Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1012

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1012, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 162, 27.6.2015, p. 26–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1012/oj

27.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 162/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1012,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (2) säädetään tehostettua virallista valvontaa koskevista säännöistä, joita on sovellettava kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen, jäljempänä 'luettelo', muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa niissä saapumispaikoissa, joiden kautta ne tulevat asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä I tarkoitetuille alueille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 2 artiklassa säädetään, että luetteloa on tarkasteltava säännöllisesti ja vähintään neljännesvuosittain ottaen huomioon vähintään kyseisessä artiklassa tarkoitetut tiedonlähteet.

(3)

Elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta vastikään ilmoitettujen elintarvikkeita koskevien tapahtumien esiintyminen ja merkityksellisyys, elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston suorittamat tarkastukset kolmansissa maissa ja jäsenvaltioiden komissiolle neljännesvuosittain muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden eristä asetuksen (EY) N:o 669/2009 15 artiklan mukaisesti toimittamat raportit osoittavat, että luetteloa olisi muutettava.

(4)

Luetteloa olisi muutettava poistamalla niiden tuotteiden tiedot, jotka käytettävissä olevien tietojen mukaan vastaavat yleisesti ottaen riittävässä määrin unionin lainsäädännössä säädettyjä asiaankuuluvia turvallisuusvaatimuksia ja joiden tehostettu virallinen valvonta ei sen vuoksi enää ole perusteltua. Luettelossa oleva kohta, joka koskee Keniasta peräisin olevia papuja, olisi sen vuoksi poistettava.

(5)

Luetteloa olisi muutettava myös lisäämällä virallisen valvonnan tiheyttä niiden tuotteiden osalta, jotka samojen tietolähteiden mukaan vastaavat aiempaa huonommin asiaankuuluvaa unionin lainsäädäntöä ja joiden osalta näin ollen on perusteltua tehostaa virallista valvontaa. Luettelossa olevia kohtia, jotka koskevat Vietnamista peräisin olevia korianterin lehtiä, basilikaa, minttua, persiljaa, maustepaprikoita ja okraa sekä Turkista peräisin olevia viinilehtiä, olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi on aiheellista korvata asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 669/2009 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).


LIITE

”LIITE I

Muut kuin eläinperäiset rehut ja elintarvikkeet, jotka asetetaan tehostettuun viralliseen valvontaan nimetyssä saapumispaikassa

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi (1)

Taric-alanimike

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja tunnistustarkastus-ten tiheys (%)

Kuivatut viinirypäleet (rusinat)

0806 20

 

Afganistan (AF)

Okratoksiini A

50

(Elintarvikkeet)

 

 

Mantelit, kuorelliset

0802 11

 

Australia (AU)

Aflatoksiinit

20

Mantelit, kuoritut

0802 12

 

(Elintarvikkeet)

 

 

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Brasilia (BR)

Aflatoksiinit

10

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

 

Maapähkinävoi

2008 11 10

 

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

 

Pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Torjunta-ainejäämät (2)  (3)

50

Munakoisot

0709 30 00

ex 0710 80 95

72

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

Kiinanlehtiselleri (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Torjunta-ainejäämät (2)  (4)

50

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

 

 

Brassica oleracea (muu syötävä Brassica-sukuinen kaali, ’kiinalainen parsakaali’) (5)

ex 0704 90 90

40

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät (2)

50

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

 

 

Tee, myös maustettu

0902

 

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät (2)  (6)

10

(Elintarvikkeet)

 

 

Munakoisot

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät (2)  (7)

10

Karvaskurkku (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

Pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät (2)  (7)

20

Paprikat (makeat ja miedot sekä muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

0709 60 10

ex 0709 60 99

20

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Mansikat (tuoreet)

0810 10 00

 

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät (2)  (8)

10

(Elintarvikkeet)

 

 

Paprikat (makeat ja miedot sekä muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät (2)  (9)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Betelköynnöksen lehdet (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Intia (IN)

Salmonella (10)

50

(Elintarvikkeet)

 

 

Seesaminsiemenet

1207 40 90

 

Intia (IN)

Salmonella (10)

20

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

 

 

Capsicum annuum, kokonainen

0904 21 10

 

Intia (IN)

Aflatoksiinit

20

Capsicum annuum, murskattu tai jauhettu

ex 0904 22 00

10

Capsicum-sukuiset hedelmät, kuivatut, kokonaiset, ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskottipähkinä (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

 

Entsyymit; entsyymivalmisteet

3507

 

Intia (IN)

Kloramfenikoli

50

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

 

Muskottipähkinä (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesia (ID)

