Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1298

Komission asetus (EU) 2015/1298, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II ja VI muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1298/oj

29.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/22


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1298,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015,

kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II ja VI muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kosmeettisista valmisteista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdan,

on kuullut kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

3-Bentsylideenikamferin käyttö UV-suodattimena kosmeettisissa valmisteissa on tällä hetkellä hyväksytty 2,0 prosentin enimmäispitoisuutena. Se on merkitty asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä VI olevaan luetteloon viitenumerolla 19.

(2)

Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea, jäljempänä ’SCCS’ (2), totesi 18 päivänä kesäkuuta 2013 antamassaan lausunnossa, että koska turvamarginaali on alle 100, 3-bentsylideenikamferin käytön UV-suodattimena kosmeettisissa valmisteissa 2,0 prosentin enimmäispitoisuutena ei katsota olevan turvallista.

(3)

Sen varmistamiseksi, että aurinkosuojatuotteet ovat turvallisia ihmisten terveydelle, 3-bentsylideenikamferi on tarpeen poistaa asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä VI vahvistetusta kosmeettisissa valmisteissa sallittujen UV-suodattimien luettelosta.

(4)

Koska 3-bentsylideenikamferi tunnetaan paitsi UV-suodattimena myös UV-säteilyä absorboivana aineena, sen käyttö kosmeettisissa valmisteissa olisi kiellettävä.

(5)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteitä II ja VI olisi muutettava.

(6)

Kyseisen rajoituksen voimaantuloa olisi lykättävä, jotta tuotannonala voi tehdä tarvittavat muutokset valmisteiden koostumukseen. Yrityksille olisi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen annettava kuusi kuukautta aikaa saattaa markkinoille vaatimusten mukaisia tuotteita ja poistaa markkinoilta vaatimusten vastaiset tuotteet.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteet II ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Ainoastaan tämän asetuksen mukaisia kosmeettisia valmisteita saa asettaa saataville unionin markkinoilla 18 päivästä helmikuuta 2016.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Komission päätös 2008/721/EY, tehty 5 päivänä elokuuta 2008, kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristön aloilla toimivien tiedekomiteoiden ja asiantuntijoiden neuvoa-antavan rakenteen luomisesta ja päätöksen 2004/210/EY kumoamisesta (EUVL L 241, 10.9.2008, s. 21).


LIITE

Muutetaan asetus (EY) N:o 1223/2009 seuraavasti:

1)

Lisätään liitteeseen II seuraava kohta:

Viitenumero

Kemiallinen nimi/INN

CAS-numero

EY-numero

”1379

3-Bentsylideenikamferi

15087-24-8

239-139-9”

2)

Poistetaan liitteessä VI oleva viitenumeroa 19 koskeva kohta.


Top