EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0163

Komission päätös (EU) 2015/163, annettu 21 päivänä marraskuuta 2014 , audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 14 artiklan nojalla Puolassa toteutettavien toimenpiteiden yhteensopivuudesta unionin lainsäädännön kanssa

EUVL L 27, 3.2.2015, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/163/oj

3.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/37


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2015/163,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2014,

audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 14 artiklan nojalla Puolassa toteutettavien toimenpiteiden yhteensopivuudesta unionin lainsäädännön kanssa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10 päivänä maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon direktiivin 2010/13/EU 29 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Puola ilmoitti 19 päivänä elokuuta 2014 päivätyllä kirjeellä komissiolle tietyt toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa direktiivin 2010/13/EU 14 artiklan 1 kohdan nojalla.

(2)

Komissio varmisti kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, että ilmoitetut toimenpiteet ovat yhteensopivia unionin lainsäädännön kanssa, erityisesti siltä osin, että toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja kansallinen kuulemismenettely avoin.

(3)

Toimenpiteitä tutkiessaan komission otti huomioon käytettävissä olevat tiedot Puolan audiovisuaalimarkkinoista erityisesti televisiomarkkinoihin kohdistuvan vaikutuksen osalta.

(4)

Puolan luettelo yhteiskunnallisesti erityisen merkittävistä tapahtumista on laadittu selkeästi ja läpinäkyvästi laajan kuulemisen jälkeen.

(5)

Puolan viranomaisten esittämän yksityiskohtaisen näytön ja katsojalukujen perusteella komission yksiköt tarkistivat, että direktiivin 2010/13/EU 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditussa luettelossa nimetyt tapahtumat täyttivät ainakin kaksi seuraavista kriteereistä, joiden katsotaan ilmentävän tapahtuman yhteiskunnallista merkitystä luotettavalla tavalla: i) tapahtuma herättää asianomaisessa jäsenvaltiossa erityistä kiinnostusta ja sillä on merkitystä muillekin kuin niille, jotka seuraavat säännöllisesti kyseistä urheilulajia tai toimintaa; ii) tapahtuma on yleisesti tunnustettu, sillä on erityinen kulttuurinen merkitys jäsenvaltion kansalaisille kulttuuri-identiteetin muokkaajana; iii) tapahtumaan, joka on merkittävä kansainvälinen kilpailu tai turnaus, osallistuu maajoukkue; ja iv) tapahtuma on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja sillä on ollut suuret katsojamäärät.

(6)

Ilmoitettu luettelo yhteiskunnallisesti erityisen merkittävistä tapahtumista sisältää tapahtumat, jotka kuuluvat jo 29 päivänä joulukuuta 1992 annetun yleisradiotoimintaa koskevan lain, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä maaliskuuta 2000 annetulla lailla, 20 b §:n mukaiseen lakisääteiseen luetteloon, ja muita tapahtumia, jotka sisältyvät merkittävien tapahtumien luetteloa koskevaan yleisradioneuvoston asetusluonnokseen. Osa nimetyistä tapahtumista katsotaan yleisesti yhteiskunnallisesti erityisen merkittäviksi, kuten kesä- ja talviolympialaiset sekä jalkapallon MM-kisojen ja jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailujen loppu- ja välieräottelut. Luetteloon sisältyy myös muita näiden tapahtumien jalkapallo-otteluja, myös karsintaotteluja, joissa pelaa Puolan maajoukkue. Puolan viranomaiset ovat osoittaneet, että näillä tapahtumilla on ollut suuret katsojamäärät ja ne on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla. Niillä on Puolassa erityinen kaikupohja, koska ne ovat erityisen suosittuja suuren yleisön eikä pelkästään urheilutapahtumia yleensä seuraavien keskuudessa. Lisäksi joissakin jalkapallon MM-kisojen ja jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailujen otteluissa, mukaan lukien karsintaottelut, pelaa Puolan maajoukkue.

(7)

Näillä virallisiin turvauksiin sekä Mestarien liigaan ja UEFA Cupiin kuuluvilla jalkapallo-otteluilla, joissa pelaa Puolan maajoukkue tai puolalainen seura, on suuret katsojamäärät, ne on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja niillä on Puolassa erityinen kaikupohja.

