Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1168

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2015/1168, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2015, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/53/EY 7 artiklan ja neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi eräiden viljelykasvilajien ja vihanneslajien lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytysten osalta annettujen direktiivien 2003/90/EY ja 2003/91/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 188, 16.7.2015, p. 39–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2015/1168/oj

16.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 188/39


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2015/1168,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2015,

täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/53/EY 7 artiklan ja neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi eräiden viljelykasvilajien ja vihanneslajien lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytysten osalta annettujen direktiivien 2003/90/EY ja 2003/91/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/53/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivit 2003/90/EY (3) ja 2003/91/EY (4) hyväksyttiin sen varmistamiseksi, että lajikkeet, jotka jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin luetteloihinsa, ovat yhteisön kasvilajikeviraston antamien yleisohjeiden mukaiset lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytysten osalta, mikäli tällaiset yleisohjeet on laadittu. Direktiivien mukaan muihin lajikkeisiin sovelletaan kasvilajikkeiden kansainvälisen suojeluliiton (UPOV) yleisohjeita.

(2)

Yhteisön kasvilajikevirasto on sittemmin laatinut lisää yleisohjeita sekä päivittänyt voimassa olevat yleisohjeet.

(3)

Sen vuoksi direktiivejä 2003/90/EY ja 2003/91/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2003/90/EY liitteet I ja II tämän direktiivin liitteessä olevalla A osalla.

2 artikla

Korvataan direktiivin 2003/91/EY liitteet tämän direktiivin liitteessä olevalla B osalla.

3 artikla

Ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 aloitettuihin tarkastuksiin jäsenvaltiot voivat soveltaa direktiivejä 2003/90/EY ja 2003/91/EY siinä muodossa, joka on voimassa, kunnes ne muutetaan tällä direktiivillä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2016.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Komission direktiivi 2003/90/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 2003, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/53/EY 7 artiklan soveltamiseksi eräiden viljelykasvilajien lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytyksien osalta (EUVL L 254, 8.10.2003, s. 7).

(4)  Komission direktiivi 2003/91/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 2003, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi tarkastuksissa vähintään käsiteltävien ominaisuuksien sekä eräiden vihanneslajien lajiketarkastuksissa vaadittavien vähimmäisedellytysten osalta (EUVL L 254, 8.10.2003, s. 11).


LIITE

A OSA

LIITE I

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava yhteisön kasvilajikeviraston testiprotokollia

Tieteellinen nimi

Yleiskielinen nimi

Yhteisön kasvilajikeviraston protokolla

Festuca filiformis Pourr.

Hapsilampaannata

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca ovina L.

Lampaannata

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca rubra L.

Punanata

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Jäykkänata

TP 67/1, 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Italianraiheinä

TP 4/1, 23.6.2011

Lolium perenne L.

Englanninraiheinä

TP 4/1, 23.6.2011

Lolium × boucheanum Kunth

Raiheinähybridi

TP 4/1, 23.6.2011

Pisum sativum L.

Peltoherne

TP 7/2 rev., 11.3.2015

Brassica napus L.

Rapsi

TP 36/2, 16.11.2011

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Lanttu

TP 89/1, 11.3.2015

Cannabis sativa L.

Hamppu

TP 276/1, 28.11.2012

Helianthus annuus L.

Auringonkukka

TP 81/1, 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Pellavansiemen

TP 57/2, 19.3.2014

Avena nuda L.

Kuoreton kaura

TP 20/1, 6.11.2003

Avena sativa L. (myös A. byzantina K. Koch)

Kaurat ja punakaura

TP 20/1, 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Ohra

TP 19/3, 21.3.2012

Oryza sativa L.

Riisi

TP 16/2, 21.3.2012

Secale cereale L.

Ruis

TP 58/1, 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybridejä, jotka ovat syntyneet erään Triticum-suvun lajin ja erään Secale-suvun lajin risteytymisen tuloksena

TP 121/2 rev. 1, 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Vehnä

TP 3/4 rev. 2, 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Makaronivehnä/durumvehnä

TP 120/3, 19.3.2014

Zea mays L.

Maissi

TP 2/3, 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Peruna

TP 23/2, 1.12.2005

Nämä protokollat ovat saatavilla yhteisön kasvilajikeviraston internetsivuilla (www.cpvo.europa.eu).

LIITE II

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava UPOV:n antamia testauksen yleisohjeita

Tieteellinen nimi

Yleiskielinen nimi

UPOV:n yleisohjeet

Beta vulgaris L.

Rehujuurikas

TG/150/3, 4.11.1994

Agrostis canina L.

Luhtarölli

TG/30/6, 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Isorölli

TG/30/6, 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Rönsyrölli

TG/30/6, 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Nurmirölli

TG/30/6, 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Litteäkattara

TG/180/3, 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Sitkankattara

TG/180/3, 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Koiranheinä

TG/31/8, 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreb.

Ruokonata

TG/39/8, 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Nurminata

TG/39/8, 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybridejä, jotka ovat syntyneet erään Festuca-suvun lajin ja erään Lolium-suvun lajin risteytymisen tuloksena

TG/243/1, 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Ketotähkiö

TG/34/6, 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timotei

TG/34/6, 7.11.1984

Poa pratensis L.

