EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0355

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 355/2014, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2014 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 106, 9.4.2014, p. 15–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/355/oj

9.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 355/2014,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2014,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 3 kohdan ja 38 artiklan d alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 (2) liitteessä IV on luettelo tarkastuslaitoksista ja -viranomaisista, joilla on toimivalta tehdä tarkastuksia ja myöntää sertifikaatteja kolmansissa maissa vastaavuustarkoituksessa. Komission kyseisessä liitteessä mainituilta tarkastuslaitoksilta ja -viranomaisilta saamien uusien tietojen perusteella mainittuun luetteloon olisi tehtävä joitakin muutoksia.

(2)

Komissio on tarkastellut asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevaan luetteloon sisällyttämistä koskevia, 31 päivään lokakuuta 2012 ja 31 päivään lokakuuta 2013 mennessä esitettyjä pyyntöjä. Luetteloon olisi sisällytettävä sellaiset tarkastuslaitokset ja -viranomaiset, joiden voidaan kaikkien saatujen tietojen tarkastelun perusteella päätellä täyttävän asianomaiset vaatimukset.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1235/2008 10 artiklan 2 kohdassa säädetään, että hyväksyttyjen tarkastuslaitosten ja -viranomaisten luettelossa on oltava kaikki tarvittavat tiedot kunkin tarkastuslaitoksen ja -viranomaisen osalta, jotta voidaan todentaa, onko unionin markkinoille saatetut tuotteet tarkastanut asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytty tarkastuslaitos tai -viranomainen. ”Institut für Marktökologie (IMO)” ilmoitti asetuksen (EY) N:o 1235/2008 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti komissiolle muuttaneensa nimensä muotoon ”IMO Swiss AG”1 päivästä tammikuuta 2013. Tämä muutos olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteeseen IV.

(4)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 586/2013 (3) säädetyn mukaisesti tarkastuslaitosten ja -viranomaisten vuotta 2012 koskevien vuosikertomusten toimittamisen määräaika oli 30 päivä huhtikuuta 2013. ”Center of Organic Agriculture in Egypt” -keskus ei toimittanut vuosikertomustaan kyseiseen päivään mennessä. Komissio myönsi ”Center of Organic Agriculture in Egypt” -keskukselle lisäaikaa vuosikertomuksen toimittamista varten muttei saanut kertomusta 4 päivään marraskuuta 2013 mennessäkään. Edellä esitetty huomioon ottaen ”Center of Organic Agriculture in Egypt” -keskus olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 1235/2008 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetuksen liitteessä IV olevasta luettelosta.

(5)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitettä IV olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 586/2013, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2013, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta ja asetuksesta (EY) N:o 1235/2008 poikkeamisesta vuosikertomuksen toimittamismääräajan osalta (EUVL L 169, 21.6.2013, s. 51).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liite IV seuraavasti:

1)

Korvataan Abcert AG:tä koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžan

AZ-BIO-137

x

x

Valko-Venäjä

BY-BIO-137

x

x

Georgia

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-137

x

Moldova

MD-BIO-154

x

Venäjä

RU-BIO-137

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-137

x

x

—”

2)

Muutetaan Afrisco Certified Organic, CC:tä koskeva merkintä seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, South Africa”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mosambik

MZ-BIO-155

x

x

Namibia

NA-BIO-155

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-155

x

x

Swazimaa

SZ-BIO-155

x

 

 

x

 

 

Sambia

ZM-BIO-155

x

—”

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

 

 

 

 

 

3)

Korvataan Agreco R.F. Göderz GmbH:ta koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžan

AZ-BIO-151

x

x

Kamerun

CM-BIO-151

x

x

Ghana

GH-BIO-151

x

x

Moldova

MD-BIO-151

x

x

Marokko

MA-BIO-151

x

x

Ukraina

UA-BIO-151

x

x

—”

4)