(8)

Lentopallon miesten ja naisten EM- ja MM-kisojen otteluilla, joissa pelaa Puolan maajoukkue, mukaan lukien karsintaottelut, ja lentopallon miesten maailmanliigan otteluilla on ollut suuret katsojamäärät ja ne on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla. Ne herättävät Puolassa erityistä ja laajaa kiinnostusta, myös sellaisen yleisön keskuudessa, joka ei yleensä seuraa tätä urheilulajia. Lisäksi niissä pelaa maajoukkue merkittävässä kansainvälisessä turnauksessa. Tätä kiinnostusta lisää se, että Puolan osallistujat ovat yltäneet merkittäviin saavutuksiin kyseisissä turnauksissa.

(9)

Miesten käsipallon EM- ja MM-kisojen loppu- ja välieräotteluilla on ollut suuret katsojamäärät, ja ne on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla, minkä lisäksi ne herättävät Puolassa erityistä ja laajaa kiinnostusta, myös sellaisen yleisön keskuudessa, joka ei yleensä seuraa tätä urheilulajia. Muilla miesten käsipallon EM- ja MM-kisojen loppu- ja välierien kilpailuilla, joihin osallistuu Puolan maajoukkue, on ollut suuret katsojamäärät, ja ne on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla. Ne herättävät Puolassa erityistä ja laajaa kiinnostusta, myös sellaisen yleisön keskuudessa, joka ei yleensä seuraa tätä urheilulajia. Lisäksi niissä pelaa maajoukkue merkittävässä kansainvälisessä turnauksessa, jossa Puolan osallistujat ovat yltäneet merkittäviin saavutuksiin.

(10)

Pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailujen, mäkihypyn maailmancupin ja naisten hiihdon maailmancupin tapahtumilla on ollut suuret katsojamäärät, ja ne on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla, minkä lisäksi ne herättävät Puolassa erityistä ja laajaa kiinnostusta, myös sellaisen yleisön keskuudessa, joka eivät yleensä seuraa näitä urheilulajeja. Lisäksi Puolan maajoukkue osallistuu niissä merkittävään kansainväliseen turnaukseen, jossa Puolan osallistujat ovat yltäneet merkittäviin saavutuksiin.

(11)

Yleisurheilun MM-kisoilla on ollut suuret katsojamäärät, ja ne on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla. Ne herättävät Puolassa erityistä ja laajaa kiinnostusta, myös sellaisen yleisön keskuudessa, joka ei yleensä seuraa niiden urheilulajeja. Puolan osallistujat ovat yltäneet merkittäviin saavutuksiin seiväshypyssä, kuulantyönnössä ja kiekonheitossa.

(12)

Ottaen huomioon säännöt, joiden mukaisesti nämä yhteiskunnallisesti erityisen merkittävät tapahtuman lähetetään, ”hyväksytyn televisiolähetystoiminnan harjoittajan” määritelmä, yleisradioneuvoston tehtävä toimenpiteiden toteutukseen liittyvien riitojen ratkaisumenettelyssä ja Puolan lopullisten toimenpiteiden aiottu voimaantulopäivä (12 kuukautta sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä), nimetyt toimenpiteet eivät mene pidemmälle kuin on tarpeen asetetun tavoitteen saavuttamiseksi eli tiedonsaantioikeuden suojaamiseksi ja televisiolähetysten laajan saatavuuden takaamiseksi yleisölle, kun on kyse kansallisista tai muista kuin kansallisista yhteiskunnallisesti erityisen merkittävistä tapahtumista. Näistä syistä voidaan katsoa, etteivät Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklassa tarkoitettuun omistusoikeuteen kohdistuvat vaikutukset ylitä vaikutuksia, jotka liittyvät erottamattomasti kyseisten tapahtumien ottamiseen direktiivin 2010/13/EU 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

(13)

Samoista syistä Puolan toimenpiteet vaikuttavat oikeasuhtaisilta ja oikeuttavat poikkeamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklassa määrätystä palvelujen tarjoamisen perusvapaudesta, koska kyseessä on yleisen edun mukainen pakottava syy eli tässä tapauksessa yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiolähetysten yleisen saatavuuden varmistaminen. Puolan toimenpiteet eivät myöskään johda muiden jäsenvaltioiden televisiolähetystoiminnan harjoittajien, oikeudenhaltijoiden tai muiden talouden toimijoiden syrjintään tai sulkemiseen pois markkinoilta.