Niittynurmikka

TG/33/7, 9.4.2014

Lotus corniculatus L.

Keltamaite

TG 193/1, 9.4.2008

Lupinus albus L.

Valkolupiini

TG/66/4, 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Sinilupiini

TG/66/4, 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Keltalupiini

TG/66/4, 31.3.2004

Medicago sativa L.

Sinimailanen

TG/6/5, 6.4.2005

Medicago × varia T. Martyn

Rehumailanen

TG/6/5, 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Puna-apila

TG/5/7, 4.4.2001

Trifolium repens L.

Valkoapila

TG/38/7, 9.4.2003

Vicia faba L.

Härkäpapu

TG/8/6, 17.4.2002

Vicia sativa L.

Rehuvirna

TG/32/7, 20.3.2013

 

 

 

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Öljyretikka

TG/178/3, 4.4.2001

Arachis hypogaea L.

Maapähkinä

TG/93/4, 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rypsi

TG/185/3, 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Saflori

TG/134/3, 12.10.1990

Gossypium spp.

Puuvilla

TG/88/6, 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Unikko

TG/166/4, 9.4.2014

Sinapis alba L.

Keltasinappi

TG/179/3, 4.4.2001

Glycine max (L.) Merr.

Soijapapu

TG/80/6, 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Durra

TG/122/3, 6.10.1989

Nämä yleisohjeet ovat saatavilla UPOV:n internetsivulla (www.upov.int).

B OSA

LIITE I

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava yhteisön kasvilajikeviraston testiprotokollia

Tieteellinen nimi

Yleiskielinen nimi

Yhteisön kasvilajikeviraston protokolla

Allium cepa L. (Cepa-ryhmä)

Kepasipuli, ruokasipuli

TP 46/2, 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum-ryhmä)

Salottisipuli

TP 46/2, 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Pillisipuli

TP 161/1, 11.3.2010

Allium porrum L.

Purjo

TP 85/2, 1.4.2009

Allium sativum L.

Valkosipuli

TP 162/1, 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Ruohosipuli

TP 198/2, 11.3.2015

Apium graveolens L.

Lehtiselleri

TP 82/1, 13.3.2008

Apium graveolens L.

Mukulaselleri

TP 74/1, 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Parsa

TP 130/2, 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Punajuurikas, mukaan lukien Cheltenham-juurikas

TP 60/1, 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Lehtijuurikas tai lehtimangoldi

TP 106/1, 11.3.2015

Brassica oleracea L.

Lehtikaali

TP 90/1, 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Kukkakaali

TP 45/2, 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Parsakaali

TP 151/2, 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Ruusukaali eli brysselinkaali

TP 54/2, 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kyssäkaali

TP 65/1, 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kurttukaali, valkokaali ja punakaali

TP 48/3, 16.2.2011

Brassica rapa L.

Kiinankaali

TP 105/1, 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Paprika

TP 76/2, 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Kähäräendiivi ja siloendiivi

TP 118/3, 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Teollisuussikuri

TP 172/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Salaattisikuri eli suppusikuri

TP 173/1, 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vesimeloni

TP 142/2, 19.3.2014

Cucumis melo L.

Meloni

TP 104/2, 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Kurkku ja avomaankurkku

TP 61/2, 13.3.2008

Cucurbita maxima Duchesne

Jättikurpitsa

TP 155/1, 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Kesäkurpitsa

TP 119/1 rev., 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Latva-artisokka ja kardoni

TP 184/2, 27.2.2013

Daucus carota L.

Porkkana

TP 49/3, 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenkoli

TP 183/1, 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Lehtisalaatti

TP 13/5, 16.2.2011

Solanum lycopersicum L.

Tomaatti

TP 44/4 rev., 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

TP 136/1, 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Ruusupapu

TP 9/1, 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Tarhapapu ja salkopapu

TP 12/4, 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Silpoydinherne, silpoherne ja sokeriherne

TP 7/2 rev., 11.3.2015

Raphanus sativus L.

Retiisi, retikka

TP 64/2 rev., 11.3.2015

Scorzonera hispanica L.

Kaurajuuri tai mustajuuri

TP 116/1, 11.3.2015

Solanum melongena L.

Munakoiso

TP 117/1, 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Pinaatti

TP 55/5, 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vuonankaali

TP 75/2, 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Härkäpapu

TP Härkäpapu/1, 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Sokerimaissi ja paukkumaissi

TP 2/3, 11.3.2010

Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Tomaatin perusrungot

TP 294/1, 19.3.2014

Nämä protokollat ovat saatavilla yhteisön kasvilajikeviraston internetsivuilla (www.cpvo.europa.eu).

LIITE II

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava UPOV:n antamia testauksen yleisohjeita

Tieteellinen nimi

Yleiskielinen nimi

UPOV:n yleisohjeet

Brassica rapa L.

Nauris

TG/37/10, 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Isolehtisikuri tai italiansikuri

TG/154/3, 18.10.1996

Rheum rhabarbarum L.

Raparperi

TG/62/6, 24.3.1999

Nämä yleisohjeet ovat saatavilla UPOV:n internetsivulla (www.upov.int).


Top