EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/509, annettu 18 päivänä helmikuuta 2015 , omassa käytössä olevien valtion takaamien kattamattomien pankkien joukkovelkakirjojen käyttämistä vakuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa koskevista säännöistä annetun päätöksen EKP/2013/6, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/35 ja talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista annetun päätöksen EKP/2014/23 1, 3 ja 4 artiklan kumoamisesta (EKP/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; Implisiittinen kumoaja 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/509,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2015,

omassa käytössä olevien valtion takaamien kattamattomien pankkien joukkovelkakirjojen käyttämistä vakuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa koskevista säännöistä annetun päätöksen EKP/2013/6, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/35 ja talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista annetun päätöksen EKP/2014/23 1, 3 ja 4 artiklan kumoamisesta (EKP/2015/9)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1 artiklan sekä 34.1 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Selkeyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi sekä eurojärjestelmän vakuuskäytännön yksinkertaistamiseksi päätöksessä EKP/2013/6 (1), EKP/2013/35 (2) ja päätöksen EKP/2014/23 (3) 1 artiklassa vahvistetut velvoitteet on sisällytetty Euroopan keskuspankin suuntaviivoihin (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (4), joka on keskeisin säädös eurojärjestelmän rahapolitiikan välineiden ja menettelyiden alueella.

(2)

Selkeyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi sekä eurojärjestelmän vakuuskäytännön yksinkertaistamiseksi päätöksen EKP/2014/23 3 artiklassa olevat säännökset on sisällytetty suuntaviivoihin EKP/2012/27 (5) ja päätöksen EKP/2014/23 4 artiklassa olevat säännökset on sisällytetty suuntaviivoihin EKP/2014/9 (6).

(3)

Olisi näin olen kumottava päätökset EKP/2013/6 ja EKP/2013/35 sekä päätöksen EKP/2014/23 1, 3 ja 4 artikla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätösten EKP/2013/6 ja EKP/2013/35 sekä päätöksen EKP/2014/23 1 artiklan kumoaminen

1.   Kumotaan päätökset EKP/2013/6 ja EKP/2013/35.

2.   Kumotaan päätöksen EKP/2014/23 1 artikla.

3.   Viittauksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin kumottuihin päätöksiin ja kumottuun artiklaan pidetään viittauksina suuntaviivoihin (EU) 2015/510 (EKP/2014/60).

2 artikla

Päätöksen EKP/2014/23 3 ja 4 artiklan kumoaminen

1.   Kumotaan päätöksen EKP/2014/23 3 ja 4 artikla.

2.   Viittauksia päätöksen EKP/2014/23 kumottuun 3 artiklaan pidetään viittauksina suuntaviivojen EKP/2012/27 liitteessä II olevan 12 artiklan 5 kohtaan.

3.   Viittauksia päätöksen EKP/2014/23 kumottuun 4 artiklaan pidetään viittauksina suuntaviivojen EKP/2014/9 5 artiklan 2 ja 3 kohtaan.

3 artikla

Voimaantulo

1.   Tämän päätöksen 1 artikla tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

2.   Tämän päätöksen 2 artikla tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun tämä päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä helmikuuta 2015.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Päätös EKP/2013/6, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, omassa käytössä olevien valtion takaamien kattamattomien pankkien joukkovelkakirjojen käyttämistä vakuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa koskevista säännöistä (EUVL L 95, 5.4.2013, s. 22).

(2)  Päätös EKP/2013/35, annettu 26 päivänä syyskuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä (EUVL L 301, 12.11.2013, s. 6).

(3)  Päätös EKP/2014/23, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 115).

(4)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60) (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(5)  Suuntaviivat EKP/2012/27, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) (EUVL L 30, 30.1.2013, s. 1).

(6)  Suuntaviivat EKP/2014/9, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 56).


Top