Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2434

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2434, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, haitallisten organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse tietyistä Intiasta peräisin olevista hedelmistä ja vihanneksista annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/237/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 9178)

OJ L 334, 22.12.2015, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2434/oj

22.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/61


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/2434,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2015,

haitallisten organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse tietyistä Intiasta peräisin olevista hedelmistä ja vihanneksista annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/237/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 9178)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan neljännen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/237/EU (2) kielletään Intiasta peräisin olevien Colocasia Schottin taimien (muut kuin siemenet ja juuret), Momordica L.:n, Solanum melongena L.:n ja Trichosanthes L.:n taimien (muut kuin siemenet) tuonti. Lisäksi täytäntöönpanopäätöksessä 2014/237/EU edellytetään, että Intian viranomaiset toteuttavat Mangifera L.:n taimien (muut kuin siemenet) tuonnin osalta asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lähetykset ovat vapaita haitallisista organismeista.

(2)

Täytäntöönpanopäätöksen 2014/237/EU voimassaoloaika on rajoitettu. Ottaen huomioon monien Intiasta peräisin olevien kasvien ja kasvituotteiden lähetysten lukuisat pysäytykset haitallisten organismien vuoksi komissio päättelee, että kasvien terveystodistuksia koskevassa järjestelmässä Intiassa on tarvetta lisäparannuksiin. Siksi on aiheellista jatkaa täytäntöönpanopäätöksen 2014/237/EU voimassaoloaikaa 31 päivään joulukuuta 2016.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2014/237/EU olisi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/237/EU 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2016.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/237/EU, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2014, haitallisten organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse tietyistä Intiasta peräisin olevista hedelmistä ja vihanneksista (EUVL L 125, 26.4.2014, s. 93).


Top