(14)

Nimetyt toimenpiteet ovat myös unionin kilpailusääntöjen mukaisia siltä osin kuin luetteloon kuuluvien tapahtumien televisiointiin hyväksyttyjen televisiolähetystoiminnan harjoittajien määritelmä pohjautuu objektiivisiin kriteereihin, jotka mahdollistavat todellisen ja mahdollisen kilpailun näihin tapahtumiin liittyvien lähetysoikeuksien hankinnassa. Lisäksi nimettyjen tapahtumien lukumäärä ei ole niin suuri, että se voisi vääristää kilpailua maksuttomien ja maksullisten televisiolähetysten tuotantoketjun loppupään markkinoilla. Sen vuoksi voidaan katsoa, etteivät kilpailun vapauteen kohdistuvat vaikutukset ylitä vaikutuksia, jotka liittyvät erottamattomasti kyseisten tapahtumien ottamiseen direktiivin 2010/13/EU 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

(15)

Komissio on antanut muille jäsenvaltioille tiedoksi toimenpiteet, jotka Puola aikoo toteuttaa, ja esitellyt tekemänsä tarkistuksen tulokset direktiivin 2010/13/EU 29 artiklalla perustetulle komitealle. Komitea on antanut puoltavan lausunnon,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

1.   Toimenpiteet, jotka Puola aikoo toteuttaa direktiivin 2010/13/EU 14 artiklan 1 kohdan nojalla ja jotka oli ilmoitettu komissiolle mainitun direktiivin 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ovat unionin lainsäädännön mukaisia.

2.   Puolan vahvistamat toimenpiteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Günther OETTINGER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.


LIITE

Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 14 artiklan mukainen ilmoitus

Direktiivin 2010/13/EU 14 artiklan mukaisesti julkaistavat toimenpiteet, jotka Puola aikoo toteuttaa, esitetään seuraavissa otteissa 29 päivänä joulukuuta 1992 annetusta yleisradiotoimintalaista (Puolan virallinen lehti 43/2011, kohta 226, sellaisena kuin se on muutettuna) ja 17 päivänä marraskuuta 2014 annetusta merkittävien tapahtumien luetteloa koskevasta kansallisen yleisradioneuvoston asetuksesta:

Yleisradiotoimintalaki, 29. joulukuuta 1992

20 b § 1. Televisiolähetystoiminnan harjoittaja voi lähettää suorina lähetyksinä yhteiskunnallisesti erityisen merkittäviä tapahtumia, jäljempänä ”merkittävä tapahtuma”, ainoastaan:

1)

tässä laissa tai lähetystoimintaluvassa tarkoitetulla kansallisella kanavalla (ohjelmapalvelu), jonka katselu on kokonaan maksutonta lukuun ottamatta 21 päivänä huhtikuuta 2005 annetussa lupamaksulaissa tarkoitettuja lupamaksuja ja kaapeliverkko-operaattorien perimiä perusmaksuja, tai

2)

jos televisiolähetystoiminnan harjoittaja lähettää saman tapahtuman kanavalla, joka täyttää 1 kohdan ehdot, kyseiseen tapahtumaan oikeudet hankkineen televisiolähetystoiminnan harjoittajan kanssa tai muun valtuutetun osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla, jollei 6 momentin säännöksistä muuta johdu.

2.

Merkittäviksi tapahtumiksi katsotaan niihin kohdistuvan suuren yleisen kiinnostuksen vuoksi muun muassa seuraavat:

1)

kesä- ja talviolympialaiset;

2)

jalkapallon MM-kisojen ja jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailujen loppu- ja välieräottelut ja muut näihin tapahtumiin kuuluvat ottelut, joissa pelaa Puolan maajoukkue, myös karsintaottelut;

3)

muut ottelut, joissa Puolan maajoukkue pelaa virallisissa turnauksissa, sekä Mestarien liigan ja UEFA Cupin ottelut, joissa pelaa puolalainen seura.