Muutetaan Australian Certified Organicia koskeva merkintä seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: PO Box 810–18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Internetosoite: http://www.aco.net.au”

c)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Australia

AU-BIO-107

x

x

x

Burma/Myanmar

MM-BIO-107

x

x

Kiina

CN-BIO-107

x

x

Cookinsaaret

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Falklandinsaaret

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonesia

ID-BIO-107

x

x

Etelä-Korea

KR-BIO-107

x

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Malesia

MY-BIO-107

x

x

Papua-Uusi-Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapore

SG-BIO-107

x

x

Taiwan

TW-BIO-107

x

x

Thaimaa

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

—”

5)

Muutetaan BCS Öko-Garantie GmbH:ta koskeva merkintä seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: Marientorgraben 3–5, 90402 Nürnberg, Germany”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-141

x

x

Algeria

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armenia

AM-BIO-141

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO-141

x

x

Valko-Venäjä

BY-BIO-141

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brasilia

BR-BIO-141

x

x

x

x

Burma/Myanmar

MM-BIO-141

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-141

x

x

Tšad

TD-BIO-141

x

x

Chile

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Kiina

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-141

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-141

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-141

x

x

x

Kuuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-141

x

x

Ecuador

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egypti

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-141

x

x

x

x

Georgia

GE-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

x

Intia

IN-BIO-141

x

Indonesia

ID-BIO-141

x

x

Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Japani

JP-BIO-141

x

x

Kenia

KE-BIO-141

x

Kosovo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kirgisia

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Malesia

MY-BIO-141

x

x

Meksiko

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-141

x

x

Montenegro

ME-BIO-141

x

x

Mosambik

MZ-BIO-141

x

x

Namibia

NA-BIO-141

x

x

Nicaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Oman

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filippiinit

PH-BIO-141

x

x

x

Venäjä

RU-BIO-141

x

x

x

Saudi-Arabia

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Serbia

RS-BIO-141

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Etelä-Korea

KR-BIO-141

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-141

x

x

Sudan

SD-BIO-141

x

x

Swazimaa

SZ-BIO-141

x

x

Ranskan Polynesia

PF-BIO-141

x

x

Taiwan

TW-BIO-141

x

x

x

Tansania

TZ-BIO-141

x

x

Thaimaa

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turkki

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukraina

UA-BIO-141

x

x

x

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AE-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

Vietnam

VN-BIO-141

x

x

x

c)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, liitteen III kattamat tuotteet”

6)

Korvataan Balkan Biocert Skopjea koskevan merkinnän 1 kohta seuraavasti:

”1.

Osoite: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia”

7)

Korvataan Bioagricert S.r.l.:ää koskevan merkinnän

a)

3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Brasilia

BR-BIO-132

x

 

 

x

 

 

Burma/Myanmar

MM-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Kiina

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Ranskan Polynesia

PF-BIO-132

x

x

Intia

IN-BIO-132

x

x

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Meksiko

MX-BIO-132

x

x

x

Marokko

MA-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Serbia

RS-BIO-132

x

x

Etelä-Korea

KR-BIO-132

x

x

Thaimaa

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turkki

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132-

x

x

—”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini ja liitteen III kattamat tuotteet”

8)

Korvataan BioGro New Zealand Limitediä koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidži

FJ-BIO-130

x

x

Malesia

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

—”

9)

Korvataan Bio.inspecta AG:tä koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-161

x

x

Albania

AL-BIO-161

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brasilia

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-161

x

x

Etiopia

ET-BIO-161

x

x

Georgia

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indonesia

ID-BIO-161

x

x

Iran

IR-BIO-161

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenia

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (2)

XK-BIO-161

x

x

Kirgisia

KZ-BIO-161

x

x

Libanon

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filippiinit

PH-BIO-161

x

x

Venäjä

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-161

x

x

Etelä-Korea

KR-BIO-161

x

x

Tansania

TZ-BIO-161

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-161

x

x

Turkki

TR-BIO-161

x

x

Ukraina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

10)

Korvataan CCPB Srl:ää koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Kiina

CN-BIO-102

x

x

Egypti

EG-BIO-102

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

Marokko

MA-BIO-102

x

x

Filippiinit

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

Syyria

SY-BIO-102

x

Turkki

TR-BIO-102

x

x

—”

11)

Poistetaan Center of Organic Agriculture in Egyptiä koskeva kohta.