Aflatoksiinit

20

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

 

Herneet (silpimättömät)

ex 0708 10 00

40

Kenia (KE)

Torjunta-ainejäämät (2)  (11)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

 

 

Minttu

ex 1211 90 86;

30

Marokko (MA)

Torjunta-ainejäämät (2)  (12)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

ex 2008 99 99

70

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0806 10 10

 

Peru (PE)

Torjunta-ainejäämät (2)  (13)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet)

 

 

Vesimelonin (Egusi, Citrullus lanatus) siemenet ja niistä saadut tuotteet

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinit

50

(Elintarvikkeet)

 

 

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

 

Maapähkinävoi

2008 11 10

 

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

 

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät (2)  (14)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

 

 

Betelköynnöksen lehdet (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Thaimaa (TH)

Salmonella (10)

50

(Elintarvikkeet)

 

 

Pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät (2)  (15)

20

Munakoisot

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

Kuivatut aprikoosit

0813 10 00

 

Turkki (TR)

Sulfiitit (16)

10

Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 50 61

 

(Elintarvikkeet)

 

 

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (2)  (17)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

Viinilehdet

ex 2008 99 99

11; 19

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (2)  (18)

50

(Elintarvikkeet)

 

 

Pistaasipähkinät, kuorelliset

0802 51 00

 

Yhdysvallat (US)

Aflatoksiinit

20

Pistaasipähkinät, kuoritut

0802 52 00

 

(Elintarvikkeet)

 

 

Kuivatut aprikoosit

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiitit (16)

50

Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 50 61

 

(Elintarvikkeet)

 

 

Kuivatut viinirypäleet (rusinat)

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Okratoksiini A

50

(Elintarvikkeet)

 

 

Korianterin lehdet

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (2)  (19)

50

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Minttu

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Persilja

ex 0709 99 90

40

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (2)  (19)

50

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

 

 

Pitaijat

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (2)  (19)

20

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

 

 


(1)  Jos johonkin CN-koodiin kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei kyseisen koodin osalta ole olemassa erityistä alanimikettä, CN-koodi on merkitty tunnuksella ’ex’.

(2)  Ainakin niiden torjunta-aineiden jäämät, jotka on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1) 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyssä valvontaohjelmassa ja jotka voidaan analysoida monijäämämenetelmillä, joiden perustana on GC-MS ja LC-MS (torjunta-aineita seurattava ainoastaan kasviperäisissä tuotteissa tai niiden pinnalla).

(3)  Klorbufaamin jäämät.

(4)  Fentoaatin jäämät.

(5)  Laji Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Tunnetaan myös nimillä ’Kai Lan’, ’Gai Lan’, ’Gailan’, ’Kailan’, ’Chinese bare Jielan’.

(6)  Trifluraliinin jäämät.

(7)  Seuraavien jäämät: asefaatti, aldikarbi (aldikarbin, sen sulfoksidin ja sen sulfonin summa ilmaistuna aldikarbina), amitratsi (amitratsi ja sen 2,4-dimetyylianiliiniä sisältävät metaboliitit ilmaistuna amitratsina), diafentiuroni, dikofoli (p,p′- ja o,p′-isomeerien summa), ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami) ja metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina).

(8)  Seuraavien jäämät: heksaflumuroni, metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina), fentoaatti ja tiofanaatti-metyyli.

(9)  Seuraavien jäämät: dikofoli (p,p′- ja o,p′-isomeerien summa), dinotefuraani, folpetti, prokloratsi (prokloratsin ja sen 2,4,6-triklorofenyyliryhmän sisältävien metaboliittien summa ilmaistuna prokloratsina), tiofanaattimetyyli ja triforiini.

(10)  Vertailumenetelmä EN/ISO 6579 tai sen avulla validoitu menetelmä komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005, annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1) 5 artiklan mukaisesti.

(11)  Seuraavien jäämät: asefaatti ja diafentiuroni.

(12)  Flubendiamin jäämät.

(13)  Etefonin jäämät.

(14)  Seuraavien jäämät: formetanaatti: formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na, protiofossi ja triforiini.

(15)  Seuraavien jäämät: asefaatti, dikrotofossi, protiofossi, kinalfossi ja triforiini.

(16)  Vertailumenetelmä: EN 1988–1:1998, EN 1988–2:1998 tai ISO 5522:1981.

(17)  Seuraavien jäämät: diafentiuroni, formetanaatti: formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na ja tiofanaattimetyyli.

(18)  Seuraavien jäämät: ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami) ja metrafenoni.

(19)  Seuraavien jäämät: ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami), fentoaatti ja kinalfossi.”


Top