Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2017

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2017, annettu 11 päivänä marraskuuta 2015, euroon sidottujen valuuttojen valuuttariskin pääomavaatimuksen laskemiseen käytettäviä korjauskertoimia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2017/oj

12.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 295/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2017,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2015,

euroon sidottujen valuuttojen valuuttariskin pääomavaatimuksen laskemiseen käytettäviä korjauskertoimia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (1) ja erityisesti sen 109 a artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tässä asetuksessa vahvistetuissa korjauksissa otetaan huomioon komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (2) 188 artiklan 5 kohdassa täsmennetyt kriteerit.

(2)

Jotta varmistetaan euroon sidottujen valuuttojen yhdenmukainen kohtelu valuuttariskin pääomavaatimuksen laskennassa, olisi säädettävä valuuttariskin korjauskertoimista, jotka koskevat euron ja siihen sidottujen valuuttojen välisiä vaihtokursseja ja toisaalta kahden euroon sidotun valuutan välisiä vaihtokursseja.

(3)

Tämä asetus perustuu Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen komissiolle toimittamiin teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin.

(4)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Valuuttariskin korjauskertoimet, kun paikallinen tai ulkomainen valuutta on euro

Kun paikallinen tai ulkomainen valuutta on euro, korvataan 25 prosentin kerroin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 188 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovellettaessa seuraavasti:

a)

0,39 prosenttia, kun muu valuutta on Tanskan kruunu (DKK);

b)

1,81 prosenttia, kun muu valuutta on lev (BGN);

c)

2,18 prosenttia, kun muu valuutta on CFA-frangi BCEAO (XOF);

d)

1,96 prosenttia, kun muu valuutta on CFA-frangi BEAC (XAF);

e)

2,00 prosenttia, kun muu valuutta on Komorien frangi (KMF).

2 artikla

Valuuttariskin korjauskertoimet, kun paikallinen ja ulkomainen valuutta ovat sidottuja euroon

Korvataan 25 prosentin kerroin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 188 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovellettaessa seuraavasti:

a)

2,24 prosenttia, kun asianomaiset kaksi valuuttaa ovat DKK ja BGN;

b)

2,62 prosenttia, kun asianomaiset kaksi valuuttaa ovat DKK ja XOF;

c)

2,40 prosenttia, kun asianomaiset kaksi valuuttaa ovat DKK ja XAF;

d)

2,44 prosenttia, kun asianomaiset kaksi valuuttaa ovat DKK ja KMF;

e)

4,06 prosenttia, kun asianomaiset kaksi valuuttaa ovat BGN ja XOF;

f)

3,85 prosenttia, kun asianomaiset kaksi valuuttaa ovat BGN ja XAF;

g)

3,89 prosenttia, kun asianomaiset kaksi valuuttaa ovat BGN ja KMF;

h)

4,23 prosenttia, kun asianomaiset kaksi valuuttaa ovat XOF ja XAF;

i)

4,27 prosenttia, kun asianomaiset kaksi valuuttaa ovat XOF ja KMF;

j)

4,04 prosenttia, kun asianomaiset kaksi valuuttaa ovat XAF ja KMF.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).


Top