12)

Korvataan CERES Certification of Environmental Standards GmbH:ta koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolivia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Kiina

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egypti

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonesia

ID-BIO-140

x

x

x

Iran

IR-BIO-140

x

x

Jamaika

JM-BIO-140

x

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenia

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgisia

KG-BIO-140

x

x

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Meksiko

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Marokko

MA-BIO-140

x

x

x

Papua-Uusi-Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filippiinit

PH-BIO-140

x

x

x

Venäjä

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saudi-Arabia

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

Singapore

SG-BIO-140

x

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tansania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thaimaa

TH-BIO-140

x

x

x

Turkki

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

—”

13)

Korvataan Certisysiä koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

—”

14)

Lisätään Certisysiä koskevan merkinnän jälkeen Company of Organic Agriculture in Palestinea koskeva merkintä seuraavasti:

”Company of Organic Agriculture in Palestine

1.

Osoite: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestine

2.

Internetosoite: http://coap.org.ps

3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Miehitetty palestiinalaisalue

PS-BIO-163

x

x

4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2018 saakka.”

15)

Korvataan Control Union Certificationsia koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-149

x

x

Albania

AL-BIO-149

x

x

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

Brasilia

BR-BIO-149

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

Burma/Myanmar

MM-BIO-149

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

Kiina

CN-BIO-149

x

x

Kolumbia

CO-BIO-149

x

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-149

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-149

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

Egypti

EG-BIO-149

x

x

Etiopia

ET-BIO-149

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

Guinea

GN-BIO-149

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

Indonesia

ID-BIO-149

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

Etelä-Korea

KR-BIO-149

x

x

Kirgisia

KG-BIO-149

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

MK-BIO-149

x

x

Malesia

MY-BIO-149

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

Meksiko

MX-BIO-149

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

Mosambik

MZ-BIO-149

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

Miehitetty palestiinalaisalue

PS-BIO-149

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

Filippiinit

PH-BIO-149

x

x

Ruanda

RW-BIO-149

x

x

Serbia

RS-BIO-149

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-149

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

Syyria

SY-BIO-149

x

x

Tansania

TZ-BIO-149

x

x

Thaimaa

TH-BIO-149

x

x

Itä-Timor

TL-BIO-149

x

x

Turkki

TR-BIO-149

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

Ukraina

UA-BIO-149

x

x

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AE-BIO-149

x

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

Sambia

ZN-BIO-149

x

x

—”

16)

Korvataan Ecoglobea koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-112

x

x

Valko-Venäjä

BY-BIO-112

x

x

Iran

IR-BIO-112

x

x

Pakistan

PK-BIO-112

x

x

Venäjä

RU-BIO-112

x

x

Ukraina

UA-BIO-112

x

x

—”

17)

Lisätään Ecoglobea koskevan merkinnän jälkeen Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)a koskeva merkintä seuraavasti:

”Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)

1.

Osoite: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egypt

2.

Internetosoite: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypti

EG-BIO-164

x

x

4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2018 saakka.”

18)

Korvataan Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonuta koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžan

AZ-BIO-109

x

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-109

x

x

Etiopia

ET-BIO-109

x

x

Georgia

GE-BIO-109

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-109

x

x

Kirgisia

KG-BIO-109

x

x

Venäjä

RU-BIO-109

x

x

Serbia

RS-BIO-109

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-109

x

x

Turkki

TR-BIO-109

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-109

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-109

x

x

—”

19)

Korvataan Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS):ää koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahama

BS-BIO-144

x

x

Kiina

CN-BIO-144

x

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-144

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

x

x

Malesia

MY-BIO-144

x

x

Meksiko

MX-BIO-144

x

x

Nicaragua

NI-BIO-144

x

x

x

Peru

PE-BIO-144

x

x

Filippiinit

PH-BIO-144

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-144

x

x

Taiwan

TW-BIO-144

x

x

x

Turkki

TR-BIO-144

x

x

—”

20)

