Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0490

Komission asetus (EU) 2015/490, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2015 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston perimien maksujen mukauttamiseksi inflaatioon ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 78, 24.3.2015, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/490/oj

24.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/9


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/490,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2015,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston perimien maksujen mukauttamiseksi inflaatioon

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista 10 päivänä helmikuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan viidennen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (2) 67 artiklan 3 kohdan mukaan Euroopan lääkeviraston, jäljempänä ’virasto’, tulot koostuvat unionin rahoitusosuudesta ja yritysten virastolle suorittamista maksuista. Asetuksessa (EY) N:o 297/95 vahvistetaan kyseisten maksujen luokat ja määrät.

(2)

Kyseisiä maksuja on tarpeen tarkistaa vuoden 2014 inflaatioasteen perusteella. Euroopan unionin tilastotoimiston (Eurostat) mukaan unionin inflaatioaste oli –0,1 prosenttia vuonna 2014.

(3)

Mukautetut maksujen määrät olisi yksinkertaisuuden vuoksi pyöristettävä lähimpään 100 euroon.

(4)

Asetusta (EY) N:o 297/95 olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta ei pitäisi soveltaa vaatimustenmukaisiin hakemuksiin, joiden käsittely on kesken 1 päivänä huhtikuuta 2015.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 297/95 12 artiklan mukaisesti maksut on saatettava ajan tasalle 1 päivästä huhtikuuta 2015. Sen vuoksi on aiheellista, että tämä asetus saatetaan voimaan kiireellisesti ja että sitä sovelletaan kyseisestä päivämäärästä alkaen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 297/95 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan a alakohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”278 500 euron” ilmaisulla ”278 200 euron”.

ii)

muutetaan b alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”108 100 euron” ilmaisulla ”108 000 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”180 000 euron” ilmaisulla ”179 800 euron”.

iii)

muutetaan c alakohta seuraavasti:

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”83 600 euron” ilmaisulla ”83 500 euron”,

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”20 900–62 700 euroa” ilmaisulla ”20 900–62 600 euroa”.

b)

muutetaan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”83 600 euron” ilmaisulla ”83 500 euron”,

ii)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”20 900–62 700 euroa” ilmaisulla ”20 900–62 600 euroa”.

c)

muutetaan 6 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”99 900 euron” ilmaisulla ”99 800 euron”,

ii)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”24 900–74 900 euroa” ilmaisulla ”24 900–74 800 euroa”.

2)

Korvataan 4 artiklassa ilmaisu ”69 400 euron” ilmaisulla ”69 300 euron”.

3)

Muutetaan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

muutetaan a alakohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”139 400 euron” ilmaisulla ”139 300 euron”,

ii)

korvataan neljännessä alakohdassa ilmaisu ”69 400 euroon” ilmaisulla ”69 300 euroon”.

b)

muutetaan b alakohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”69 400 euron” ilmaisulla ”69 300 euron”,

ii)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”117 700 euron” ilmaisulla ”117 600 euron”.

4)

Korvataan 7 artiklan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”69 400 euron” ilmaisulla ”69 300 euron”.

5)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”83 600 euroa” ilmaisulla ”83 500 euroa”,

ii)

korvataan neljännessä alakohdassa ilmaisu ”20 900–62 700 euroa” ilmaisulla ”20 900–62 600 euroa”.

b)

muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”278 500 euroa” ilmaisulla ”278 200 euroa”,

ii)

korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”139 400 euroa” ilmaisulla ”139 300 euroa”,

iii)

korvataan viidennessä alakohdassa ilmaisu ”3 000–240 000 euroa” ilmaisulla ”3 000–239 800 euroa”,

iv)

korvataan kuudennessa alakohdassa ilmaisu ”3 000–120 200 euroa” ilmaisulla ”3 000–120 100 euroa”.

2 artikla

Tätä asetusta ei sovelleta vaatimustenmukaisiin hakemuksiin, joiden käsittely on kesken 1 päivänä huhtikuuta 2015.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1).


Top