviljelytuotteiden raaka-aineiden osalta takeet siitä, että ne ovat peräisin joko jäsenvaltioista tai kolmansista maista, jotka on hyväksytty viemään tällaisia raaka-aineita Euroopan unioniin. Luetteloon olisi tämän vuoksi lisättävä Yhdistyneitä arabiemiirikuntia koskeva kohta asianmukaisine alaviitteineen.

(5)

Gambia sisältyy tällä hetkellä luetteloon vesiviljelytuotteiden osalta. Gambia ei ole kuitenkaan toimittanut direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa edellytettyä suunnitelmaa ja on ilmoittanut, että vientiä Euroopan unioniin ei enää tapahdu. Kyseinen kolmas maa olisi tämän vuoksi poistettava luettelosta vesiviljelytuotteiden osalta. Asiasta on ilmoitettu Gambialle.

(6)

Georgia on toimittanut komissiolle hunajaa koskevan suunnitelman. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Sen vuoksi luetteloon olisi lisättävä Georgiaa koskeva kohta hunajan osalta.

(7)

Kenia sisältyy tällä hetkellä luetteloon maidon osalta. Kenia ei ole kuitenkaan toimittanut direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa edellytettyä suunnitelmaa ja on ilmoittanut, että jäämien testausta ei nykyisin tehdä eikä sitä oleteta toteutettavan vuonna 2016, eikä vientiä Euroopan unioniin voi enää tapahtua. Kyseinen kolmas maa olisi tämän vuoksi poistettava luettelosta maidon osalta. Asiasta on ilmoitettu Kenialle.

(8)

Libanon sisältyy tällä hetkellä luetteloon hunajan osalta. Libanon ei ole kuitenkaan toimittanut direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa edellytettyä suunnitelmaa. Kyseinen kolmas maa olisi tämän vuoksi poistettava luettelosta hunajan osalta. Asiasta on ilmoitettu Libanonille.

(9)

Kaupalle aiheutuvien häiriöiden välttämiseksi olisi säädettävä siirtymäkaudesta, joka kattaa sellaiset kyseeseen tulevat lähetykset Libanonista, jotka on sertifioitu ja lähetetty unioniin ennen tämän päätöksen ensimmäistä soveltamispäivää.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2011/163/EU liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Siirtymäkauden ajan 1 päivään helmikuuta 2017 jäsenvaltioiden on hyväksyttävä Libanonista tulevat hunajan lähetykset sillä edellytyksellä, että tuoja voi osoittaa, että tällaiset lähetykset oli sertifioitu ja lähetetty unioniin ennen 15 päivää joulukuuta 2016 päätöksen 2011/163/EU mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Komission päätös 2011/163/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40).


LIITE

”LIITE

ISO2-koodi

Maa

Naudat

Lampaat/vuohet

Siat

Hevoset

Siipikarja

Vesiviljely-tuotteet

Maito

Munat

Kanit

Luonnon-varainen riista

Tarhattu riista

Hunaja

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentiina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Valko-Venäjä

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Sveitsi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kiina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikaaninen tasavalta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandinsaaret

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Färsaaret

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grönlanti

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Intia

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japani

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgisia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Etelä-Korea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Burma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malesia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Uusi-Kaledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Uusi-Seelanti

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippiinit

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre ja Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Venäjä

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudi-Arabia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swazimaa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaimaa

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkki

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tansania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Yhdysvallat

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Etelä-Afrikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Sambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Ainoastaan kamelinmaito.

(2)  Elävien hevoseläinten vienti unioniin teurastettaviksi (ainoastaan elintarviketuotannossa käytettävät eläimet).

(3)  Kolmannet maat, joiden käyttämä raaka-aine tulee 2 artiklan mukaisesti ainoastaan joko unionin jäsenvaltioista tai muista kolmansista maista, jotka on hyväksytty tuomaan tällaista raaka-ainetta unioniin.

(4)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; maan lopullinen nimi hyväksytään Yhdistyneissä kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi.

(5)  Lukuun ottamatta Kosovoa (tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen).

(6)  Ainoastaan Murmanskin ja Jamalo-Nenetsin alueilta peräisin olevat porot.

(7)  Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta.

(8)  Ainoastaan tuore liha, joka on peräisin Uudesta-Seelannista, jonka määränpäänä on unioni ja joka puretaan, uudelleenlastataan ja kauttakuljetetaan – varastointi mukaan luettuna tai ilman varastointia – Singaporen kautta.”


Top