Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1782

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/1782, annettu 5 päivänä lokakuuta 2015, uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun yhteisen kannan 2004/487/YUTP kumoamisesta ja Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2008/109/YUTP muuttamisesta

OJ L 259, 6.10.2015, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2016; Implisiittinen kumoaja 32016D0994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1782/oj

6.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 259/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/1782,

annettu 5 päivänä lokakuuta 2015,

uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun yhteisen kannan 2004/487/YUTP kumoamisesta ja Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2008/109/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 29 päivänä huhtikuuta 2004 yhteisen kannan 2004/487/YUTP (1), jolla säädettiin tietyistä taloudellisista toimenpiteistä.

(2)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen kannan 2008/109/YUTP (2), jolla säädettiin matkustamista koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asevientikiellosta.

(3)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 9 päivänä joulukuuta 2014 Liberiaa koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2188 (2014), jolla jatkettiin matkustamista koskevia rajoittavia toimenpiteitä ja asevientikieltoa yhdeksällä kuukaudella.

(4)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 2 päivänä syyskuuta 2015 Liberiaa koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2237 (2015), jolla lakkautettiin päätöslauselman 1521 (2003) 4 kohdassa ja päätöslauselman 1532 (2004) 1 kohdassa vahvistetut matkustamista koskevat rajoittavat toimenpiteet ja uudistettiin 2 päivään kesäkuuta 2016 asti asevientikielto, joka koskee kaikkia Liberian alueella toimivia valtiosta riippumattomia yhteisöjä ja henkilöitä.

(5)

Näin ollen yhteinen kanta 2008/109/YUTP olisi muutettava ja yhteinen kanta 2004/487/YUTP kumottava.

(6)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kumotaan yhteisen kannan 2008/109/YUTP 3 artikla.

2 artikla

Numeroidaan yhteisen kannan 2008/109/YUTP 4 artikla uudelleen 3 artiklaksi.

Numeroidaan yhteisen kannan 2008/109/YUTP 5 artikla uudelleen 4 artiklaksi.

3 artikla

Kumotaan yhteinen kanta 2004/487/YUTP.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 5 päivänä lokakuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  Neuvoston yhteinen kanta 2004/487/YUTP, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 116).

(2)  Neuvoston yhteinen kanta 2008/109/YUTP, hyväksytty 12 päivänä helmikuuta 2008, Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 38, 13.2.2008, s. 26).


Top