Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0077

Komission direktiivi 2014/77/EU, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2014 , bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY liitteiden I ja II muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 170, 11.6.2014, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/77/oj

11.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 170/62


KOMISSION DIREKTIIVI 2014/77/EU,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2014,

bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY liitteiden I ja II muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 98/70/EY vahvistetaan markkinoille saatettavien bensiinin ja dieselpolttoaineiden ympäristöperusteiset laatuvaatimukset ja analyysimenetelmät.

(2)

Kyseisillä analyysimenetelmillä tarkoitetaan tiettyjä Euroopan standardointikomitean (CEN) vahvistamia standardeja. Koska CEN on tekniikan kehityksen johdosta korvannut kyseiset standardit uusilla, on aiheellista päivittää direktiivin 98/70/EY liitteissä I ja II olevat viittaukset kyseisiin standardeihin.

(3)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 98/70/EY 11 artiklan 1 kohdassa perustetun polttoaineiden laatua käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 98/70/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan alaviite 1 seuraavasti:

”On käytettävä standardissa EN 228:2012 määritettyjä testimenetelmiä. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön erikseen määriteltyjä muita analyysimenetelmiä standardin EN 228:2012 sijasta, jos niiden voidaan osoittaa olevan vähintään yhtä tarkkoja ja luotettavia kuin korvatut analyysimenetelmät.”

b)

Korvataan alaviite 6 seuraavasti:

”Muut monoalkoholit ja eetterit, joiden tislauksen loppupiste ei ole korkeampi kuin standardissa EN 228:2012 määritetty tislauksen loppupiste.”

2)

Korvataan liitteessä II oleva alaviite 1 seuraavasti:

”On käytettävä standardissa EN 590:2013 määritettyjä testimenetelmiä. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön erikseen määriteltyjä muita analyysimenetelmiä standardin EN 590:2013 sijasta, jos niiden voidaan osoittaa olevan vähintään yhtä tarkkoja ja luotettavia kuin korvatut analyysimenetelmät.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 12 kuukauden kuluessa siitä, kun direktiivi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä soveltamaan näitä säännöksiä 12 kuukauden kuluessa direktiivin julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jose Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 350, 28.12.1998, s. 58.


Top