Korvataan IMO Control Private Limitediä koskevan merkinnän

a)

3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-147

x

x

Bangladesh

BD-BIO-147

x

x

Bhutan

BT-BIO-147

x

x

Indonesia

ID-BIO-147

x

x

Intia

IN-BIO-147

-

x

Iran

IR-BIO-147

x

x

Malesia

MY-BIO-147

x

x

Nepal

NP-BIO-147

x

x

Pakistan

PK-BIO-147

x

x

Filippiinit

PH-BIO-147

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-147

x

x

Thaimaa

TH-BIO-147

x

x

Vietnam

VN-BIO-147

x

x

—”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini ja liitteen III kattamat tuotteet”

21)

Korvataan IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Știtä koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-158

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO -158

x

x

Georgia

GE-BIO-158

x

Kazakstan

KZ-BIO-158

x

Kirgisia

KG-BIO-158

x

x

Venäjä

RU-BIO-158

x

Tadžikistan

TJ-BIO-158

x

x

Turkki

TR-BIO-158

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-158

x

x

Ukraina

UA-BIO-158

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-158

x

x

—”

22)

Korvataan IMO Institut für Marktökologie GmbH:ta koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenia

AM-BIO-146

x

Azerbaidžan

AZ-BIO-146

x

—”

23)

Muutetaan Institute for Marketecology (IMO)a koskeva merkintä seuraavasti:

a)

Korvataan nimi ”Institute for Marketecology (IMO)” nimellä ”IMO Swiss AG”.

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-143

x

x

x

Albania

AL-BIO-143

x

x

Armenia

AM-BIO-143

x

x

Azerbaidžan

AZ-BIO -143

x

x

Bangladesh

BD-BIO-143

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-143

x

x

Bosnia ja Hertsegovina

BA-BIO-143

x

x

Brasilia

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Kamerun

CM-BIO-143

x

Kanada

CA-BIO-143

x

x

Chile

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Kiina

CN-BIO-143

x

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-143

x

x

Kongon demokraattinen tasavalta

CD-BIO-143

x

x

Norsunluurannikko

CI-BIO-143

x

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-143

x

x

Ecuador

EC-BIO-143

x

x

El Salvador

SV-BIO-143

x

x

Etiopia

ET-BIO-143

x

x

Georgia

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

Intia

IN-BIO-143

x

x

Indonesia

ID-BIO-143

x

x

Japani

JP-BIO-143

x

x

Jordania

JO-BIO-143

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-143

x

x

Kenia

KE-BIO-143

x

x

Kirgisia

KG-BIO-143

x

x

Liechtenstein

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Meksiko

MX-BIO-143

x

x

Marokko

MA-BIO-143

x

x

Namibia

NA-BIO-143

x

x

Nepal

NP-BIO-143

x

x

Nicaragua

NI-BIO-143

x

x

Niger

NE-BIO-143

x

x

Nigeria

NG-BIO-143

x

x

Miehitetty palestiinalaisalue

PS-BIO-143

x

x

Pakistan

PK-BIO-143

x

x

Paraguay

PY-BIO-143

x

x

Peru

PE-BIO-143

x

x

x

Filippiinit

PH-BIO-143

x

x

Venäjä

RU-BIO-143

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-143

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-143

x

x

Singapore

SG-BIO-143

x

 

 

Etelä-Afrikka

ZA-BIO-143

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-143

x

x

Sudan

SD-BIO-143

x

x

Surinam

SR-BIO-143

x

x

Syyria

SY-BIO-143

x

Tadžikistan

TJ-BIO-143

x

x

Taiwan

TW-BIO-143

x

x

Tansania

TZ-BIO-143

x

x

Thaimaa

TH-BIO-143

x

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AE-BIO-143

x

Uzbekistan

UZ-BIO-143

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-143

x

x

Vietnam

VN-BIO-143

x

x

x

—”

24)

Korvataan Istituto Certificazione Etica e Ambientalea koskevan merkinnän 3 kohta seuraavasti:

”3.

Asianomaiset kolmannet maat, koodinumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Koodi

Tuoteluokka