EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1916

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1916, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitukseen oikeutettujen alueiden luettelon laatimisesta sekä koheesiorahaston rahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden luettelon laatimisesta kaudelle 2014–2020 annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/99/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6820)

C/2016/6820

EUVL L 296, 1.11.2016, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1916/oj

1.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1916,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2016,

Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitukseen oikeutettujen alueiden luettelon laatimisesta sekä koheesiorahaston rahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden luettelon laatimisesta kaudelle 2014–2020 annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/99/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6820)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (1) ja erityisesti sen 90 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio tarkistaa vuonna 2016 asetuksen (EU) N:o 1303/2013 90 artiklan 5 kohdan nojalla jäsenvaltioiden oikeuden saada tukea koheesiorahastosta käyttämällä perusteena 27 jäsenvaltion EU:n bruttokansantuloa, jäljempänä ’BKTL’, koskevia lukuja vuosilta 2012–2014.

(2)

Vuosia 2012–2014 koskevien asukaskohtaisten BKTL-lukujen mukaan Kyproksen BKTL asukasta kohden jää alle 90 prosentin 27 jäsenvaltion EU:n asukaskohtaisen BKTL:n keskiarvosta. Näin ollen Kyproksen olisi saatava 1 päivästä tammikuuta 2017 oikeus koheesiorahastosta suoritettavaan tukeen eikä sen pitäisi enää saada koheesiorahastosta erityistä siirtymäkauden tukea.

(3)

Luetteloa koheesiorahaston rahoitukseen oikeutetuista jäsenvaltioista ja niistä jäsenvaltioista, joilla on oikeus koheesiorahastosta suoritettavaan erityiseen siirtymäkauden tukeen, olisi sen vuoksi mukautettava.

(4)

Sen vuoksi komission täytäntöönpanopäätöstä 2014/99/EU (2) olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2014/99/EU seuraavasti:

1)

Korvataan liite IV tämän päätöksen liitteellä.

2)

Poistetaan 5 artikla ja liite V.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Corina CREȚU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/99/EU, annettu 18 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitukseen oikeutettujen alueiden luettelon laatimisesta sekä koheesiorahaston rahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden luettelon laatimisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL L 50, 20.2.2014, s. 22).


LIITE

”LIITE IV

Luettelo 4 artiklassa tarkoitetuista koheesiorahaston rahoitukseen 1 päivästä tammikuuta 2017 oikeutetuista jäsenvaltioista:

 

Bulgaria

 

Tšekki

 

Kypros

 

Viro

 

Kreikka

 

Kroatia

 

Latvia

 

Liettua

 

Unkari

 

Malta

 

Puola

 

Portugali

 

Romania

 

Slovenia

 

Slovakia”


Top