EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1392

Neuvoston päätös (EU) 2016/1392, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

OJ L 225, 19.8.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1392/oj

Related international agreement

19.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 225/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/1392,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016,

säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 115 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan ja 8 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 14 päivänä toukokuuta 2013 komission aloittamaan Monacon ruhtinaskunnan kanssa neuvottelut muutoksesta Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan väliseen sopimukseen säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä (1), jäljempänä ’sopimus’, jotta kyseisessä sopimuksessa voitaisiin ottaa huomioon maailmanlaajuisella tasolla sovitut pyrkimykset edistää automaattista tietojenvaihtoa kansainvälisenä standardimenettelynä.

(2)

Neuvottelujen tuloksena syntynyt sopimuksen muutospöytäkirjan, jäljempänä ’muutospöytäkirja’, teksti on neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukainen, koska sillä yhtenäistetään sopimus automaattista tietojenvaihtoa koskevan viimeaikaisen kansainvälisen kehityksen kanssa, toisin sanoen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatiman globaalin standardin kanssa, joka koskee finanssitilitietojen automaattista vaihtoa verotusasioissa. Unioni, jäsenvaltiot ja Monacon ruhtinaskunta ovat aktiivisesti osallistuneet OECD:n maailmanlaajuisen foorumin työhön mainitun standardin kehittämisen ja täytäntöönpanon tukemiseksi. Sopimuksen teksti, sellaisena kuin se on muutettuna muutospöytäkirjalla, muodostaa oikeusperustan globaalin standardin täytäntöönpanolle unionin ja Monacon ruhtinaskunnan välisissä suhteissa.

(3)

Muutospöytäkirja olisi allekirjoitettava.

(4)

Monacon ruhtinaskunnan OECD:n maailmanlaajuisessa foorumissa esittämät linjaukset huomioon ottaen muutospöytäkirjaa olisi sovellettava väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2017, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirja unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun muutospöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

Muutospöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa muutospöytäkirja unionin puolesta.

3 artikla

Muutospöytäkirjaa sovelletaan sen tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2017 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen.

Neuvoston puheenjohtaja ilmoittaa unionin puolesta Monacon ruhtinaskunnalle aikomuksestaan soveltaa muutospöytäkirjaa väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2017 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. KAŽIMÍR


(1)  EUVL L 19, 21.1.2005, s. 55.


Top