3.

Kansallinen yleisradioneuvosto voi hyväksyä asetuksella luettelon, johon sisältyy muita kuin 2 momentissa mainittuja merkittäviä tapahtumia, ottaen huomioon kyseisiin tapahtumiin kohdistuvan yleisen kiinnostuksen ja niiden yhteiskunnallisen, taloudellisen ja poliittisen merkityksen.

4.

Jos merkittävä tapahtuma käsittää useamman kuin yhden osan, kukin osa katsotaan merkittäväksi tapahtumaksi.

5.

Edellä olevaa 1 momenttia sovelletaan myös nauhoitettuihin lähetyksiin, ellei lähetysviive ole yli 24 tuntia ja jos sille on tärkeä syy, esimerkiksi se, että

1)

tapahtuma tapahtuu klo 24:n ja klo 6:n välisenä aikana Puolan aikaa;

2)

merkittävät tapahtumat tai niiden osat menevät ajallisesti päällekkäin.

6.

Edellä olevaa 1 momenttia ei sovelleta, jos televisiolähetystoiminnan harjoittaja voi osoittaa, ettei yksikään 1 momentin 1 kohdan ehdot täyttävän ohjelmapalvelun lähettäjä ole ollut halukas tekemään sopimusta lähetyksistä 1 momentin 2 kohdan mukaisesti.

7.

Kansallinen yleisradioneuvosto voi Puolaa sitovien kansainvälisten sopimusten mukaisesti hyväksyä asetuksen, jossa vahvistetaan

1)

luettelot tapahtumista, joita muut Euroopan maat pitävät merkittävinä tapahtumina;

2)

säännöt, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen tapahtumien televisiolähetyksiin hankittujen yksinoikeuksien käyttöä sen varmistamiseksi, ettei tämän lain soveltamisalaan kuuluvien televisiolähetystoiminnan harjoittajien suorittama tällaisten oikeuksien käyttö vie yksittäisen maan katsojilta mahdollisuutta katsoa lähetyksiä näistä tapahtumista kyseisen maan vahvistamin säännöin ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

VIRALLINEN LEHTI

PUOLAN TASAVALTA

Varsova, 3. joulukuuta 2014

1705 kohta

KANSALLISEN YLEISRADIONEUVOSTON

ASETUS,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

merkittävien tapahtumien luettelosta

Annetaan seuraavat säännökset 29 päivänä joulukuuta 1992 annetun yleisradiotoimintalain (virallinen lehti 43/2011, kohta 226, sellaisena kuin se on muutettuna (1)) 20 b §:n 3 momentin nojalla:

§ 1.

Tässä asetuksessa vahvistetaan luettelo muista kuin 29 päivänä joulukuuta 1992 annetun yleisradiotoimintalain 20 b §:n 2 momentissa tarkoitetuista merkittävistä tapahtumista.

§ 2.

Ottaen huomioon kyseisiin tapahtumiin kohdistuvan yleisen kiinnostuksen ja niiden yhteiskunnallisen, taloudellisen ja poliittisen merkityksen merkittäviksi tapahtumiksi katsotaan seuraavat:

1)

lentopallon miesten ja naisten MM- ja EM-kisojen ottelut, joissa pelaa Puolan maajoukkue, mukaan lukien karsintaottelut;

2)

Puolassa pelattavat lentopallon miesten maailmanliigan ottelut;

3)

miesten käsipallon MM- ja EM-kisojen loppu- ja välieräottelut ja muut näihin tapahtumiin kuuluvat ottelut, joissa pelaa Puolan maajoukkue, myös karsintaottelut;

4)

pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailut;

5)

mäkihypyn maailmancupin kilpailut;

6)

naisten hiihdon maailmancupin kilpailut;

7)

yleisurheilun MM-kisat.

§ 3.

Tämä asetus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

Kansallisen yleisradioneuvoston puheenjohtaja: J. DWORAK


(1)  Mainittuun lakiin tehdyt muutokset on julkaistu virallisessa lehdessä 85/2011, kohta 459; 112/2011, kohta 654; 153/2011, kohta 903; 160/2011, kohta 963 ja 2012, kohdat 1209 ja 1315.


Top