Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1933

Komission asetus (EU) 2015/1933, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäismääristä kaakaokuidussa, banaanilastuissa, ravintolisissä, kuivatuissa yrteissä ja kuivatuissa mausteissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 282, 28.10.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1933/oj

28.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 282/11


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1933,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2015,

asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäismääristä kaakaokuidussa, banaanilastuissa, ravintolisissä, kuivatuissa yrteissä ja kuivatuissa mausteissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan tiettyjen elintarvikkeissa esiintyvien vierasaineiden enimmäismäärät.

(2)

Asetuksen mukaan polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen eli PAH-yhdisteiden enimmäismäärien on oltava turvallisia ja niin pieniä kuin on kohtuudella mahdollista hyvien tuotanto-, kuivatus- sekä maatalous- ja kalatalouskäytäntöjen perusteella.

(3)

Kaakaokuitu on erityinen kaakaotuote, jota tuotetaan kaakaopavun kuoresta ja joka sisältää enemmän PAH-yhdisteitä kuin murskatuista kaakaopavuista tuotetut kaakaotuotteet. Kaakaokuitu ja siitä saadut tuotteet ovat elintarvikeketjun välituotteita, ja niitä käytetään ainesosana valmistettaessa vähäkalorisia ja runsaskuituisia elintarvikkeita. On aiheellista vahvistaa PAH-yhdisteiden määrät kaakaokuidulle ja siitä saaduille tuotteille. Koska näiden tuotteiden rasvapitoisuus on alhainen, on aiheellista vahvistaa enimmäismäärät märkäpainon perusteella.

(4)

Banaanilastuja käytetään aamiaismuroissa ja makeisissa ja syödään välipalatuotteina. Banaanilastuissa on hiljattain havaittu korkeita PAH-yhdisteiden määriä. Havainnot liittyvät siihen, että banaanilastuja paistetaan kookosöljyssä. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa PAH-yhdisteiden enimmäismäärät banaanilastuille. Koska esiintymistietoja ei ole saatavilla riittävästi, ensi vaiheessa nämä enimmäismäärät vastaavat suoraan ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosina käytettäväksi tarkoitetun kookosöljyn osalta vahvistettuja enimmäismääriä. Näitä enimmäismääriä olisi tarkasteltava uudelleen kahden vuoden kuluessa ottaen huomioon käytettävissä olevat esiintymistiedot.

(5)

PAH-yhdisteiden suuria määriä on havaittu tietyissä ravintolisissä, jotka sisältävät kasviperäisiä ainesosia tai jotka on saatu niistä. PAH-yhdisteiden suurien määrien esiintyminen näissä ravintolisissä on liitetty näiden kasviperäisten ainesosien kuivauksessa käytettyihin huonoihin käytäntöihin. Nämä korkeat määrät voidaan välttää noudattamalla hyviä käytäntöjä. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa näille tuotteille PAH-yhdisteiden enimmäismäärät, jotka ovat saavutettavissa hyviä kuivauskäytäntöjä noudattamalla ja jotka takaavat ihmisten terveyden suojan korkean tason.

(6)

Myös mehiläiskittivahaa, mehiläiskuningatarhyytelöä tai spirulina-levää sisältävien tai niistä saatujen ravintolisien on havaittu sisältävän tietyissä tapauksissa suuria määriä PAH-yhdisteitä, ja tämä on liitetty huonojen käytäntöjen noudattamiseen. Koska alemmat määrät ovat saavutettavissa hyviä käytäntöjä noudattamalla, on aiheellista vahvistaa PAH-yhdisteiden enimmäismäärät näissä tuotteissa.

(7)

Lisäksi PAH-yhdisteiden suuria määriä on havaittu kuivatuissa yrteissä ja kuivatuissa mausteissa, ja myös tämä liittyy huonojen kuivauskäytäntöjen noudattamiseen. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa PAH-yhdisteiden enimmäismäärät kuivatuissa yrteissä ja kuivatuissa mausteissa. Savustettuun paprikaan ja kardemummaan sovellettavat perinteiset savustus- ja jalostusmenetelmät johtavat PAH-yhdisteiden suuriin määriin. Koska näiden mausteiden kulutus on vähäistä ja jotta nämä savustetut tuotteet voisivat pysyä markkinoilla, on aiheellista soveltaa näihin mausteisiin enimmäismääriä koskevaa poikkeusta.

(8)

Olisi säädettävä kohtuullisesta ajanjaksosta, jotta jäsenvaltiot ja elintarvikealan toimijat voivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin uusiin vaatimuksiin.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1881/2006 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämän asetuksen liitteessä lueteltuja elintarvikkeita, lukuun ottamatta 6.1.11 kohdassa lueteltuja elintarvikkeita, jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen 1 päivää huhtikuuta 2016, saa pitää markkinoilla tämän päivämäärän jälkeen vähimmäissäilyvyysajankohtaan tai viimeiseen käyttöpäivään saakka.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2016, lukuun ottamatta 6.1.11 kohdassa mainittuja elintarvikkeita, joiden osalta enimmäismäärää sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteessä oleva 6 jakso ”Polysykliset aromaattiset hiilivedyt” seuraavasti:

1)

Korvataan 6.1.2 kohta seuraavasti:

”6.1.2

Kaakaopavut ja niistä saadut tuotteet lukuun ottamatta 6.1.11 kohdassa tarkoitettuja tuotteita

1.4.2013 lähtien 5,0 μg/kg rasvaa

1.4.2013–31.3.2015 35,0 μg/kg rasvaa

1.4.2015 lähtien 30,0 μg/kg rasvaa”

2)

Lisätään 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 ja 6.1.15 kohta seuraavasti:

”6.1.11

Kaakaokuitu ja kaakaokuidusta saadut tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväsi elintarvikkeiden ainesosana

3,0

15,0

6.1.12

Banaanilastut

2,0

20,0

6.1.13

Ravintolisät, jotka sisältävät kasviperäisiä aineita ja niistä saatuja valmisteita (39) (1)  (2)

Ravintolisät, jotka sisältävät mehiläiskittivahaa, mehiläiskuningatarhyytelöä tai spirulina-levää tai niistä saatuja valmisteita (39)

10,0

50,0

6.1.14

Kuivatut yrtit

10,0

50,0

6.1.15

Kuivatut mausteet, lukuun ottamatta kardemummaa ja savustettua Capsicum spp.:tä

10,0

50,0


(1)  Kasviperäiset valmisteet ovat valmisteita, jotka on saatu kasviperäisistä aineista (esim. kokonaiset kasvit, kasvinosat tai palasina tai paloiteltuina olevat kasvit) eri prosesseilla (esim. puristaminen, uuttaminen, fraktioiminen, tislaaminen, tiivistäminen, kuivaaminen ja käyttäminen). Määritelmään sisältyvät pilkotut tai jauhetut kasvit, kasvinosat, levät, sienet, jäkälät, tinktuurat, uutteet, haihtuvat öljyt (muut kuin 6.1.1 kohdassa tarkoitetut kasviöljyt), puristetut mehut ja käsitellyt kasvinesteet.

(2)  Enimmäismäärää ei sovelleta kasviöljyjä sisältäviin ravintolisiin. Kasviöljyjen, joita käytetään ravintolisien ainesosana, olisi oltava 6.1.1 kohdassa vahvistetun enimmäismäärän mukaisia.”


Top