EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1375

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1375/2014, annettu 10 päivänä joulukuuta 2014 , rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) muuttamisesta (EKP/2014/51)

OJ L 366, 20.12.2014, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; Kumoaja 32021R0379

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1375/oj

20.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 366/77


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1375/2014,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2014,

rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) muuttamisesta

(EKP/2014/51)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 19.1 artiklassa määrätään, että EKP:n neuvosto voi vahvistaa vaadittujen vähimmäisvarantojen laskentaperustetta ja määräytymistä koskevat säännöt. Vähimmäisvarantojen soveltamista koskevista yksityiskohdista on säädetty Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (3).

(2)

EKP:n neuvosto päätti 3 päivänä heinäkuuta 2014 muuttaa rahapoliittisten kokoustensa tiheyttä siten, että 1 päivästä tammikuuta 2015 näitä kokouksia pidetään joka neljännen viikon sijaan joka kuudes viikko. Samalla EKP:n neuvosto päätti vastaavasti pidentää vähimmäisvarantojen pitoajanjaksoja neljästä kuuteen viikkoon.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) mukaan pitoajanjaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta varantovelvoitteiden noudattaminen lasketaan ja jolloin vähimmäisvarantoja on pidettävä varantotileillä.

(4)

Pitoajanjaksojen pidentäminen ei sellaisten laitosten osalta, joita Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) (4) mukaisesti koskee täysimääräinen tiedonantovelvollisuus, vaikuta pitoajanjakson aikana pidettävien vähimmäisvarantojen määrän laskemiseen. Tällaiset laitokset laskevat jatkossakin kunkin pitoajanjakson varantopohjan niiden asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) mukaisten tietojen perusteella, jotka koskevat kuukautta, joka oli kaksi kuukautta ennen pitoajanjakson alkamiskuukautta. Koska vuosineljännes kattaa jatkossa kaksi pitoajanjaksoa, pitoajanjakson pituuden muutos vaikuttaa vähimmäisvarantojen määrän laskemiseen sellaisten laitosten osalta, jotka asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) mukaan raportoivat tietoja neljännesvuosittain.

(5)

Näin ollen asetusta (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutos

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Pienten laitosten varantopohjaa koskevat tiedot kahta pitoajanjaksoa varten perustuvat vuosineljänneksen lopun tietoihin, jotka kansalliset keskuspankit keräävät viimeistään 28. pankkipäivänä kyseisen vuosineljänneksen päättymisestä.”

2 artikla

Loppusäännös

Tämä asetus tulee voimaan sen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavana päivänä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä joulukuuta 2014.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1.

(3)  Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9) (EUVL L 250, 24.12.2013, s. 10).

(4)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (EKP/2013/33) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1).


Top